Archive for november, 2011

Reageren uitgeschakeld

Amsterdamse subsidies voor groene daken centraal


2011
11.16

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat alle Amsterdamse subsidies voor groene daken en gevels vanaf 2012 centraal worden geregeld. De partij vindt het in deze tijd van crisis onhoudbaar dat er verschillende potjes bestaan met hetzelfde doel. Centraal beheer van de subsidiepot is efficiënter en levert dus relatief meer geld op voor het aanleggen van groene daken, zonder dat het de gemeente of de burger meer geld gaat kosten. Bovendien leidt een centrale subsidie tot meer duidelijkheid voor bedrijven en burgers, aldus de partij.
Nu bestaan er in Amsterdam nog vijf verschillende subsidies voor groene daken. De stadsdelen Centrum, Nieuw-West, West en Zuid bieden ieder een eigen subsidie aan en ook de centrale stad kent een regeling. Mogelijk komt nu ook stadsdeel Oost met een subsidie voor groene daken. Ieder stadsdeel heeft eigen voorwaarden voor de subsidieverstrekking. Globaal geldt dat eigenaren van een dak tot 40 m² terecht kunnen bij het stadsdeel, terwijl aanvragers van een groter dak de subsidie moeten aanvragen bij de centrale stad. Alleen de subsidieregeling van Nieuw-West overlapt met de regeling van de centrale stad.
Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Bij veel stadsdelen zit de subsidiepot halverwege de periode of zelfs aan het einde van de regeling nog tamelijk vol. En dat terwijl de subsidie voor groene daken in de centrale stad halverwege het jaar al op was. Deze inefficiënte gang van zaken moet snel worden verbeterd. Het kost onnodig veel geld en het wekt verwarring bij de burger, die niet weet wat het verschil is tussen al deze subsidies. Beheer de subsidiepotjes centraal en trek de voorwaarden op een lijn. Niet in iedere regeling zijn bijvoorbeeld strenge eisen opgenomen ten aanzien van het waterbergend of isolerend vermogen van een dak, terwijl daar juist de winst voor bewoners en voor de stad zit.’

Subsidie voor groene daken

 

Reageren uitgeschakeld

Groene generatie vraagt om duurzame educatie


2011
11.10

Een leefbare planeet en groene economie; beide vragen om duurzaamheid in het onderwijs. Op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid,gaat daarom de campagne “Een Groene Generatie vraagt om Duurzame Educatie” van start. VN-Jongerenvertegenwoordiger Gabe van Wijk, onlangs nog opgenomen in Trouw’s Duurzame 100, zal de campagne aftrappen. De lancering van de campagne zal om precies 11:11 plaatsvinden op de Hogeschool van Rotterdam (HR). De campagne laat zien dat de vraag om toekomstgericht onderwijs komt vanuit jongeren en het bedrijfsleven en dat het onderwijs bereid is om het aanbod te verzorgen. Met Gabe van Wijk, een bijzondere animatie en een verrassende videoboodschap op een zeer toepasselijke locatie, laat de aftrap van de campagne zien dat een duurzame wereld dichterbij is dan het lijkt. De campagne vraagt de politiek en samenleving om echt werk te maken van een groene economie door te investeren in het onderwijs van de toekomst. Het onderwijs verbindt immers de samenleving. Op www.groenegeneratie.nl staat onder meer een petitie voor duurzaam onderwijs. Op 11 november staat de hele dag bij de HR in het teken van duurzaam onderwijs. De HR behoort tot de voorhoede als het gaat om het hoger onderwijs van de toekomst.

Reageren uitgeschakeld

Ondernemerswedstrijd voor ‘groen design’


2011
11.01

Ondernemerswedstrijd voor ‘groen design’ gelanceerd tijdens Dutch Design WeekThe Green Design Competition gestart ter stimulering van ecologische economie
De tiende editie van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven stond zaterdag 29 oktober in het teken van Green Design. Samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) lanceerde DDW The Green Design Competition (TGDC): een ondernemerswedstrijd die deelnemers stimuleert om ‘groene’ en innovatieve designcreaties te maken. De inschrijving voor The Green Design Competition is geopend tot 10 februari 2012.
De eerste editie van The Green Design Competition werd officieel gelanceerd en toegelicht door Hans Robertus, directeur van DDW: “The Green Design Competition moet een verandering initiëren naar een ecologische designindustrie. Wij zijn er van overtuigd dat ontwerpers door middel van co-creatie gezamenlijk kunnen bijdragen aan een meer ecologische economie.”
Deelnemers aan de ondernemerswedstrijd ontwerpen een product en schrijven een businessplan waarin zij uitleggen hoe hun ideeën bijdragen aan biodiversiteit. Het ‘groene’ karakter kan zowel besloten liggen in het concept en de productie als in de gebruiksfunctie van de producten.
Tijdens de lancering van The Green Design Competition gaf ambassadeur Jurgen Bey zijn visie op de toekomst van design. “In deze wedstrijd gaat het om de ondernemer met een visie, die op zoek gaat naar de actieve woorden en misschien zelfs de activist wordt,” aldus Bey. “Volgens mij is dit de tijd om de handen uit de mouwen te steken en met zijn allen op zoek te gaan naar het nieuwe groene ontwerpen, gevoed door cultuur en ondernomen door een activistische ontwerper. Een ontwerper die de industrie niet schuwt en misschien zelfs herontdekt.”
Ook gastsprekers Paul Vetter van het Ministerie van EL&I, Christiaan Maats van OAT Shoes en internationaal topmodel Lonneke Engel spraken in Eindhoven over het thema ‘design met toekomstperspectief’.
DeelnameDe ondernemerswedstrijd bestaat uit twee categorieën. De eerste categorie is bedoeld voor designers die op dit moment al werkzaam zijn in de designindustrie en hun bedrijf (internationaal) naar een hoger plan willen tillen. De eerste prijs in deze categorie bedraagt €25.000,-. De tweede categorie is er voor jonge en startende ontwerpers die bezig zijn een onderneming op te zetten. Zij maken kans op €15.000,-.
Creatieven met een visie op ‘de toekomst van design’ kunnen zich vanaf heden tot 10 februari 2012 individueel of als team inschrijven. Voorwaarden en meer informatie over (deelname aan) de wedstrijd is te vinden op www.thegreendesigncompetition.com.
Ambassadeur en vakjuryJurgen Bey, Nederlands ontwerper en directeur van het Sandberg Institute, is ambassadeur en tevens jurylid van The Green Design Competition. De opdrachten en ontwerpen van de deelnemers worden gedurende het hele traject beoordeeld door een vakjury, waarbij vooral gelet zal worden op de bijdrage aan biodiversiteit, innovatie en originaliteit. De jury gaat op zoek naar een ontwerp dat de potentie heeft om te slagen op de consumentenmarkt en een onmiskenbare visie op het behoud van biodiversiteit uitdraagt.