Archive for september, 2014

Reageren uitgeschakeld

Prinsjesdag: verruil groene ambities niet voor lege beloften


2014
09.16

Marianne Thieme vraagt aandacht voor ‘greenwashing’ als big business

Marianne Thieme maakt vandaag op Prinsjesdag een statement tegen greenwashing in het kabinetsbeleid. Ze draagt een door Erny van Reijmersdal ontworpen jurk met 100-eurobiljetten. De biljetten symboliseren de financiële belangen die het kabinet opnieuw hoogste prioriteit geeft. De groene stola en hoed vormen het symbool van greenwashing: het met groene woorden camoufleren van een kil en natuuronvriendelijk beleid. Thieme roept het kabinet op daadwerkelijk groene maatregelen te treffen in plaats van steeds business as usual voorrang te geven en dat te maskeren met zogenaamde duurzame maatregelen.

Groene boodschap
“Het kabinet treft vooral maatregelen die financiële belangen dienen, terwijl ambities voor dieren, natuur en milieu niet worden waargemaakt. We horen wel steeds groene woorden, maar het blijft bij woorden; een likje groene verf. Pure greenwashing”, aldus Thieme. Ze wijst op de talloze voorbeelden zoals ‘groene stroom’ uit de 70 miljard kg mest die onze natuur letterlijk verstikt, het beleid voor duurzaam voedsel, voedsel dat zich vooral richt op science fiction zoals kweekvlees en insectenburgers en zogenoemde luchtwassers op stallen die de uitwassen van de bio-industrie letterlijk een schoon imago moeten geven. In het regeerakkoord staat al jaren staat dat er een verbod komt op wilde dieren in circussen, terwijl de uitvoering daarvan nog steeds op zich laat wachten. De overheid wekt op haar website de indruk dat de verkoop van dieren via internet niet zomaar mag, terwijl in werkelijkheid vrijwel alle dieren nog via internet mogen worden verkocht. De regering gooit haar groene ambities over de schutting van gemeenten en provincies. Zo is de meerderheid van de Nederlanders tegen megastallen, maar geeft het Kabinet provincies en gemeenten alle ruimte om vergunningen af te geven en wast zelf de handen in onschuld. Daarnaast schuift het kabinet de groene ambities door naar Europa of naar de industrie. Zo mogen dieren nog steeds door heel Europa worden gesleept. De akelige werkelijkheid wordt verbloemd met termen als ‘quality systems’ en ‘livestock logistics’.
Thieme: “Het Kabinet onttrekt zich aan de eigen verantwoordelijkheid, terwijl het eindelijk groen licht zou moeten geven voor een echt milieu- en diervriendelijk beleid. Ruil groene idealen niet in voor loze beloften, is de boodschap die ik vandaag uitdraag. Eurotekens in je ogen vertroebelen het zicht op wat er werkelijk aan de hand is in de wereld. Grondstoffen kun je niet onbeperkt kopen of uit bomen schudden. Onze reserves raken op. In plaats van het probleem bij de kern aan te pakken, plegen we roofbouw in de landen waar nog grondstoffen zijn. En degraderen we arbeid in eigen land tot niet meer dan de brandstof van de economie. Groene ambities gaan niet over geld, maar over de toekomst van onze planeet en over het geluk van huidige en toekomstige generaties. Laat geld niet het nieuwe groen zijn!”
Ontwerp jurken
Erny van Reijmersdal heeft de outfit van Marianne Thieme ontworpen. De hoed en stola symboliseren greenwashing, de groene vlag waarmee het kabinet de louter economische interesse probeert af te dekken. De jurk heeft een patroon van biljetten van 100 euro, die opnieuw het leidend motief vormen van de miljoenennota. Van Reijmersdal:”het is bijzonder dat De Nederlandsche Bank voor deze gelegenheid speciaal toestemming heeft verleend om het ontwerp van bankbiljetten toe te passen in kleding. De Partij voor de Dieren wilde in beeld brengen wat voor het overheidsbeleid van nu in het bijzonder lijkt te gelden: geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Het was voor mij een uitdaging om dat statement vanuit mijn vakgebied vorm te geven.”