Archive for the ‘Groene Economie’ Category

Reageren uitgeschakeld

Boeren verwijzen fosfaatakkoord naar prullenbak


2016
11.24

Zeventig procent van de boeren keurt het fosfaatakkoord tussen de melkveesector en staatssecretaris Martijn van Dam af. Dit blijkt uit een peiling van Prosu Databased Marketing in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig onder ruim 1600 melkveehouders. Volgende week stemt de Tweede Kamer over dit ‘mestakkoord’. Milieudefensie roept de Kamer op de staatssecretaris terug te roepen en te luisteren naar de wens van de boeren.

De boeren willen ook dat het maximum aantal koeien dat een boer mag houden, wordt gekoppeld aan de grond die de melkveehouder heeft. Het gaat om een meerderheid van 65 procent van de ondervraagden. Deze grondgebondenheid zet een rem op de groei van de melkveehouderij, beperkt het mestoverschot en moet door Van Dam wettelijk worden verplicht vinden de ondervraagde boeren.

Alternatief voorstel
Nederland heeft dit jaar opnieuw meer mest geproduceerd dan is afgesproken met de Europese Commissie in Brussel. Een deel van de boeren werkt nu aan een alternatief fosfaatakkoord, dat wel rekening houdt met de wens van een meerderheid van de boeren. Belangrijk onderdeel uit dat alternatieve plan is dat staatssecretaris Van Dam grondgebondenheid vast legt in de wet en dat melkveehouders die niet hebben bijgedragen aan het mestprobleem geen koeien hoeven in te leveren. Het akkoord van Van Dam komt uit de koker van FrieslandCampina, de Rabobank en boerenorganisatie LTO Nederland.

Paniek
“Het is tijd om met echte oplossingen te komen, anders staat de sector over een jaar opnieuw in paniek bij de staatssecretaris op de stoep”, zegt Bart van Opzeeland van Milieudefensie. ”Van Dam zet de toekomst van de sector op het spel. Een melkveehouderij die past bij de omvang van Nederland, waar het aantal koeien gekoppeld wordt aan de beschikbare grond. Zo zal de hoeveelheid mest afnemen. En blijven we onder de limiet die de Europese Commissie Nederland heeft opgelegd. Dat is goed voor de boer, de consument, het milieu en de biodiversiteit.”

Reageren uitgeschakeld

Strawberry Earth, “groene academie”


2014
10.12

Actrice Thekla Reuten gaf vandaag het startsein voor de eerste Nederlandse ‘groene academie’ voor professionals uit de mode- en designindustrie. Bij aanvang van de talkshow ‘The Future of Fashion’ tijdens de Strawberry Earth Fair in de Tolhuistuin in Amsterdam werd bekend gemaakt dat de Strawberry Earth Academy officieel van start gaat. Het doel van de academie is: werken aan een toekomst waarin de manier van ontwerpen, produceren en consumeren in evenwicht is met onze leefomgeving. Succesvolle duurzame ondernemers worden gekoppeld aan experts op het gebied van chemie, en technologie. Partners van de Strawberry Earth Academy zijn het Ministerie van Economische Zaken, Stichting DOEN, de ASN Bank en CREM, Leaders for Nature en Wageningen UR.

Mette te Velde, oprichter van Strawberry Earth: “De huidige manier van produceren in de mode- en designindustrie is simpelweg onhoudbaar. Acute problemen als de aantasting en vernietiging van ecosystemen, klimaatverandering en grondstoffenschaarste vragen om een nieuwe manier van ondernemen. Door ontwerpers, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen aan elkaar te verbinden, kunnen we duurzame initiatieven opschalen en bereikbaar maken voor de consument. De beste ideeën die voortkomen uit de Strawberry Earth Academy gaan een pilot traject in. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van een nieuw materiaal of revolutionaire verftechniek die op grote schaal wordt ingezet.”

Reageren uitgeschakeld

Groene ondernemers maken kans op 500.000 euro


2012
05.03

De Nationale Postcode Loterij daagt mensen overal ter wereld uit omeen duurzaam, creatief en innovatief ondernemersplan te ontwikkelen. De winnaar van dePostcode Lottery Green Challenge – de jaarlijkse, internationale wedstrijd voor groeneondernemersplannen – krijgt 500.000 euro om zijn of haar plan te realiseren. Daarnaast is 200.000euro beschikbaar voor één of twee andere veelbelovende groene plannen. De Postcode Loterij wiler met deze internationale wedstrijd voor zorgen dat slimme groene producten en diensten dieanders op de plank blijven liggen het grote publiek bereiken. De inschrijving voor de zesde editievan de Postcode Lottery Green Challenge gaat vandaag van start. Tot en met dinsdag 31 juli is hetmogelijk plannen in te zenden via www.greenchallenge.info. De winnaar wordt op 23 september inNew York bekendgemaakt.

Eén slim en creatief idee kan het verschil maken
“Door de klimaatverandering staan we voor de uitdaging een nieuwe, groene leefstijl te omarmen.Eén slim en creatief idee kan hierbij een groot verschil maken. Daarom roepen we mensen overal terwereld op hun groene ondernemersplan in te zenden”, benadrukt Marieke van Schaik, ManagingDirector van de Postcode Loterij. “Met de Postcode Lottery Green Challenge willen we ervoor zorgendat baanbrekende duurzame oplossingen daadwerkelijk ontwikkeld worden en op de markt komen.Voorwaarde is dat de producten en diensten de CO2-uitstoot verminderen en hoog scoren op design,gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. Het plan moet binnen twee jaar te realiseren zijn.”

Selectieprocedure
Van de inzenders wordt een uitgebreid ondernemersplan gevraagd, zodat een deskundige prejurykan beoordelen of het idee levensvatbaar is. Na 31 juli kiest de prejury vijf tot zeven finalisten.Op maandag 17 september presenteren de finalisten op het multimediacongres PICNIC ’12 inAmsterdam hun plannen voor de internationale vakjury en genodigden. Voor het eerst in degeschiedenis van de wedstrijd gaan uiteindelijk drie finalisten na de presentaties en een jurygesprekdoor naar New York. Op 23 september maakt de vakjury daar tijdens een speciaal diner -georganiseerd door de Postcode Loterij en het Clinton Global Initiative – de winnaar bekend. GlobalInitiative is de jaarlijkse bijeenkomst van Bill Clinton waar voortrekkers uit de hele wereldbijeenkomen om de aanpak van problemen, zoals klimaatverandering, te bespreken.

Succesvolle eerdere winnaars
Vorig jaar won de Australiër Nick Christy met zijn duurzame douche. Dit douchesysteem reduceertwater- en energieverbruik met 70 procent, zonder in te leveren op comfort. In 2010 won deAmerikaan Scot Frank met zijn draagbare, betaalbare en multi-inzetbare zonnecollector SolSource. In 2009 was Engelsman Dean Gregory de winnaar met The Power Collective: windmolens dienauwelijks zichtbaar op een dak functioneren. In 2008 ontving Eben Bayer uit de Verenigde Staten dehoofdprijs voor zijn biologische isolatiemateriaal Greensulate. En het eerste jaar (2007) won deNederlander Igor Kluin met de Qbox voor decentrale energieopwekking.

Quotes van supporters van de Postcode Lottery Green Challenge

Bill Clinton: “Ik ben blij dat de Postcode Loterij de Postcode Lottery Green Challenge heeftgelanceerd. Hiermee worden ondernemers aangemoedigd om nieuwe manieren te ontwikkelenwaarmee we het hoofd kunnen bieden aan één van de grootste vraagstukken van onze tijd:klimaatverandering.

“Sir Richard Branson (jurylid van de Postcode Lottery Green Challenge 2007): “Mensen zullen nietstoppen met consumeren. In plaats hiervan moeten we de consument een groen alternatief biedenom de klimaatverandering een halt toe te roepen. De Postcode Lottery Green Challenge stimuleertde ontwikkeling van zulke alternatieven.”

Nick Christy (winnaar Postcode Lottery Green Challenge 2011): “Dankzij de Postcode Lottery GreenChallenge zijn we goed op weg naar de ontwikkeling van ‘s werelds meest efficiënte douche. Eendouche is de op een na grootste energieverbruiker in een huis en de grootste verbruiker vandrinkwater. Onze douche verbruikt 70% minder water en maakt daarmee echt een verschil in demondiale CO2-uitstoot. Deelname aan de Postcode Lottery Green Challenge was een van de bestedingen die ik ooit heb gedaan. Het heeft mijn leven veranderd, mijn ogen geopend en me in contactgebracht met interessante en leuke mensen.”

Reageren uitgeschakeld

The Green Collective organiseert symposium voor groene creatieven


2012
03.08

Op maandag 19 maart vindt The Green Collective Symposium plaats in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Op dit symposium zal ‘groen’ ondernemerschap en design centraal staan. Deelname is gratis en inschrijven kan via www.green-collective.com/symposium-tgc.
Het symposium is bedoeld voor zowel startende als ervaren ontwerpers in de creatieve industrie- voor zowel mode, design als architectuur. Zij zullen worden uitgedaagd te denken over de impact die zij als ontwerper hebben op onze leefomgeving, en hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot groene ondernemers.
Programma en deelnemersHet gevarieerde programma bevat onder meer praktijkgerichte business workshops (zoals Green Marketing, Financial Planning, Networking) maar ook verdiepende lezingen over biodiversiteit en presentaties over de toekomst van architectuur, design en mode. De dag wordt afgetrapt door projectleider Holly Syrett (The Green Collective). ‘Wij zijn Koel’ oprichter Aart van Veller is de gespreksleider en tot de gastsprekers behoren onder meer Thomas Rau (Rau architecten), Max Bruinsma (Hoofdredacteur Items), Ronald Rietveld (Rietveld Landscape) en prijswinnende ontwerpers Christien Meindertsma en Chris Kabel. Sustainable consultants van CREM gaan toelichten waarom biodiversiteit zo belangrijk is en hoe deze behouden kan worden. Reinoud Wolff van Goed&Groen zal een workshop ‘green marketing’ verzorgen. Toonaangevende organisaties als Baker McKenzie, ValueFirst, Rabobank en De Kamer van Koophandel behandelen onderwerpen als intellectueel eigendomsrecht, het schrijven van een business plan, financieel plannen en ‘hoe leer je netwerken’.
The Green CollectiveHet symposium is een initiatief van The Green Collective, het netwerkplatform achter The Green Architecture Competition (Nederlands Architectuurinstituut), The Green Design Competition (Dutch Design Week) en The Green Fashion Competition (Amsterdam Fashion Week). The Green Collective stimuleert interdisciplinaire samenwerking, duurzame innovatie en ondernemerschap in de creatieve industrie en is een samenwerking van Amsterdam Fashion Week, Dutch Design Week en het Nederlands Architectuurinstituut. Alle initiatieven worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Maandag 19 Maart 2012 (9.30u-18.00u)
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Toegang: Gratis
Voertaal: Engels

Reageren uitgeschakeld

De Groene Zeepbel


2010
06.15

Stem nu voor “beste greenwash campagne”
Hét studentennetwerk voor een duurzame toekomst Morgen roept alle studenten van Nederland op om hun stem uit te brengen voor de Groene Zeepbel. Op zaterdag 26 juni 2010 wordt de Groene Zeepbel uitgereikt aan de “beste greenwash campagne”. Oftewel, aan het bedrijf dat zichzelf in de media als groen profileert, terwijl dit niet blijkt uit de bedrijfsvoering. Op www.studentenvoormorgen.nl/groenezeepbel kunnen studenten hun stem uitbrengen.

Het bestuur van Morgen heeft op basis van kritische rapporten van onder andere Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Milieudefensie vijf bedrijven genomineerd die in aanmerking komen voor de Groene Zeepbel: Shell, Nuon, Aegon, Albert Heijn en BP. Elk van deze bedrijven zondigt zich in meer of mindere mate aan greenwashing en meet zichzelf aldus een groener imago toe dan de praktijk laat zien.

Groen zijn is helemaal van nu en daar spelen bedrijven graag op in door zichzelf als duurzaam te profileren. De consument wordt steeds bewuster en kritischer als het gaat om de producten die zij koopt, de verzekering die zij afsluit en de manier waarop zij haar huis verwarmt. Een positieve tendens die helaas ook een keerzijde heeft. Marketingcampagnes van bedrijven worden steeds vernuftiger om de consument voor zich te winnen. Zo worden bijvoorbeeld suggestieve afbeeldingen in advertenties gebruikt om de consument van een groene bedrijfsvoering te overtuigen, zelfbedachte duurzame keurmerken aan producten gekoppeld of relevante informatie achterwege gelaten die behaalde milieuwinst teniet doet.

Morgen stelt met deze award op een ludieke manier de kwalijke praktijk van greenwashing aan de kaak.  “De Groene Zeepbel moet worden gezien als een aanmoediging voor bedrijven om hun praktijken te beteren, of in ieder geval om de consumenten eerlijk te informeren over de gehanteerde bedrijfsvoering”, aldus Taco Nijssen, voorzitter van Morgen. “Want de consument heeft recht op eerlijke informatie”.

Op zaterdag 26 juni reikt Morgen de Groene Zeepbel uit aan de “beste greenwash campagne” tijdens de Inspiration Days in Eindhoven. Tevens wordt er een prikkelend debat georganiseerd over het fenomeen greenwashing. Het is de tweede keer dat Morgen de Groene Zeepbel uitreikt. In 2008 ging de prijs voor de beste greenwash campagne naar E.ON voor haar zogenaamde “schone kolencentrale”.

Reageren uitgeschakeld

Groene grondstoffen


2010
05.12

Zeeland zet in op biomassa. Zeeland kan koploper worden in Europa op het gebied van de Biobased Economy, een economie op basis van groene grondstoffen. Dit staat in het onderzoek naar de kansen die een dergelijke economie biedt voor Zeeland. Het onderzoeksrapport is recent overhandigd aan (demissionair) minister van LNV Gerda Verburg. In een Biobased Economy wordt het gebruik van fossiele grondstoffen geleidelijk vervangen door groene grondstoffen.

De provincie heeft door Buck Consultants een onderzoek laten uitvoeren naar de kansen en mogelijkheden. Uit het gepresenteerde rapport blijkt dat Zeeland zich kan onderscheiden op zes thema’s:

  1. Realisatie van een installatie voor pyrolyse (ontleden van materiaal door het te verhitten zonder dat er zuurstof bij kan komen)
  2. Productie van biogas
  3. Rendabeler maken van biodiesel door benutting glycerol
  4. Rendabeler maken van de uienteelt door hoogwaardig gebruik van reststromen
  5. Praktijkonderzoek algenteelt (algen kunnen bv. gebruikt worden voor de voedselsector)
  6. Eiwittransitie (ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van plantaardige eiwitten als alternatief voor geïmporteerde plantaardige of dierlijke eiwitten)

De provincie stelt tot en met 2011 € 500.000 beschikbaar voor de integrale ketenaanpak waar de Biobased Economy deel van uitmaakt. Daarnaast worden andere financieringsbronnen benut zoals Pieken in de Delta, Operationeel Programma Zuid-Nederland en EU-regelingen. Via deze programma’s worden tevens financiële middelen van Zeeland ingezet. Gedeputeerde Marten Wiersma: “We moeten aan de slag met de uitkomsten van het rapport. Zo kunnen we, vanuit Zeeland, de Biobased Economy in Nederland verder van de grond krijgen. Daarvoor willen wij steun uit Den Haag en daarom hebben we het rapport overhandigd aan de minister. We hebben haar gevraagd om vanuit het Rijksbeleid de biobased-initiatieven in Zeeland en Zuidwest-Nederland te ondersteunen.”
Bron: mvo.nl

Reageren uitgeschakeld

De Groene Zaak officieel van start.


2010
02.12

De Groene Zaak zet duurzaamheid op de politieke agenda. Bedrijven willen Nederlandse economie sneller duurzaam maken. Vandaag gaat De Groene Zaak officieel van start.

De Groene Zaak is een nieuwe vereniging van ondernemingen in Nederland met een gezamenlijke ambitie: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. De Groene Zaak richt zich hierbij in de eerste plaats op de politiek en de overheid. De vereniging streeft naar het aanpassen van wet- en regelgeving, om ondernemers beter in staat te stellen duurzame diensten en producten te ontwikkelen. Inmiddels hebben ruim dertig bedrijven van verschillende omvang zich aangesloten bij dit initiatief en hun aantal is groeiende. Vanochtend om 9.00 uur ontvangt staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken symbolisch de eerste visitekaart van De Groene Zaak uit handen van voorzitter Roger van Boxtel.

De Groene Zaak zoekt nadrukkelijk samenwerking met de politiek en de overheid. De kennis van de overheid en de beleidsmatige ondersteuning die zij kan bieden, is immers van zeer groot belang voor het bereiken van de doelstelling: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. In dit ontwikkelingsproces zal De Groene Zaak de bedrijfsmatige expertise van zijn leden inzetten op het gebied van duurzaam ondernemen. De vereniging wacht niet af wat de politiek het bedrijfsleven voorschrijft maar zet zelf actief het thema duurzame economie op de politieke agenda. De ruim dertig eerste deelnemers aan De Groene Zaak vertegenwoordigen een invloedrijk en snel groeiend deel van het bedrijfsleven. Grote ondernemingen als TNT, Eneco, Menzis, Van Gansewinkel, Wessanen, Ahrend en Athlon Car Lease en de banken Triodos Bank en ASN Bank werken in De Groene Zaak samen met nieuwe spelers als Tendris en Qurrent.

De overtuiging dat een duurzame economie in ieders belang is, vormt de bindende factor voor deze voorhoede van duurzame ondernemingen. Uitgangspunt is dat het bedrijfsleven en de overheid soepel samenwerken om op een effectieve manier sneller resultaten te boeken. De Groene Zaak is de enige brancheoverstijgende vertegenwoordiging van ‘duurzaam Nederland’. Dat maakt de vereniging complementair aan bestaande organisaties. De vereniging brengt knelpunten en kansen vanuit alle branches samen. Daarnaast roept De Groene Zaak niet alleen op tot het sneller duurzaam maken van de economie maar levert daar zelf ook een actieve bijdrage aan. Zo ondernemen de aangesloten bedrijven volgens het principe van evenwicht tussen financieel-economische resultaten, sociale belangen en het milieu. De komende maanden gaan de vertegenwoordigers van De Groene Zaak actief in gesprek met politici, beleidsmakers binnen de overheid en maatschappelijke organisaties. ondernemers voor een duurzame economie Het bestuur is als volgt samengesteld: Roger van Boxtel (voorzitter, voorzitter raad van bestuur Menzis), Igor Kluin (vicevoorzitter, directeur Qurrent) en de leden Matthijs Bierman (directeur Triodos Bank Nederland), Jeroen de Haas (voorzitter raad van bestuur Eneco), Ruud Koornstra (directeur Tendris), Jan Karel Mak (directeur Deerns raadgevende ingenieurs), Ruud Sondag (chief executive officer Van Gansewinkel Groep), Teun Verheij (algemeen directeur Albron) en Paul Zuidema (director of sales Western Europe Ahrend). Directeur van De Groene Zaak is Marga Hoek.

Reageren uitgeschakeld

Groen katoen


2010
02.10

Volgens velen een belangrijke oplossing in de strijd tegen het grootschalige gebruik van chemicaliën in de landbouw. Katoen is namelijk één van de meest milieu-vervuilende gewassen ter wereld. Wereldwijd wordt rond de twintig procent – in sommige landen zelfs vijftig procent – van alle bestrijdingsmiddelen in de landbouw gebruikt in de katoenteelt. Na de oogst wordt de katoen ook nog eens schoongemaakt, gebleekt en geverfd met behulp van de nodige chemicaliën. Naast ecologische voordelen heeft het gewas ook economische voordelen.

Een belangrijk kenmerk van biologische katoenteelt is dat plantaardig en dierlijk afval wordt gebruikt om het land te bemesten. Daarnaast worden in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen, insecten als lieveheersbeestjes en vliegjes ingezet om de strijd aan te binden met de vijanden van katoen: kakkerlakken, sprinkhanen en de katoenrups. Door rotatieteelt en combinatieteelt toe te passen, komen goedaardige insecten op de katoenplant af die hun vijand uitschakelen en zorgen dat de schade beperkt blijft.

De belangstelling van de consument voor het ‘groene katoen’ neemt toe.
De productie van katoen is voor miljoenen kleine boeren in ontwikkelingslanden vaak de enige bron van inkomsten. Maar de teelt is tegelijkertijd slecht voor mens en milieu: bij geen ander gewas worden zoveel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Veel boeren zouden wel op een andere manier willen produceren, maar zien geen mogelijkheid daartoe.
De afgelopen jaren heeft ICCO flink geïnvesteerd in allerlei initiatieven die mikken op een meer duurzame en rechtvaardige internationale markt voor katoen en textiel. Samen met de Amerikaanse organisatie Organic Exchange werkt ICCO aan het verbeteren van de markt voor biologisch katoen.

Reageren uitgeschakeld

Duurzaam bouwen, groen crisispakket


2010
02.10

25 maart 2009
De ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) zijn positief over het door de coalitie bereikte akkoord over de aanpak van de economische crisis. Cramer spreekt van ’het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis’. Volgens Van der Laan maakt het kabinet een prachtige vierslag: ‘behoud van banen in de bouw, energiebesparing van woningen en het op gang houden van de woningbouw en wijkenaanpak.’
‘Het kabinet investeert fors in de duurzame economie. Met de plannen voor de isolatie van woningen, scholen en zorginstellingen wordt een hele grote energiebesparing gerealiseerd’, aldus Van der Laan. ‘Dat is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor al die tienduizenden werknemers in de bouw, die nu onzeker zijn over hun werk. En als het werk gedaan is, merken huurders de energiebesparing in de portemonnee. Daarnaast investeert het kabinet nog eens bijna 400 miljoen in nieuwbouwprojecten in de binnensteden, herstructureren van oude wijken en het opknappen van openbare ruimten.’
Groene revolutie
Cramer is trots op van ‘het massieve stimuleringspakket’ voor duurzame energie. ‘Met de extra windturbines op de Noordzee kunnen zeker een kwart miljoen huishoudens van schone energie worden voorzien. Daarmee zet het kabinet een reuzenstap op weg naar een duurzame energievoorziening.’ Het nieuwe, uitgebreide systeem voor de financiering van duurzame energie is ‘een ware groene revolutie’ in de ogen van Cramer.
‘Tot in de verre toekomst bieden we bedrijven nu investeringszekerheid voor duurzame energie. Zij kunnen nu met een gerust hart in windmolens, zonnepanelen, biogasinstallaties en bodemenergie stappen.’ Bijkomend voordeel is dat binnenkort duurzaam gewonnen stroom voorrang krijgt op het elektriciteitsnet. ‘Als het hard waait, moeten de kolencentrales uit’.
Uitwerking
Voor de ministers Cramer en Van der Laan begint het werk nu pas echt. De komende tijd zullen ze samen met provincies, gemeenten, woningcorporaties en brancheorganisaties werken aan de uitwerking van het akkoord. ‘En we hebben echt iets te bieden,’ zegt Van der Laan. ‘Als iedereen nu z’n steentje bijdraagt, bouwen we een echte beweging om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te helpen’.
Cramer hecht aan de kabinetsbrede groene aanpak die overeengekomen is. ‘Iedere regel van dit akkoord ademt de geest van de duurzame economie. Het staat centraal in de plannen van alle collega’s met wie ik nauw zal samenwerken. In goed Nederlands mag dit pakket met recht een New Green Deal heten.’
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39105 )