Archive for november, 2015

Reageren uitgeschakeld

Schooldakrevolutie: kosteloos en zorgeloos zonne-energie


2015
11.25

In 5 jaar heeft minstens de helft van alle Nederlandse scholen zonnestroom Amsterdam, 25 november 2015 – Op vrijdag 27 november zullen 50 scholieren het startschot geven voor de Schooldakrevolutie. Deze stelt zich tot doel om tot 2020 minimaal 50% van de schooldaken in Nederland om te toveren tot groene stroomfabriekjes. Voor ze in de Groene Toptrein naar de klimaatconferentie in Parijs vertrekken, leggen de scholieren een eed af waarin ze plechtig beloven om veel meer zon op daken te helpen realiseren.

Nederland telt ruim 7000 lagere en middelbare schoolgebouwen, samen goed voor miljoenen vierkante meters lege daken. De Schooldakrevolutie is een initiatief van Urgenda en zonnepanelenleverancier Sungevity en wordt gesteund door NL2025. Het initiatief biedt gemeenten en scholen een routeplanner en een optie om kosteloos en zorgeloos zonnepanelen te installeren.

Marjan Minnesma van Urgenda ziet dat groot enthousiasme om met zonne-energie te starten nog te vaak strandt in een moeras van praktische bezwaren: “Scholen hebben geen budget of medewerkers, de besturen worden draaierig van al het  papierwerk dat erbij komt kijken. De Schooldakrevolutie leidt scholen en gemeenten om die valkuilen heen. Wij zien dit als een logisch vervolg op Urgenda’s succesvolle Wij Willen Zon-actie.”

Op de site van de Schooldakrevolutie staan alle instrumenten en opties bij elkaar en vinden scholen bovendien een laagdrempelige financieringsconstructie. Scholen hoeven zelf niets te investeren en kunnen onmiddellijk 5 tot 10% op hun stroomrekening besparen; alles wordt van A tot Z voor ze geregeld. Om schaal te bereiken is ambitie binnen de gemeente onmisbaar.
Iedere gemeente die een pledge aflegt of ambitie uitspreekt, kan dankzij dit concrete initiatief scholen gemakkelijker faciliteren om het zonne-potentieel te benutten. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmermeer en Utrecht lopen op kop en onderschrijven de ambities van de Schooldakrevolutie.

Feike Sijbesma, CEO DSM, aanjager NL2025: ” Mede in het kader van NL2025 is de Schooldakrevolutie gelanceerd; een prachtig en schaalbaar initiatief. Het bespaart 5 tot 10% aan energiekosten en levert een lokale bijdrage aan de duurzame  energietransitie. Bovendien krijgen scholen zo de kans om leerlingen op tastbare en positieve manier te betrekken bij het onderwerp klimaatverandering.”
Wiebe Draijer, CEO Rabobank, aanjager NL2025: “De Rabobank draagt de Schooldakrevolutie een warm hart toe. Omdat de financiering van de zonnepanelen in sommige gevallen lastig te regelen is, helpen wij daarbij zodat het voor scholen en gemeentes makkelijker wordt om ja te zeggen.”

Roebyem Anders, Sungevity: “De missie van Sungevity is dat we niet zullen rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken is bedekt met zonnepanelen. We hopen dat iedereen dat straks van de daken schreeuwt!”
Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid Amsterdam: “Het Amsterdamse college heeft de ambitie om de komende jaren ruim 100 scholen te verduurzamen. Dit initiatief helpt de verduurzaming van Amsterdamse scholen verder”
Pex Langenberg, wethouder Duurzaamheid Rotterdam: “We hebben een methode ontwikkeld om de opbrengsten van zonnepanelen op scholen te garanderen. Hiermee starten we binnenkort de Rotterdamse Schooldakrevolutie; voor 2020 willen we zonnestroom op 80 scholen.”

Over Urgenda
Urgenda is de actieorganisatie die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doen zij aan de hand van het zogeheten Rapport 2030, met een concreet actieplan  n projecten. Meer informatie: www.urgenda.nl

Over Sungevity
Het Amerikaanse bedrijf Sungevity draagt vanuit Nederland bij aan de wereldwijde Rooftop Revolution door zoveel mogelijk daken te laten schitteren met zonnepanelen. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. www.sungevity.nl
Over NL2025 NL2025 is een platform waarin bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO-s en sporters (zogenaamde ‘Aanjagers’) zich hebben verenigd. Zij zetten zich in op de persoonlijke titel voor  en betere toekomst van Nederland. NL2025 richt zich op drie thema’s: onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving.
Meer informatie: www.nl2025.nl
Voor meer informatie: Roebyem Anders, Sungevity, randers@sungevity.com 0654942883
Meer informatie over de Schooldakrevolutie: www.schooldakrevolutie.nl en

http://www.nl2025.nl/initiatieven/3