Archive for juni, 2010

Reageren uitgeschakeld

Vitale groene stad


2010
06.28

Ministerie van LNV en Entente Florale tekenen voor ‘vitale groene stad’
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichting Entente Florale Nederland gaan voor de derde keer een samenwerkingsverband aan voor de periode 2011 – 2015. Minister Gerda Verburg en Entente Florale voorzitter Jaap Spros tekenden maandag 28 juni het convenant. Het thema voor de komende periode van vijf jaar is ‘de vitale groene stad’. Dit thema heeft tot doel het woon-, werk- en leefklimaat in de stedelijke omgeving te verbeteren.

De Entente Florale is een jaarlijkse groene competitie voor steden, kleine steden en dorpen om de titel groenste stad en dorp van Nederland. Met deze nationale wedstrijd wil de stichting het grote belang van groen onder de aandacht brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers.

Het ministerie van LNV en Entente Florale zien na tien jaar samenwerking nog steeds veel uitdagingen om samen een nieuwe periode aan te gaan. Peilingen bij de deelnemende gemeenten van de afgelopen competities wijzen uit dat deze hun deelname aan de Entente Florale competitie als zeer waardevol hebben ervaren. De uitdaging voor de komende periode is weergegeven in de titel: de vitale groene stad. Een stad kan alleen vitaal zijn als er naast aandacht voor wonen, werken en wegen ook voldoende aandacht wordt besteed aan het groen: groen in de directe woonomgeving en groen om te kunnen recreëren. En daarvoor is het nodig dat de gemeente alle belangen tegelijk meeneemt in besluitvorming over de inrichting van de stad of dorp en rekening houdt met vitaliteit op de lange termijn.

Voor de competitie Entente Florale 2010 zijn de steden Deventer, Ede Eindhoven, Heerhugowaard en Nijmegen èn de dorpen Bladel, Broek in Waterland (Gemeente Waterland), Elburg en Joure (gemeente Skarsterlân) genomineerd. Op 10 november aanstaande maakt de minister van LNV officieel de uitslag bekend in Vlaardingen, de stad die vorig jaar de titel de groenste stad kreeg.

Reageren uitgeschakeld

Esther Ouwehand groenste politicus


2010
06.22

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) is uitgeroepen tot groenste politicus van het parlementaire jaar 2009-2010. Ouwehand is een bevlogen natuur- en landschapsbeschermer.

Kenmerkend voor haar zijn heldere boodschappen en vastberadenheid in het politieke debat.

De verkiezing tot groenste politicus vond 16 juni plaats in Den Haag. Het is de derde keer dat Natuurmonumenten het groenste Kamerlid aanwijst. In 2008 viel die eer te beurt aan Hugo Polderman (SP), in 2009 Lutz Jacobi (PvdA). Natuurmonumenten wil met deze verkiezing aandacht vragen voor natuur en landschap in zowel de Tweede Kamer als de rest van Nederland.

Voor de verkiezing van de groenste politicus neemt Natuurmonumenten alle woordvoerders ‘Natuur’ in de Tweede Kamer onder de loep.
Belangrijke criteria zijn;

inzet;
voorbereiding voor het debat;
het aantal ingediende moties en amendementen die positief uitpakken voor de natuur.
Bron: NatuurmonumentenKamer

Reageren uitgeschakeld

Groene daken verplicht in Kopenhagen


2010
06.16

De Deense hoofdstad Kopenhagen verplicht bouwers van alle nieuwe platte daken groendaken te maken. Daardoor moet de stad jaarlijks zo’n vijfduizend vierkante meter groen bijwinnen. De stad Kopenhagen is formeel: elk plan dat daken bevat met een hellingsgraad van minder dan 30 graden, moet in vegetatie voorzien op dat dak. Ook voor bestaande daken komt er een regeling. De gemeente wil subsidies geven om die op termijn ook in groendaken om te vormen.

 ”Kopenhagen heeft zichzelf tot doel gesteld om de eerste klimaatneutrale hoofdstad te worden tegen 2025″, zegt Bo Asmus Kjeldgaard, de milieuburgemeester van de stad. “Daarvoor zijn ambitieuze maatregelen nodig. We hebben beslist om de stad te wapenen tegen extreme weersomstandigheden door op zoveel mogelijk gebouwen gras te krijgen.”

Voordelen
Groendaken zorgen niet alleen voor een groene toets in de stad, maar hebben ook veel voordelen voor het milieu en de volksgezondheid: ze kunnen 50 tot 80 procent van de neerslag vasthouden die op het dak valt. Ze zorgen voor afkoeling in de zomer, waardoor het in de stad minder warm wordt ten opzichte van de omgeving. Ook voor de daken zelf is een groen laagje beter: een groendak kan een dak dubbel zolang laten meegaan, omdat het beschermt tegen uv-stralen, wind en neerslag.
Bron:MVO Nieuws

Reageren uitgeschakeld

De Groene Zeepbel


2010
06.15

Stem nu voor “beste greenwash campagne”
Hét studentennetwerk voor een duurzame toekomst Morgen roept alle studenten van Nederland op om hun stem uit te brengen voor de Groene Zeepbel. Op zaterdag 26 juni 2010 wordt de Groene Zeepbel uitgereikt aan de “beste greenwash campagne”. Oftewel, aan het bedrijf dat zichzelf in de media als groen profileert, terwijl dit niet blijkt uit de bedrijfsvoering. Op www.studentenvoormorgen.nl/groenezeepbel kunnen studenten hun stem uitbrengen.

Het bestuur van Morgen heeft op basis van kritische rapporten van onder andere Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Milieudefensie vijf bedrijven genomineerd die in aanmerking komen voor de Groene Zeepbel: Shell, Nuon, Aegon, Albert Heijn en BP. Elk van deze bedrijven zondigt zich in meer of mindere mate aan greenwashing en meet zichzelf aldus een groener imago toe dan de praktijk laat zien.

Groen zijn is helemaal van nu en daar spelen bedrijven graag op in door zichzelf als duurzaam te profileren. De consument wordt steeds bewuster en kritischer als het gaat om de producten die zij koopt, de verzekering die zij afsluit en de manier waarop zij haar huis verwarmt. Een positieve tendens die helaas ook een keerzijde heeft. Marketingcampagnes van bedrijven worden steeds vernuftiger om de consument voor zich te winnen. Zo worden bijvoorbeeld suggestieve afbeeldingen in advertenties gebruikt om de consument van een groene bedrijfsvoering te overtuigen, zelfbedachte duurzame keurmerken aan producten gekoppeld of relevante informatie achterwege gelaten die behaalde milieuwinst teniet doet.

Morgen stelt met deze award op een ludieke manier de kwalijke praktijk van greenwashing aan de kaak.  “De Groene Zeepbel moet worden gezien als een aanmoediging voor bedrijven om hun praktijken te beteren, of in ieder geval om de consumenten eerlijk te informeren over de gehanteerde bedrijfsvoering”, aldus Taco Nijssen, voorzitter van Morgen. “Want de consument heeft recht op eerlijke informatie”.

Op zaterdag 26 juni reikt Morgen de Groene Zeepbel uit aan de “beste greenwash campagne” tijdens de Inspiration Days in Eindhoven. Tevens wordt er een prikkelend debat georganiseerd over het fenomeen greenwashing. Het is de tweede keer dat Morgen de Groene Zeepbel uitreikt. In 2008 ging de prijs voor de beste greenwash campagne naar E.ON voor haar zogenaamde “schone kolencentrale”.

Reageren uitgeschakeld

Europese Groene Index


2010
06.02
Europese Groene Index: Nederland achterblijver op milieugebied
Nederland behoort tot de achterblijvers in Europa op milieugebied. Bij een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen, eindigt Nederland op een 20ste plaats. De groene kampioen van Europa is Zweden, op de hielen gevolgd door Zwitserland en Noorwegen. Griekenland heeft de slechtste milieuomstandigheden. Dat blijkt uit de Groene Index die het tijdschrift Reader’s Digest in zijn juninummer publiceert. De index is gebaseerd op een aantal internationale milieustudies. Voor Europa zijn daaruit vijf hoofdindicatoren voor de beoordeling van de ecologische prestaties van een land geselecteerd.
”Onze groene index biedt Europeanen een duidelijk instrument waarmee ze de ecologische prestaties van hun land kunnen begrijpen. Voor Nederland lijkt te gelden dat de economie momenteel voorrang krijgt boven een beter milieu,” zegt Oele Steenks, hoofdredacteur Benelux van Reader’s Digest.
Op basis van de internationale milieurapporten die Reader’s Digest selecteerde blijkt dat Europa als geheel tot de mondiale voorhoede behoort. De capaciteit voor de productie van groene stroom zal van vitaal belang zijn bij het vasthouden van deze positie. ”We staan aan het begin van een tijdperk waarin iedereen elektriciteit kan opwekken om die te delen met anderen via een ‘supernetwerk’, net zoals we nu informatie produceren en delen via internet,” zegt Jeremy Rifkin, energieadviseur van veel EU-regeringen, in Reader’s Digest. ”Europa beschikt over de kennis om die omslag naar duurzame energie als eerste te maken en de wereld voor te gaan naar een nieuw economisch tijdperk.”
Bron: Reader’s Digest

Europese Groene Index: Nederland achterblijver op milieugebied Nederland behoort tot de achterblijvers in Europa op milieugebied. Bij een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen, eindigt Nederland op een 20ste plaats. De groene kampioen van Europa is Zweden, op de hielen gevolgd door Zwitserland en Noorwegen. Griekenland heeft de slechtste milieuomstandigheden. Dat blijkt uit de Groene Index die het tijdschrift Reader’s Digest in zijn juninummer publiceert. De index is gebaseerd op een aantal internationale milieustudies. Voor Europa zijn daaruit vijf hoofdindicatoren voor de beoordeling van de ecologische prestaties van een land geselecteerd.
”Onze groene index biedt Europeanen een duidelijk instrument waarmee ze de ecologische prestaties van hun land kunnen begrijpen. Voor Nederland lijkt te gelden dat de economie momenteel voorrang krijgt boven een beter milieu,” zegt Oele Steenks, hoofdredacteur Benelux van Reader’s Digest.
Op basis van de internationale milieurapporten die Reader’s Digest selecteerde blijkt dat Europa als geheel tot de mondiale voorhoede behoort. De capaciteit voor de productie van groene stroom zal van vitaal belang zijn bij het vasthouden van deze positie. ”We staan aan het begin van een tijdperk waarin iedereen elektriciteit kan opwekken om die te delen met anderen via een ‘supernetwerk’, net zoals we nu informatie produceren en delen via internet,” zegt Jeremy Rifkin, energieadviseur van veel EU-regeringen, in Reader’s Digest. ”Europa beschikt over de kennis om die omslag naar duurzame energie als eerste te maken en de wereld voor te gaan naar een nieuw economisch tijdperk.” Bron: Reader’s Digest