Archive for december, 2010

Reageren uitgeschakeld

Groen is het cement van de buurt


2010
12.22
Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt mensen bij elkaar. Onderzoek van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) heeft het nu ook onomwonden bevestigd, buurtgroen heeft een positief effect op de samenhang in de buurt.
Het effect van groen blijkt groter te zijn naarmate een buurt sterker verstedelijkt is. Kleinschalig groen, zoals buurt- en wijkgroen, heeft een groter effect op de sociale cohesie dan grote parken. Deze laatste dragen niet bij aan sociale contacten tussen bewoners, zo blijkt. Op donderdag 9 december organiseren Alterra, het ministerie van EL&I, Ymere en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam een mini-symposium over de onderzoekresultaten.
Buurtgroen heeft positief effect
Het thema sociale cohesie staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Vooral als probleem. Het ontbreken van sociale cohesie wordt gezien als oorzaak van kwaden als overlast, onveiligheid, verloedering en criminaliteit. Kan meer groen een bijdrage leveren aan de oplossing?
Tot op heden was er weinig bekend over de relatie tussen groen in de stad en sociale cohesie. In opdracht van het ministerie van LNV (nu opgegaan in EL&I) heeft Alterra hier voor het eerst wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat met name buurtgroen een positief effect heeft. Dit geldt voor plantsoenen, volkstuinen, natuurlijk groen en water. Het positieve effect neemt toe naarmate een buurt sterker verstedelijkt is. Dit komt waarschijnlijk door de ruimtedruk in deze buurten, waardoor er meer mensen van de groene voorzieningen gebruik maken en deze plekken een belangrijke rol gaan spelen bij de sociale processen in de buurt.
Kleinschalig groen
Grote parken daarentegen hebben geen positief effect op de sociale cohesie. Grote parken zijn door hun schaalniveau (‘stadsparken’) minder op een buurt gericht. Buurtbewoners ontmoeten elkaar makkelijker in kleinschaliger groen (‘wijkvoorzieningen’) dichter bij huis. Kleinschalig groen dicht bij huis heeft ook als effect dat buurtbewoners zich makkelijker inzetten voor behoud of zelfbeheer. Het lijkt er volgens de onderzoekers ook op dat activiteiten buiten meer impact hebben dan activiteiten binnen, vermoedelijk omdat deze activiteiten zichtbaarder zijn voor de buurt en daardoor laagdrempeliger. Kleinschalig buurtgroen leidt in hoge mate tot wat wellicht het belangrijkste is bij sociale cohesie, namelijk sociale contacten. En dat leidt weer tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling en soms ook tot aanpassing van normen en waarden. In het onderzoek zijn diverse projecten geanalyseerd waaruit dit bleek.
Ymere en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam ondersteunen de conclusie dat met name kleinschalig groen een positief effect heeft op de sociale samenhang in buurten. Ymere heeft inmiddels een aantal groenprojecten gerealiseerd die hier bewijs voor leveren.
Bron: degroenestad.nl – http://content.alterra.wur.nl
Reageren uitgeschakeld

1.900m2 Groen dak op de Nieuwe Binnenweg


2010
12.09
Groene daken geven Rotterdam een groene uitstraling, vormen een buffer bij regenafvoer, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak. In het voorjaar 2011 start de aanleg van 1.900m2 groen op het dak van de VvE Nieuwe Binnenweg. Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Hiervan maakt de VvE Nieuwe Binnenweg gebruik. In twee jaar tijd is al 40.000 m2 aan platte daken in Rotterdam groen gemaakt. De stad hoopt dat eind 2011 circa 80.000 m2 van de daken groen is.
Reageren uitgeschakeld

Den Haag streeft naar een schone, groene en gezonde stad


2010
12.07
Werk mee aan een beter milieu in onze stad! De gemeente Den Haag streeft naar een schone en gezonde stad. Daarom stelt de gemeente € 450.000 beschikbaar voor milieuprojecten in de stad.
Met de ‘Subsidieregeling Milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente bedrijven en instellingen helpen bij het ontwikkelen van projecten die een bijdrage leveren aan een beter milieu in Den Haag. Ook moeten de projecten een voorbeeld zijn voor anderen. Projecten rond de thema’s lucht, geluid, water en klimaat kunnen voor maximaal € 25.000 aan subsidie krijgen. De regeling is gestart op 2 december 2010.
Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan een beter milieu in onze stad? Laat het ons weten en stuur uw idee in voor 15 januari 2011 en maak kans op deze subsidie!