Archive for december, 2011

Reageren uitgeschakeld

Onderzoek en innovatie onmisbaar voor groene economie


2011
12.07

GroenLinks verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie om het onderzoeks- en innovatiebudget voor 2014 – 2020 te verhogen en vergroenen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout ziet dit Horizon 2020-pakket als een belangrijk instrument om sterker uit de economische crisis te komen.Eickhout: “Het is terecht dat Europa meer geld voor innovatie beschikbaar stelt. Economen geven keer op keer aan dat kennis de belangrijkste voorwaarde is voor duurzame groei. Door grondstoffenschaarste, klimaatverandering en duurzame energieopwekking centraal te stellen in het onderzoeks- en innovatiebeleid kan Europa koploper worden in de omschakeling naar een groene economie.” Met het oog op de toekomstige grondstoffenschaarste moet de EU volgens Eickhout efficiënt gebruik van grondstoffen en energie uitgangspunt van al het beleid maken. Eickhout: “De focus van de Commissie moet liggen op het stimuleren van eco-innovaties, zodat de groene weg uit de crisis genomen kan worden. Deze prioriteiten moeten vervolgens wel terugkomen in al het Europees beleid en in het totale EU budget.”
Bron: GroenLinks Europa