Reageren uitgeschakeld

Groene voorbeelden kabinet

2010
02.10

Kabinet zet reuzenstap naar duurzame economie. Een breed offensief voor energiebesparing. Een massief stimuleringspakket voor schone winning van stroom. En een aantrekkelijke sloopregeling voor vervuilende auto’s. Dat zijn drie van de meest markante groene voorbeelden uit het crisisakkoord van de coalitie.
De komende jaren investeert het kabinet ruim 2 miljard in duurzame maatregelen. Zo komt er 160 miljoen op tafel voor windturbines op zee. Deze turbines leveren 500 megawatt, genoeg voor de elektriciteitsvoorziening van zeker 250 duizend huishoudens. Dit is een verdubbeling van de doelstelling voor wind op zee van het coalitieakkoord. Daarnaast trekt het kabinet ruim honderd miljoen uit voor innovatieprogramma’s op het gebied van duurzame energie, elektrische mobiliteit en energiewinning in de kassenbouw. En komt er 60 miljoen beschikbaar voor groen beleggen (VAMIL)
Daarnaast komt er een revolutionair nieuw, uitgebreid systeem voor de financiering van duurzame energie. Dit systeem, waarbij geld vrijkomt door een vaste toeslag op de elektriciteitsrekening, biedt investeerders lange termijn zekerheid voor grootschalige projecten op het gebied van wind- , zonne-, biogas- en bodemenergie. Hiermee is het bereiken van de duurzame energiedoelstelling van het kabinet, 20 procent schoon in 2020, zeker gesteld.
Op het gebied van energiebesparing toont het kabinet in de breedte veel ambitie. Naast de 375 miljoen die minister Van der Laan ter beschikking krijgt voor isolatie van woningen, is er ruim 500 miljoen uitgetrokken voor het opknappen van scholen, verpleeghuizen en jeugdzorginstellingen. Naast isolatie zullen deze investeringen ook ten goede komen van de kwaliteit van de binnenlucht -  en dus van de gezondheid van kinderen en patiënten.
Voor de verbetering van de luchtkwaliteit buiten stelt het kabinet een sloopregeling in voor bestelwagens en personenauto’s. Hiervoor is 65 miljoen uitgetrokken. De autobranche stelt zelf ook 30 miljoen beschikbaar. De precieze details van deze regeling worden komende week vastgesteld.
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39103 )

Comments are closed.