Archive for the ‘Groene Overheid’ Category

Reageren uitgeschakeld

Prinsjesdag: verruil groene ambities niet voor lege beloften


2014
09.16

Marianne Thieme vraagt aandacht voor ‘greenwashing’ als big business

Marianne Thieme maakt vandaag op Prinsjesdag een statement tegen greenwashing in het kabinetsbeleid. Ze draagt een door Erny van Reijmersdal ontworpen jurk met 100-eurobiljetten. De biljetten symboliseren de financiële belangen die het kabinet opnieuw hoogste prioriteit geeft. De groene stola en hoed vormen het symbool van greenwashing: het met groene woorden camoufleren van een kil en natuuronvriendelijk beleid. Thieme roept het kabinet op daadwerkelijk groene maatregelen te treffen in plaats van steeds business as usual voorrang te geven en dat te maskeren met zogenaamde duurzame maatregelen.

Groene boodschap
“Het kabinet treft vooral maatregelen die financiële belangen dienen, terwijl ambities voor dieren, natuur en milieu niet worden waargemaakt. We horen wel steeds groene woorden, maar het blijft bij woorden; een likje groene verf. Pure greenwashing”, aldus Thieme. Ze wijst op de talloze voorbeelden zoals ‘groene stroom’ uit de 70 miljard kg mest die onze natuur letterlijk verstikt, het beleid voor duurzaam voedsel, voedsel dat zich vooral richt op science fiction zoals kweekvlees en insectenburgers en zogenoemde luchtwassers op stallen die de uitwassen van de bio-industrie letterlijk een schoon imago moeten geven. In het regeerakkoord staat al jaren staat dat er een verbod komt op wilde dieren in circussen, terwijl de uitvoering daarvan nog steeds op zich laat wachten. De overheid wekt op haar website de indruk dat de verkoop van dieren via internet niet zomaar mag, terwijl in werkelijkheid vrijwel alle dieren nog via internet mogen worden verkocht. De regering gooit haar groene ambities over de schutting van gemeenten en provincies. Zo is de meerderheid van de Nederlanders tegen megastallen, maar geeft het Kabinet provincies en gemeenten alle ruimte om vergunningen af te geven en wast zelf de handen in onschuld. Daarnaast schuift het kabinet de groene ambities door naar Europa of naar de industrie. Zo mogen dieren nog steeds door heel Europa worden gesleept. De akelige werkelijkheid wordt verbloemd met termen als ‘quality systems’ en ‘livestock logistics’.
Thieme: “Het Kabinet onttrekt zich aan de eigen verantwoordelijkheid, terwijl het eindelijk groen licht zou moeten geven voor een echt milieu- en diervriendelijk beleid. Ruil groene idealen niet in voor loze beloften, is de boodschap die ik vandaag uitdraag. Eurotekens in je ogen vertroebelen het zicht op wat er werkelijk aan de hand is in de wereld. Grondstoffen kun je niet onbeperkt kopen of uit bomen schudden. Onze reserves raken op. In plaats van het probleem bij de kern aan te pakken, plegen we roofbouw in de landen waar nog grondstoffen zijn. En degraderen we arbeid in eigen land tot niet meer dan de brandstof van de economie. Groene ambities gaan niet over geld, maar over de toekomst van onze planeet en over het geluk van huidige en toekomstige generaties. Laat geld niet het nieuwe groen zijn!”
Ontwerp jurken
Erny van Reijmersdal heeft de outfit van Marianne Thieme ontworpen. De hoed en stola symboliseren greenwashing, de groene vlag waarmee het kabinet de louter economische interesse probeert af te dekken. De jurk heeft een patroon van biljetten van 100 euro, die opnieuw het leidend motief vormen van de miljoenennota. Van Reijmersdal:”het is bijzonder dat De Nederlandsche Bank voor deze gelegenheid speciaal toestemming heeft verleend om het ontwerp van bankbiljetten toe te passen in kleding. De Partij voor de Dieren wilde in beeld brengen wat voor het overheidsbeleid van nu in het bijzonder lijkt te gelden: geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Het was voor mij een uitdaging om dat statement vanuit mijn vakgebied vorm te geven.”

Reageren uitgeschakeld

Rotterdam wordt groenere stad


2013
11.14

Rotterdam wordt komend jaar weer een stuk groener. De gemeenteraad ging mee in een voorstel van D66 Raadslid Brenda Dirkse om €150.000,- extra hiervoor uit te trekken. De D66-wethouder van Buitenruimte, Alexandra van Huffelen, kan hiermee een van de ‘stenige’ plekken aantrekkelijker maken door deze te ‘vergroenen’. Dirkse: ”We hebben de afgelopen drie jaar al flink geïnvesteerd in een groenere stad en dat heeft zich uitbetaald. Rotterdam is 6.500 bomen rijker sinds 2010. We zien graag dat we deze goede lijn voortzetten en Rotterdam nog groener maken. Om deze reden heb ik voorgesteld hiervoor het nodige budget vrij te maken”

Voorstel Vergroening
Het voorstel van Dirkse wordt gesteund door een raadsmeerderheid bestaande uit D66, CDA, PvdA, SP, ChristenUnie-SGP en de VVD. Wethouder van Huffelen heeft een lijst opgesteld van plekken in de stad die in aanmerking komen voor vergroening. Komend jaar zal de wethouder bekend maken welke van deze plekken onder handen genomen zullen worden.

Een groene stad
De afgelopen periode zijn al heel wat stenige plekken in de stad vergroend. Zo heeft het College onder aanvoering van wethouder Van Huffelen het Marnixplein, het Eudokiaplein, het Wilgenplantsoen, Benthemplein en het Johan Idaplein aangepakt. Dirkse: “Een mooie en prettige buitenruimte draagt bij aan een gezondere en economisch sterkere stad: meer kinderen kunnen buitenspelen, huizen worden meer waard en in groene winkelstraten wordt meer geld uitgegeven, wat weer goed is voor de detailhandel en de horeca. Rotterdam is al een stuk groener dan aan het begin van de raadsperiode, maar we zien de stad graag nog veel groener”.

Lijst van plekken die vergroend kunnen worden:

Centrum: Omgeving Doopsgezinde Kerk bij Delftse Poort, Willemsplein, Kop Lijnbaan (boom bij kunstwerk), Zijdewindeplein en Pleintje aan ‘S Gravendijkwal (bij HBS)
Noord: Ammerzooise Plein, Valkhofplein, Oostervant en Van Duyl Driehoek
Zuid: Roentgenstraat, Blauwe Plein, Feijenoorddijk, Stieltjesstraat/Nassaukade, Plein 53, Rondoplein, Van Tijenplantsoen en Roodborststraat.

Over Rotterdam – www.010rotterdam.nl

Reageren uitgeschakeld

Hoofdentree Den Haag wordt groener en veiliger


2012
12.18

Wethouder Revis: ‘Haagser kan het niet’. Wie over een jaar Den Haag binnenrijdt via de Utrechtsebaan, ziet meteen dat de stad een groen hart heeft. Het komende jaar wordt deze stadsentree, die nu te veel de sfeer van een snelweg ademt, groener en veiliger gemaakt. “Wie eind volgend jaar de tunnel uitkomt, ziet meteen dat Den Haag een internationale stad van vrede en recht is en een groene wereldstad aan zee”, zegt wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer).Om de Utrechtsebaan fraaier en tegelijkertijd verkeersveiliger te maken, komen er groene bermen met meer ruimte voor bomen tussen de rijbanen, fietspaden en de stoep. Dat maakt de verkeerssituatie overzichtelijker en fietsroute aantrekkelijker. Voor voetgangers wordt een wandelpad aangelegd dat tussen de bomen door kronkelt. Langs het Malieveld komen nieuwe bomen te staan in een groene, 3 meter brede middenberm, om beter aan te sluiten bij het beeld van het Haagse Bos en de Koekamp. Ook wordt het ‘palenwoud’ flink uitgedund. Er komen elegante ophangsystemen voor verkeerslichten en matrixborden. Daardoor verbetert ook het zicht op het verkeer.  ”Elke werkdag maken ruim 100.000 automobilisten gebruik van de Utrechtsebaan.  Met deze maatregelen wordt deze toegangsweg tot het hart van Den Haag een passend visitekaartje voor de internationale stad van vrede en recht. Door de betere inrichting wordt het er bovendien een stuk veiliger voor automobilisten, fietsers en voetgangers”, aldus wethouder Revis. “Je ziet bij aankomst in Den Haag een overzichtelijk kruispunt, dat echte Haagse, groene plekken als de Koekamp, het Malieveld en het Haagse Bos met elkaar verbindt. Je ziet het markante gebouw De Rode Olifant voor je. Haagser kan het niet.”Bron: Hoofdentree Den Haag wordt groener en veiligerWethouder Revis: ‘Haagser kan het niet’Gepubliceerd: 06 december 2012 Laatste wijziging: 07 december 2012Wie over een jaar Den Haag binnenrijdt via de Utrechtsebaan, ziet meteen dat de stad een groen hart heeft. Het komende jaar wordt deze stadsentree, die nu te veel de sfeer van een snelweg ademt, groener en veiliger gemaakt. “Wie eind volgend jaar de tunnel uitkomt, ziet meteen dat Den Haag een internationale stad van vrede en recht is en een groene wereldstad aan zee”, zegt wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer).Om de Utrechtsebaan fraaier en tegelijkertijd verkeersveiliger te maken, komen er groene bermen met meer ruimte voor bomen tussen de rijbanen, fietspaden en de stoep. Dat maakt de verkeerssituatie overzichtelijker en fietsroute aantrekkelijker. Voor voetgangers wordt een wandelpad aangelegd dat tussen de bomen door kronkelt. Langs het Malieveld komen nieuwe bomen te staan in een groene, 3 meter brede middenberm, om beter aan te sluiten bij het beeld van het Haagse Bos en de Koekamp. Ook wordt het ‘palenwoud’ flink uitgedund. Er komen elegante ophangsystemen voor verkeerslichten en matrixborden. Daardoor verbetert ook het zicht op het verkeer.  ”Elke werkdag maken ruim 100.000 automobilisten gebruik van de Utrechtsebaan.  Met deze maatregelen wordt deze toegangsweg tot het hart van Den Haag een passend visitekaartje voor de internationale stad van vrede en recht. Door de betere inrichting wordt het er bovendien een stuk veiliger voor automobilisten, fietsers en voetgangers”, aldus wethouder Revis. “Je ziet bij aankomst in Den Haag een overzichtelijk kruispunt, dat echte Haagse, groene plekken als de Koekamp, het Malieveld en het Haagse Bos met elkaar verbindt. Je ziet het markante gebouw De Rode Olifant voor je. Haagser kan het niet.”
Bron: denhaag.nl

Reageren uitgeschakeld

Onderzoek en innovatie onmisbaar voor groene economie


2011
12.07

GroenLinks verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie om het onderzoeks- en innovatiebudget voor 2014 – 2020 te verhogen en vergroenen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout ziet dit Horizon 2020-pakket als een belangrijk instrument om sterker uit de economische crisis te komen.Eickhout: “Het is terecht dat Europa meer geld voor innovatie beschikbaar stelt. Economen geven keer op keer aan dat kennis de belangrijkste voorwaarde is voor duurzame groei. Door grondstoffenschaarste, klimaatverandering en duurzame energieopwekking centraal te stellen in het onderzoeks- en innovatiebeleid kan Europa koploper worden in de omschakeling naar een groene economie.” Met het oog op de toekomstige grondstoffenschaarste moet de EU volgens Eickhout efficiënt gebruik van grondstoffen en energie uitgangspunt van al het beleid maken. Eickhout: “De focus van de Commissie moet liggen op het stimuleren van eco-innovaties, zodat de groene weg uit de crisis genomen kan worden. Deze prioriteiten moeten vervolgens wel terugkomen in al het Europees beleid en in het totale EU budget.”
Bron: GroenLinks Europa

Reageren uitgeschakeld

Amsterdamse subsidies voor groene daken centraal


2011
11.16

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat alle Amsterdamse subsidies voor groene daken en gevels vanaf 2012 centraal worden geregeld. De partij vindt het in deze tijd van crisis onhoudbaar dat er verschillende potjes bestaan met hetzelfde doel. Centraal beheer van de subsidiepot is efficiënter en levert dus relatief meer geld op voor het aanleggen van groene daken, zonder dat het de gemeente of de burger meer geld gaat kosten. Bovendien leidt een centrale subsidie tot meer duidelijkheid voor bedrijven en burgers, aldus de partij.
Nu bestaan er in Amsterdam nog vijf verschillende subsidies voor groene daken. De stadsdelen Centrum, Nieuw-West, West en Zuid bieden ieder een eigen subsidie aan en ook de centrale stad kent een regeling. Mogelijk komt nu ook stadsdeel Oost met een subsidie voor groene daken. Ieder stadsdeel heeft eigen voorwaarden voor de subsidieverstrekking. Globaal geldt dat eigenaren van een dak tot 40 m² terecht kunnen bij het stadsdeel, terwijl aanvragers van een groter dak de subsidie moeten aanvragen bij de centrale stad. Alleen de subsidieregeling van Nieuw-West overlapt met de regeling van de centrale stad.
Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Bij veel stadsdelen zit de subsidiepot halverwege de periode of zelfs aan het einde van de regeling nog tamelijk vol. En dat terwijl de subsidie voor groene daken in de centrale stad halverwege het jaar al op was. Deze inefficiënte gang van zaken moet snel worden verbeterd. Het kost onnodig veel geld en het wekt verwarring bij de burger, die niet weet wat het verschil is tussen al deze subsidies. Beheer de subsidiepotjes centraal en trek de voorwaarden op een lijn. Niet in iedere regeling zijn bijvoorbeeld strenge eisen opgenomen ten aanzien van het waterbergend of isolerend vermogen van een dak, terwijl daar juist de winst voor bewoners en voor de stad zit.’

Subsidie voor groene daken

 

Reageren uitgeschakeld

Rotterdam maakt zwembaden groener


2011
04.07

Onderhoud- en Energieprestatiecontract met Strukton maakt zwembaden energiezuiniger en comfortabeler.

Rotterdam start met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden. Het pilotproject dat onderdeel is van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ moet leiden tot 34% besparing op de energiekosten, wat neerkomt op een bedrag van 3,4 miljoen. Dit leidt tot een verlaging van bijna 2000 ton minder CO2 uitstoot per jaar en een verhoging van de water- en luchtkwaliteit van de baden. Daarnaast besteedt de gemeente het gehele beheer en onderhoud van de gemeentelijke zwembaden voor de komende 10 jaar uit wat een besparing oplevert van 1,1 miljoen euro. Dit is het resultaat van een aanbestedingsprocedure die gewonnen is door Strukton met Hellebrekers Technieken als onderaannemer. Door het vergroenen van de zwembaden gaat de hoeveelheid chloor omlaag. Hierdoor wordt het voor veel CARA-patiënten ook prettiger om in de baden te zwemmen.
In het pilotproject wordt gestart met de zwembaden aangezien deze grootverbruikers zijn van energie en water. Als eerste worden de Sportcentra Schuttersveld, de Wilgenring, West en de zwembaden Hoogvliet, IJsselmonde, Overschie, Alexander, Charlois en Afrikaanderplein aangepakt. Doel is om op termijn al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, bestaande uit 1500 gebouwen, duurzaam te maken. Naast zwembaden gaat het hierbij onder meer om sporthallen, scholen, musea en theaters.

Minder energie en beter wate
r
Voorbeelden van de energiebesparende maatregelen zijn het aanbrengen van ECO-verlichting en warmtepompen, optimaliseren van HR en VR ketels,  isolatie van glijbanen, aanwezigheidsdetectie en het afdekken van zwembadbassins. De komende 10 jaar levert dit een besparing op de energiekosten van 34% ten opzichte van de energierekening van 2009. Dit komt neer op een bedrag van € 3,4 miljoen Netto Contante Waarde, waaruit de investeringen voor energiebesparende maatregelen worden bekostigd. In totaal wordt 43% minder gas, 24% minder elektriciteit, 35% minder warmte en 9% minder water verbruikt. Deze besparing in energieverbruik heeft een verlaging van de CO2 uitstoot van bijna 2000 ton per jaar tot gevolg. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van ca. 500 Rotterdamse woningen. De totale onderhoudskosten in de zwembaden gaat de komende 10 jaar met 15% omlaag, in totaal 1,1 miljoen euro Netto Contante Waarde. Door het vergroenen van de zwembaden gaat de hoeveelheid chloor in de omlaag. Hierdoor wordt het prettiger voor veel CARA patiënten om er te zwemmen en hebben bezoekers minder last van ogen en huidirritatie.

Maatwerk
De energiebesparende maatregelen worden getroffen volgens het zogeheten ‘Building Retrofit concept. Het concept is ontwikkeld door het Clinton Climate Initiative (CCI), dat als partner en klankbord fungeert voor de gemeente Rotterdam. Het principe van het Building Retrofit concept is gebaseerd op het realiseren van energie- en waterbesparing over een bepaalde periode, waarbij de investering wordt betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende die looptijd. Het concept van Building Retrofit wordt in opdracht van het CCI al met succes toegepast in onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. In Nederland doet Rotterdam als eerste ervaring op met deze methode.

Geen extra kosten
De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van 10 jaar. Het contract, het zogenoemde Onderhouds- en Energieprestatiecontract, dat de gemeente nu afsluit met Strukton is het eerste van zijn soort in Nederland en op maat gemaakt door naast energiebesparing en CO2-reductie, ook de elementen onderhoud beheer, kwaliteit en comfort te integreren. Strukton zet hiervoor een Energy Service Company (ESCo) op voor dit project. De ESCo start in april 2011 met het beheer en onderhoud van de negen zwembaden.

Meer over wonen, werken en leven in Rotterdam

 

Reageren uitgeschakeld

Wethouder Arnhem: “Hoe groen wilt u het hebben?”


2011
03.01

Te pas en te onpas vertelt wethouder Margreet van Gastel van de gemeente Arnhem hoe trots zij is op al het mooie groen van haar stad. “Prijzen als Groenste stad van Nederland (2008), Groenste stad van Europa (2009) van Entente Florale en Beste Openbare Ruimte (2010) versterken natuurlijk het groene imago van Arnhem. Maar wat mij betreft is het zijn van een groene stad meer dan het winnen van prijzen”, aldus Van Gastel.

Samen met alle Arnhemmers wil zij werken aan de groene toekomst. “Daarvoor heb ik de Groene Agenda in het leven geroepen. Een agenda die richting moet geven aan waar wij de komende jaren als gemeentebestuur het beste op in kunnen zetten als het gaat om ons groen. Want als we keuzes maken en ons daarop focussen dan kunnen we er meer uithalen.”
Ideeën Van Gastel nodigt alle bewoners van harte uit om op de website met ideeën te komen. En om reacties te geven op de ideeën die anderen hebben gegeven.“Waar moeten we volgens u op inzetten als het gaat om groen? Ik laat me graag door iedereen inspireren!”
Bron:Gemeente Arnhem

Reageren uitgeschakeld

1.900m2 Groen dak op de Nieuwe Binnenweg


2010
12.09
Groene daken geven Rotterdam een groene uitstraling, vormen een buffer bij regenafvoer, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak. In het voorjaar 2011 start de aanleg van 1.900m2 groen op het dak van de VvE Nieuwe Binnenweg. Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Hiervan maakt de VvE Nieuwe Binnenweg gebruik. In twee jaar tijd is al 40.000 m2 aan platte daken in Rotterdam groen gemaakt. De stad hoopt dat eind 2011 circa 80.000 m2 van de daken groen is.
Reageren uitgeschakeld

25.000m2 groene daken in Rotterdam


2010
11.15
De gemeente Rotterdam zal tot en met 2011 zo’n 25.000m2 gemeentelijk vastgoed voorzien van een groen dak.
In Rotterdam is de afgelopen twee jaar ruim 40.000m2 groen dak gerealiseerd waarvan ruim 5.000m2 op gemeentelijk vastgoed. Groene daken moeten Rotterdam een groener aanzien geven, vormen een buffer bij regenafvoer, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak.
Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Naar verwachting zal eind 2011 in totaal zo’n 80.000m2 groen dak in Rotterdam zijn aangelegd.

25.000m2 groene daken in RotterdamDe gemeente Rotterdam zal tot en met 2011 zo’n 25.000m2 gemeentelijk vastgoed voorzien van een groen dak. In Rotterdam is de afgelopen twee jaar ruim 40.000m2 groen dak gerealiseerd waarvan ruim 5.000m2 op gemeentelijk vastgoed. Groene daken moeten Rotterdam een groener aanzien geven, vormen een buffer bij regenafvoer, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak.
Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Naar verwachting zal eind 2011 in totaal zo’n 80.000m2 groen dak in Rotterdam zijn aangelegd.

Reageren uitgeschakeld

Verhagen: ‘Zo snel mogelijk voorrang groene stroom’


2010
11.10
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil zo snel mogelijk de voorrang van groene stroom op het elektriciteitsnet regelen.
‘De inzet van mijn beleid is dat we in Nederland op zo kort mogelijke termijn zekerstellen dat ook in situaties van transportschaarste duurzaam geproduceerde elektriciteit onbelemmerd getransporteerd kan worden. Er moet dus snel een volwaardig en transparant systeem van congestiemanagement worden gerealiseerd waarbij duurzame energie voorrang krijgt op het net’, aldus de minister in een brief aan de Eerste Kamer.
De minister schrijft de brief in verband met een wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt. Kern van de brief is dat voorrang voor duurzame stroom nu zo snel mogelijk van de grond komt. Over de manier van verrekenen wordt pas later besloten. ‘De voorrang voor groene stroom is te essentieel voor het van de grond komen van duurzame elektriciteit in Nederland waardoor dit niet kan wachten’, aldus Verhagen.
Overleg met Europese Commissie
Minister Verhagen benadrukt dat het systeem van verrekenen (zgn. kostentoedeling) ook op langere termijn robuust moet zijn. In het oorspronkelijke wetsvoorstel worden de kosten van het congestiemanagement bij transportschaarste neergelegd bij producenten van grijze stroom in het congestiegebied.
De Raad van State heeft eerder in een advies aangegeven dat het wenselijk is dat de minister overleg voert met de Europese Commissie over dit systeem van kostentoedeling. De minister vindt dit systeem economisch gezien nog steeds de beste optie en zal na overleg met de Europese Commissie, NMa en betrokken marktpartijen bezien of aanpassingen van de wet en de oorspronkelijk voorgestelde methode van kostentoedeling nodig zijn. Door dit artikel in de wet niet in werking te laten treden, wordt het mogelijk de wetbehandeling af te ronden en de wet zo snel mogelijk in werking te laten treden. Voorrang voor duurzaam op het net is dan een feit.
Achtergronden nieuwe energiebeleid
Nederland kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale kennispositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken. Zo kiezen we op korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.