Archive for februari, 2012

Reageren uitgeschakeld

Nieuwe groene ‘superkeurmerken’ uitgereikt


2012
02.10

‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ voor zeven organisaties. Zeven organisaties hebben het nieuwe keurmerk ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ ontvangen, het eerste en enige groene ‘superkeurmerk’ voor organisaties die controleerbaar hun CO2-voetafafdruk reduceren tot nul.
Iedere organisatie stoot CO2 uit. Hoeveel dat is, is afhankelijk van het type organisatie en haar activiteiten. Maar hoe groot of klein die uitstoot ook is: steeds meer organisaties willen hun CO2-voetafdruk reduceren om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Wie zich aantoonbaar inspant voor een beter klimaat, kan sinds januari 2012 in aanmerking komen voor ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’. Recent zijn de eerste zeven keurmerken uitgereikt aan:
• Cordaid, categorie ‘Onderneming’
• Sogeti, categorie ‘Onderneming’
• Oggu, categorie ‘Product’
• Leoxx, categorie ‘Product’
• Asito, categorie ‘Onderneming’
• Mercure hotels, categorie ‘Dienst’
• Terberg, categorie ‘Product’
Verschillende categorieën
Het keurmerk kan toegekend worden aan de gehele organisatie, aan het product of aan de dienst. Andere categorieën zijn ‘evenement’, ‘vliegen’ en ‘rijden’. Voor elke categorie gelden strenge criteria. Om in aanmerking te komen, wordt allereerst de CO2-uitstoot in kaart gebracht. Vervolgens moet de organisatie gericht actie ondernemen om de uitstoot terug te dringen. Uitgangspunt daarbij is dat de CO2-uitstoot controleerbaar moet zijn teruggebracht tot nul zodat er echt sprake is van ‘klimaatneutraal’. Voorbeelden van concrete activiteiten die de eerste ontvangers van het ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’-keurmerk hebben ondernomen zijn vermeld in de bijlage.
Objectieve toetsing
Om het keurmerk te verkrijgen, zijn de plannen en initiatieven van de aanvragers objectief beoordeeld en gecontroleerd door Climate Neutral Group. Het terugdringen van de CO2-uitstoot gebeurt in de eerste plaats via energiebesparing en verduurzaming. Het restant wordt extern gereduceerd via investeringen in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, vooralsnog de enige manier om geheel klimaatneutraal te worden. Directeur René Toet van Climate Neutral Group: “We toetsen die stappen aan een helder protocol. Met het verkregen predicaat kunnen bedrijven transparant maken wat het resultaat is van hun inspanningen. Als dit andere organisaties inspireert, komt een klimaatneutraal Nederland steeds dichterbij. Dat zou mooi zijn.” Organisaties die het keurmerk ontvangen, mogen een jaar lang het ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’-logo voeren.
Over ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’
Het keurmerk ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ wordt uitgegeven door Climate Neutral Group. Climate Neutral Group is al ruim tien jaar actief in de strijd tegen klimaatverandering, met als missie om zoveel mogelijk organisaties te helpen klimaatneutraal te ondernemen. ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ is gebaseerd op standaarden zoals ICROA, PAS2060 en het Carbon neutral protocol, maar gaat in de uitvoering en eisen een stap verder. Het is een standaard en concrete aanpak voor organisaties die hun bijdrage aan het klimaatprobleem willen verminderen én de resultaten zichtbaar willen maken voor de buitenwereld.

Reageren uitgeschakeld

De Groene Innovatie


2012
02.06

UIT JE EIGEN STAD is dé Nederlandse pionier van stadslandbouw. In uitgekiende ecologische circuits wordt op kleine én grote schaal voedsel geproduceerd. Op alle denkbare plekken. In onbruik geraakte industrielocaties, op kantoordaken, in voormalige showrooms of tijdelijk bruikbare groenstroken. UIT JE EIGEN STAD wil een transformatie op gang brengen door juist dáár voedsel te produceren. En dat kan. Onze teeltsystemen zijn flexibel, modulair, in no time opschaalbaar en dupliceerbaar. We produceren deels in gebouwen, deels buiten en voornamelijk los van de grond. Dit maakt de stadsboer tot een stadsnomade, in alles afgestemd op de dynamiek van de stad.

Stadsinitiatieven in Rotterdam