Archive for februari, 2010

Reageren uitgeschakeld

Groene gevel in rotterdam


2010
02.22

Grootste groene gevel van Europa in Rotterdam.
Aan de parkeergarage Westblaak te Rotterdam komt de grootste groene gevel van Europa. Langs de verschillende zijvlakken en op de bovenste parkeerlaag wordt in totaal 5000m2 groene gevel aangelegd. De bouw start mei 2010 en zal naar verwachting eind augustus worden afgerond. De aanleg is mede mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam stimuleert met een subsidieregeling reeds de aanleg van groene daken. Die spelen een belangrijke rol bij de afvang van overtollig regenwater bij extreme regenbuien, zorgen voor een langere levensduur van het dak en nemen fijnstof en CO2 op. Met een financiële bijdrage voor de eerste groene gevel zet Rotterdam een nieuwe stap in het verder verduurzamen van de stad. Wethouder Bolsius (Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie): “Groene gevels zorgen voor een lokale reductie van fijnstof, stikstof en omgevingslawaai. Daarnaast dragen ze bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving. Dat zijn zeker bij een grote en centraal gelegen parkeergarage als de Westblaak grote voordelen.
Bovendien werken groene gevels in de zomer verkoelend – de stralingswarmte is minder – en wordt bij de Westblaak garage het regenwater hergebruikt.”
De groene gevel voor de parkeergarage Westblaak is de eerste pilot die in uitvoering gaat. In de toekomst volgen  meerdere pilots zodat de effecten van groene gevels in beeld kunnen worden gebracht.

Rotterdams ontwerp
De parkeergarage Westblaak wordt voorzien van een korfstructuur van een lichtgewicht metalen gaasconstructie met wintergroene klimplanten (Hedera). Door de combinatie van het groene takkenmotief van de constructie en de planten ontstaat een extra architectonische dimensie met een frisse groene uitstraling. De planten worden volautomatisch gevoed met het regenwater dat is gefilterd en opgeslagen in waterreservoirs onder de parkeergarage. Het Rotterdamse architectenburo Kühne & Co heeft de groene gevel van de parkeergarage Westblaak ontworpen. Kühne & Co is een Rotterdams allround architectenbureau met brede ervaring op het gebied van binnenstedelijke vernieuwing en integrale toepassing van duurzaamheid.

Geëngageerd Deense eigenaar
De parkeergarage is onderdeel van het Westblaak Gebouw. Dit complex heeft al een aantal ‘groene’ voorzieningen als een groen dak op het kantorengedeelte en led-verlichting in de openbare ruimte. “Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld”, aldus Christian Stadil (eigenaar van multinational Thornico en het kledingmerk
hummel) en Ronald Bouwens (CEO internationale vastgoedportefeuille Thornico). “Door ons vastgoed te vergroenen bijvoorbeeld, zoals in Rotterdam en elders in de wereld. Tenslotte woont al meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en is groen een belangrijk element voor de leefbaarheid van de stad.” Als geëngageerd Deens ondernemer is Stadil ervan overtuigd dat bedrijven zelfs een universele verantwoordelijkheid hebben.
“De afgelopen jaren hebben we samengewerkt met verschillende organisaties waaronder het Wereld Natuur Fonds  en het Rode Kruis. Door het nationaal voetbalteam van Sierra Leone te sponsoren is er nu ook veel contact met Save the Children.”

Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) richt zich op 50% CO2-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse industrie.
Als daadkrachtige en innovatieve klimaatstad neemt Rotterdam haar verantwoordelijkheid voor de toekomst. Door zowel de oorzaken als de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, werkt Rotterdam voortvarend aan het totale klimaatdossier en is door deze unieke aanpak een inspirerend voorbeeld voor anderen. De ambities en resultaten op het gebied van klimaat, energie en water dragen bij aan een duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad.
rotterdamclimateproof.nl

Reageren uitgeschakeld

De Groene Zaak officieel van start.


2010
02.12

De Groene Zaak zet duurzaamheid op de politieke agenda. Bedrijven willen Nederlandse economie sneller duurzaam maken. Vandaag gaat De Groene Zaak officieel van start.

De Groene Zaak is een nieuwe vereniging van ondernemingen in Nederland met een gezamenlijke ambitie: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. De Groene Zaak richt zich hierbij in de eerste plaats op de politiek en de overheid. De vereniging streeft naar het aanpassen van wet- en regelgeving, om ondernemers beter in staat te stellen duurzame diensten en producten te ontwikkelen. Inmiddels hebben ruim dertig bedrijven van verschillende omvang zich aangesloten bij dit initiatief en hun aantal is groeiende. Vanochtend om 9.00 uur ontvangt staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken symbolisch de eerste visitekaart van De Groene Zaak uit handen van voorzitter Roger van Boxtel.

De Groene Zaak zoekt nadrukkelijk samenwerking met de politiek en de overheid. De kennis van de overheid en de beleidsmatige ondersteuning die zij kan bieden, is immers van zeer groot belang voor het bereiken van de doelstelling: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. In dit ontwikkelingsproces zal De Groene Zaak de bedrijfsmatige expertise van zijn leden inzetten op het gebied van duurzaam ondernemen. De vereniging wacht niet af wat de politiek het bedrijfsleven voorschrijft maar zet zelf actief het thema duurzame economie op de politieke agenda. De ruim dertig eerste deelnemers aan De Groene Zaak vertegenwoordigen een invloedrijk en snel groeiend deel van het bedrijfsleven. Grote ondernemingen als TNT, Eneco, Menzis, Van Gansewinkel, Wessanen, Ahrend en Athlon Car Lease en de banken Triodos Bank en ASN Bank werken in De Groene Zaak samen met nieuwe spelers als Tendris en Qurrent.

De overtuiging dat een duurzame economie in ieders belang is, vormt de bindende factor voor deze voorhoede van duurzame ondernemingen. Uitgangspunt is dat het bedrijfsleven en de overheid soepel samenwerken om op een effectieve manier sneller resultaten te boeken. De Groene Zaak is de enige brancheoverstijgende vertegenwoordiging van ‘duurzaam Nederland’. Dat maakt de vereniging complementair aan bestaande organisaties. De vereniging brengt knelpunten en kansen vanuit alle branches samen. Daarnaast roept De Groene Zaak niet alleen op tot het sneller duurzaam maken van de economie maar levert daar zelf ook een actieve bijdrage aan. Zo ondernemen de aangesloten bedrijven volgens het principe van evenwicht tussen financieel-economische resultaten, sociale belangen en het milieu. De komende maanden gaan de vertegenwoordigers van De Groene Zaak actief in gesprek met politici, beleidsmakers binnen de overheid en maatschappelijke organisaties. ondernemers voor een duurzame economie Het bestuur is als volgt samengesteld: Roger van Boxtel (voorzitter, voorzitter raad van bestuur Menzis), Igor Kluin (vicevoorzitter, directeur Qurrent) en de leden Matthijs Bierman (directeur Triodos Bank Nederland), Jeroen de Haas (voorzitter raad van bestuur Eneco), Ruud Koornstra (directeur Tendris), Jan Karel Mak (directeur Deerns raadgevende ingenieurs), Ruud Sondag (chief executive officer Van Gansewinkel Groep), Teun Verheij (algemeen directeur Albron) en Paul Zuidema (director of sales Western Europe Ahrend). Directeur van De Groene Zaak is Marga Hoek.

Reageren uitgeschakeld

Groen katoen


2010
02.10

Volgens velen een belangrijke oplossing in de strijd tegen het grootschalige gebruik van chemicaliën in de landbouw. Katoen is namelijk één van de meest milieu-vervuilende gewassen ter wereld. Wereldwijd wordt rond de twintig procent – in sommige landen zelfs vijftig procent – van alle bestrijdingsmiddelen in de landbouw gebruikt in de katoenteelt. Na de oogst wordt de katoen ook nog eens schoongemaakt, gebleekt en geverfd met behulp van de nodige chemicaliën. Naast ecologische voordelen heeft het gewas ook economische voordelen.

Een belangrijk kenmerk van biologische katoenteelt is dat plantaardig en dierlijk afval wordt gebruikt om het land te bemesten. Daarnaast worden in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen, insecten als lieveheersbeestjes en vliegjes ingezet om de strijd aan te binden met de vijanden van katoen: kakkerlakken, sprinkhanen en de katoenrups. Door rotatieteelt en combinatieteelt toe te passen, komen goedaardige insecten op de katoenplant af die hun vijand uitschakelen en zorgen dat de schade beperkt blijft.

De belangstelling van de consument voor het ‘groene katoen’ neemt toe.
De productie van katoen is voor miljoenen kleine boeren in ontwikkelingslanden vaak de enige bron van inkomsten. Maar de teelt is tegelijkertijd slecht voor mens en milieu: bij geen ander gewas worden zoveel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Veel boeren zouden wel op een andere manier willen produceren, maar zien geen mogelijkheid daartoe.
De afgelopen jaren heeft ICCO flink geïnvesteerd in allerlei initiatieven die mikken op een meer duurzame en rechtvaardige internationale markt voor katoen en textiel. Samen met de Amerikaanse organisatie Organic Exchange werkt ICCO aan het verbeteren van de markt voor biologisch katoen.

Reageren uitgeschakeld

Kwaliteitsatlas Groene Hart


2010
02.10

26 maart 2009
Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag de Kwaliteitsatlas van het Groene Hart gelanceerd. Dit is een website waarop de belangrijkste landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken van het Groene Hart worden beschreven en verbeeld. Dit zijn de openheid, de diversiteit, het veenweidekarakter, de rust en de stilte van het gebied.
Cramer noemde de Kwaliteitsatlas een belangrijk instrument in haar streven naar een mooi Nederland. Cramer werkt, samen met provincies en gemeenten, aan mooie steden en landschappen, zuinig ruimtegebruik en minder verrommeling. Zo werkt de bewindsvrouw aan het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, het beschermen van nationale landschappen en aan snelwegpanorama’s.
Inspiratie
De Atlas is ontwikkeld door de drie Groene Hart Provincies (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en de in het Groene Hart gelegen gemeenten. De minister prees de opstellers van de Atlas: ‘Mijn felicitaties met deze belangrijke stap.’ Volgens Cramer komt het er nu op aan dat de Kwaliteitsatlas daadwerkelijk wordt gebruikt door bijvoorbeeld bestuurders en ambtenaren bij vragen als: ‘wat maakt mijn gebied nou zo bijzonder?’ en ‘welke ontwikkelingen passen daar wel of niet bij?’ De Atlas moet daarbij dienen als bron van inspiratie.
Met de website kunnen bestuurders en ambtenaren, ontwikkelaars, en maatschappelijke organisaties en burgers nagaan hoe ze het landschap in hun omgeving het beste kunnen behouden of versterken. Provincies en gemeenten gaan de kwaliteitsatlas verwerken in hun structuurvisies, verordeningen en bestemmingsplannen.
De Kwaliteitsatlas Groene Hart is te vinden op: http://www.kwaliteitsatlas.nl. Behalve de eerder genoemde beelden bevat de Atlas ook een overzicht van het beleid van Rijk en provincies. Tevens is er een overzicht van projecten waarin met succes aan het behoud en de landschappelijke ontwikkeling van het Groene Hart wordt gewerkt.
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39145 )

Reageren uitgeschakeld

Duurzaam bouwen, groen crisispakket


2010
02.10

25 maart 2009
De ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) zijn positief over het door de coalitie bereikte akkoord over de aanpak van de economische crisis. Cramer spreekt van ’het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis’. Volgens Van der Laan maakt het kabinet een prachtige vierslag: ‘behoud van banen in de bouw, energiebesparing van woningen en het op gang houden van de woningbouw en wijkenaanpak.’
‘Het kabinet investeert fors in de duurzame economie. Met de plannen voor de isolatie van woningen, scholen en zorginstellingen wordt een hele grote energiebesparing gerealiseerd’, aldus Van der Laan. ‘Dat is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor al die tienduizenden werknemers in de bouw, die nu onzeker zijn over hun werk. En als het werk gedaan is, merken huurders de energiebesparing in de portemonnee. Daarnaast investeert het kabinet nog eens bijna 400 miljoen in nieuwbouwprojecten in de binnensteden, herstructureren van oude wijken en het opknappen van openbare ruimten.’
Groene revolutie
Cramer is trots op van ‘het massieve stimuleringspakket’ voor duurzame energie. ‘Met de extra windturbines op de Noordzee kunnen zeker een kwart miljoen huishoudens van schone energie worden voorzien. Daarmee zet het kabinet een reuzenstap op weg naar een duurzame energievoorziening.’ Het nieuwe, uitgebreide systeem voor de financiering van duurzame energie is ‘een ware groene revolutie’ in de ogen van Cramer.
‘Tot in de verre toekomst bieden we bedrijven nu investeringszekerheid voor duurzame energie. Zij kunnen nu met een gerust hart in windmolens, zonnepanelen, biogasinstallaties en bodemenergie stappen.’ Bijkomend voordeel is dat binnenkort duurzaam gewonnen stroom voorrang krijgt op het elektriciteitsnet. ‘Als het hard waait, moeten de kolencentrales uit’.
Uitwerking
Voor de ministers Cramer en Van der Laan begint het werk nu pas echt. De komende tijd zullen ze samen met provincies, gemeenten, woningcorporaties en brancheorganisaties werken aan de uitwerking van het akkoord. ‘En we hebben echt iets te bieden,’ zegt Van der Laan. ‘Als iedereen nu z’n steentje bijdraagt, bouwen we een echte beweging om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te helpen’.
Cramer hecht aan de kabinetsbrede groene aanpak die overeengekomen is. ‘Iedere regel van dit akkoord ademt de geest van de duurzame economie. Het staat centraal in de plannen van alle collega’s met wie ik nauw zal samenwerken. In goed Nederlands mag dit pakket met recht een New Green Deal heten.’
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39105 )

Reageren uitgeschakeld

Groene voorbeelden kabinet


2010
02.10

Kabinet zet reuzenstap naar duurzame economie. Een breed offensief voor energiebesparing. Een massief stimuleringspakket voor schone winning van stroom. En een aantrekkelijke sloopregeling voor vervuilende auto’s. Dat zijn drie van de meest markante groene voorbeelden uit het crisisakkoord van de coalitie.
De komende jaren investeert het kabinet ruim 2 miljard in duurzame maatregelen. Zo komt er 160 miljoen op tafel voor windturbines op zee. Deze turbines leveren 500 megawatt, genoeg voor de elektriciteitsvoorziening van zeker 250 duizend huishoudens. Dit is een verdubbeling van de doelstelling voor wind op zee van het coalitieakkoord. Daarnaast trekt het kabinet ruim honderd miljoen uit voor innovatieprogramma’s op het gebied van duurzame energie, elektrische mobiliteit en energiewinning in de kassenbouw. En komt er 60 miljoen beschikbaar voor groen beleggen (VAMIL)
Daarnaast komt er een revolutionair nieuw, uitgebreid systeem voor de financiering van duurzame energie. Dit systeem, waarbij geld vrijkomt door een vaste toeslag op de elektriciteitsrekening, biedt investeerders lange termijn zekerheid voor grootschalige projecten op het gebied van wind- , zonne-, biogas- en bodemenergie. Hiermee is het bereiken van de duurzame energiedoelstelling van het kabinet, 20 procent schoon in 2020, zeker gesteld.
Op het gebied van energiebesparing toont het kabinet in de breedte veel ambitie. Naast de 375 miljoen die minister Van der Laan ter beschikking krijgt voor isolatie van woningen, is er ruim 500 miljoen uitgetrokken voor het opknappen van scholen, verpleeghuizen en jeugdzorginstellingen. Naast isolatie zullen deze investeringen ook ten goede komen van de kwaliteit van de binnenlucht -  en dus van de gezondheid van kinderen en patiënten.
Voor de verbetering van de luchtkwaliteit buiten stelt het kabinet een sloopregeling in voor bestelwagens en personenauto’s. Hiervoor is 65 miljoen uitgetrokken. De autobranche stelt zelf ook 30 miljoen beschikbaar. De precieze details van deze regeling worden komende week vastgesteld.
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39103 )

Reageren uitgeschakeld

Groen dak voor Erasmus ziekenhuis


2010
02.10

  
20-11-2008
Gemeente Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum en Stichting Erasmus Medisch Centrum Vriendenfonds staan gezamenlijk garant voor de realisatie van 12.500 vierkante meter groen dak op het Erasmus MC. De partijen hebben een overeenkomst getekend tijdens de opening van het congres Green & the City in de Rotterdamsche Manège.

De gemeente Rotterdam zal 350.000 euro bijdragen aan de aanleg van het groene dak van ca. 3.200 vierkante meter op het Sophia Kinderziekenhuis. Als tegenprestatie zullen het Erasmus MC en het Vriendenfonds de nieuwbouw van het Erasmus MC voorzien van ca. 9.300 vierkante meter aan groene daken.

Veilig, duurzaam, gezond
In de toekomst krijgt het ziekenhuis dus 12.500 vierkante meter groen dak. Hiermee geeft het ziekenhuis invulling aan de ambitie van een ‘healing environment’. Dit streven staat beschreven in de gebiedsvisie Hoboken 2030 die onlangs is opgesteld. Een aangename omgeving werkt mee aan het herstel van patiënten, is de achterliggende filosofie.

Samen met de Gemeente Rotterdam is de ambitie uitgesproken om aan de bouwplannen extra kwaliteiten toe te voegen vanuit het oogpunt van veilig (‘veilig is heilig’), duurzaam (‘duurzaam is goedkoper’) en gezond ontwikkelen (‘healing is leading’). Zo zullen er daktuinen – mogelijk met bomen – aangelegd worden die toegankelijk zijn voor patiënt en medewerker. Ook de atria zullen veelal met beplanting ingericht worden.

Berging neerslag
De bijdrage van de gemeente Rotterdam past in de uitvoering van het programma Groene Daken. Vanuit dit programma is er ook een stimuleringsregeling voor bedrijven, particulieren en woningbouwcorporaties. Het regent steeds vaker en harder. In een dichtbebouwde omgeving zijn groene daken een nieuwe mogelijkheid om die extra neerslag tijdelijk te bergen. Bovendien zorgen groene daken voor een vermindering van de CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit.

Groene Daken maken deel uit van een uitvoeringsprogramma van het Waterplan II. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Rotterdam Climate Initiative, Rotterdam Climate Proof en het Groenjaar 2008.
Bron: EnergieGids

Reageren uitgeschakeld

Google heeft groene tuinmannen


2010
02.10

Google heeft groene tuinmannen: een kudde geiten
Google is een van de bedrijven die geiten inzetten om groener te tuinieren. Rond het hoofdkantoor in Mountain View graast een flinke kudde. Om brandgevaar tegen te gaan moeten ze rondom het gebouw regelmatig de begroeiing weggrazen. Er zijn verschillende bedrijven in Amerika die de knabbelservice aanbieden. Bij de prijs van de kudde zit ook een herdershond. De kudde bij Google wordt gehoed door een border collie. Om het stukje grond komt een elektrisch hek zodat de beesten niet weglopen.

De voordelen zijn – volgens de herders – enorm. Geiten zijn niet alleen schattiger en maken geen lawaai, maar ze produceren ook weinig broeikasgassen. Daarnaast zorgen ze voor bemesting en gaan ze grondig en goedkoop te werk. De dieren zijn echte klimmers en kunnen ingezet worden op steile stukken grond waar zware machines niet gebruikt kunnen worden. Het zijn geen kieskeurige eters, ze knabbelen onder andere aan bramenstruiken, klimop, brandnetels, boombast en zelfs aan distels. Geiten kunnen in beperkte mate planten eten die voor andere dieren giftig zijn. Een kudde van ongeveer 60 geiten eet bijna 1000 vierkante meter in drie tot vijf dagen.

In Nederland zet de gemeente Groningen al drie jaar een kudde schapen in voor het beheer van bermen. De reacties zijn positief. De schapen dragen bij aan de plantendiversiteit doordat ze zaden verspreiden in hun vacht. Deze groeien in een betere grond, omdat de schapen ook de grond verbeteren. Per dag eet een schaap 10 tot 20 kilo gras.

Reageren uitgeschakeld

Groene groei is de enige uitweg


2010
02.10

5-03-2009
 Ban Ki-moon (secretaris-generaal van de Verenigde Naties) en Al Gore (voormalige vicepresident van de Verenigde Staten) luiden de alarmklok: 2009 is het jaar van de waarheid. Als we nu niet investeren in groene energie en in armoedebestrijding, en als we dit jaar in Kopenhagen geen robuust klimaatakkoord hebben, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Economische stimuli zijn thans aan de orde van de dag. Dat hoort ook zo, nu regeringen op alle continenten de wereldeconomie weer proberen aan te zwengelen. Maar de leiders die de economie op dit ogenblik de dringend noodzakelijke nieuwe zuurstof willen geven, zouden er met vereende krachten ook voor moeten zorgen dat het nieuwe feitelijke economische model dat hieruit zal ontstaan, duurzaam is voor onze planeet en onze toekomst.

Op dit ogenblik hebben we nood aan zowel stimuli als investeringen op lange termijn. Ons antwoord op de crisis moet één wereldwijd economisch beleid zijn waarmee we twee doelstellingen kunnen realiseren: tegemoetkomen aan onze dringende en onmiddellijke economische en sociale behoeften, en een nieuwe, groene wereldeconomie op de rails zetten. Dat heet thans ‘groene groei’

Wat houdt dit dan concreet in?
Ten eerste vereist een gesynchroniseerde wereldwijde recessie een gesynchroniseerd wereldwijd antwoord. Ten tweede moet het bij de stimuli die de economie opnieuw aanzwengelen, om weldoordachte en goed uitgevoerde herstelmaatregelen gaan, die ons tegelijk de nieuwe, koolstofarme weg naar groene groei tonen.
De afschaffing van de subsidies voor fossiele brandstoffen – momenteel wereldwijd driehonderd miljard dollar per jaar – zou de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst zes procent verminderen en zou overal ter wereld bijdragen tot een stijging van het bruto binnenlands product. De ontwikkeling van hernieuwbare energie brengt soelaas op de plaatsen waar de nood het grootst is. Nu al zijn ontluikende economieën goed voor veertig procent van de bestaande hernieuwbare energiebronnen overal ter wereld, en voor zeventig procent van de zonneboilercapaciteit.

Leiders overal ter wereld en met name in de Verenigde Staten en China worden er zich stilaan van bewust dat groen geen optie maar een noodzaak is, als ze hun economieën willen recht trekken en banen willen scheppen. Enkele cijfers: op dit ogenblik stelt de sector van de hernieuwbare energie wereldwijd 2,3 miljoen mensen tewerk: meer dan het aantal rechtstreekse banen in de olie- en gassector. In de Verenigde Staten is de windenergiesector nu al een grotere werkgever dan de hele mijnsector.

De herstelplannen van president Barack Obama en van de Chinese overheid zijn een belangrijke stap in de goede richting en hun groene maatregelen moeten dringend worden toegepast. We dringen er echter bij alle regeringen op aan om groene stimuli in te voeren op het vlak van energiebesparing, hernieuwbare grondstoffen, openbaar vervoer, nieuwe intelligente elektriciteitsnetten en herbebossing, en om hun inspanningen op elkaar af te stemmen zodat de resultaten snel volgen.

Daarnaast ook beleidsstrategieën nodig om de armoede te bestrijden. Regeringen van de geïndustrialiseerde landen moeten daarom over de grenzen heen hulp aanbieden en onmiddellijk investeren in rendabele projecten die de productiviteit van de armsten verhogen. Ook de sociale vangnetten moeten worden verstevigd. Een armoedebestrijdingsbeleid houdt ook in dat we investeren in een beter grondgebruik, waterbescherming en droogtebestendige gewassen. Zo kunnen we boeren helpen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat, anders kunnen chronische hongersnood en ondervoeding het resultaat zijn.

Er is in Kopenhagen een robuust klimaatakkoord nodig. Het tempo van de klimaatgesprekken moet drastisch worden verhoogd en het thema moet aandacht krijgen op het hoogste niveau, liefst nog vandaag. Dat is de basis voor een echt duurzaam economisch herstel waar wij én de kinderen van onze kinderen in de komende decennia de vruchten van zullen plukken.

Investeren in groene economie is geen optionele kost. Het is een slimme investering voor een eerlijkere, welvarende toekomst.

Bron: DS : humanieuws.wordpress.com

Reageren uitgeschakeld

Duitsland: Hamburg groene hoofdstad van Europa


2010
02.10

Datum: 27.03.2009
Hamburg wordt in 2011, na Stockholm in 2010, de tweede ‘European Green Capital’. Hamburg laat concurrerende steden zoals Münster, Freiburg, Amsterdam, Kopenhagen, Oslo en Bristol achter zich. Ondanks het feit dat havensteden vaak met smog te maken hebben, heeft Hamburg de Europese Commissie kunnen overtuigen.

De Europese Commissie, die deze titel heeft toegekend, was vooral onder de indruk van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Noord-Duitse stad: Hamburg wil de CO2-uitstoot voor 2020 met 40 procent verminderen en voor 2050 zelfs met 80 procent. Vergeleken met het basisjaar 1990 is de CO2-uitstoot nu al 15 procent gedaald.