Archive for mei, 2012

Reageren uitgeschakeld

Groene ondernemers maken kans op 500.000 euro


2012
05.03

De Nationale Postcode Loterij daagt mensen overal ter wereld uit omeen duurzaam, creatief en innovatief ondernemersplan te ontwikkelen. De winnaar van dePostcode Lottery Green Challenge – de jaarlijkse, internationale wedstrijd voor groeneondernemersplannen – krijgt 500.000 euro om zijn of haar plan te realiseren. Daarnaast is 200.000euro beschikbaar voor één of twee andere veelbelovende groene plannen. De Postcode Loterij wiler met deze internationale wedstrijd voor zorgen dat slimme groene producten en diensten dieanders op de plank blijven liggen het grote publiek bereiken. De inschrijving voor de zesde editievan de Postcode Lottery Green Challenge gaat vandaag van start. Tot en met dinsdag 31 juli is hetmogelijk plannen in te zenden via www.greenchallenge.info. De winnaar wordt op 23 september inNew York bekendgemaakt.

Eén slim en creatief idee kan het verschil maken
“Door de klimaatverandering staan we voor de uitdaging een nieuwe, groene leefstijl te omarmen.Eén slim en creatief idee kan hierbij een groot verschil maken. Daarom roepen we mensen overal terwereld op hun groene ondernemersplan in te zenden”, benadrukt Marieke van Schaik, ManagingDirector van de Postcode Loterij. “Met de Postcode Lottery Green Challenge willen we ervoor zorgendat baanbrekende duurzame oplossingen daadwerkelijk ontwikkeld worden en op de markt komen.Voorwaarde is dat de producten en diensten de CO2-uitstoot verminderen en hoog scoren op design,gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. Het plan moet binnen twee jaar te realiseren zijn.”

Selectieprocedure
Van de inzenders wordt een uitgebreid ondernemersplan gevraagd, zodat een deskundige prejurykan beoordelen of het idee levensvatbaar is. Na 31 juli kiest de prejury vijf tot zeven finalisten.Op maandag 17 september presenteren de finalisten op het multimediacongres PICNIC ’12 inAmsterdam hun plannen voor de internationale vakjury en genodigden. Voor het eerst in degeschiedenis van de wedstrijd gaan uiteindelijk drie finalisten na de presentaties en een jurygesprekdoor naar New York. Op 23 september maakt de vakjury daar tijdens een speciaal diner -georganiseerd door de Postcode Loterij en het Clinton Global Initiative – de winnaar bekend. GlobalInitiative is de jaarlijkse bijeenkomst van Bill Clinton waar voortrekkers uit de hele wereldbijeenkomen om de aanpak van problemen, zoals klimaatverandering, te bespreken.

Succesvolle eerdere winnaars
Vorig jaar won de Australiër Nick Christy met zijn duurzame douche. Dit douchesysteem reduceertwater- en energieverbruik met 70 procent, zonder in te leveren op comfort. In 2010 won deAmerikaan Scot Frank met zijn draagbare, betaalbare en multi-inzetbare zonnecollector SolSource. In 2009 was Engelsman Dean Gregory de winnaar met The Power Collective: windmolens dienauwelijks zichtbaar op een dak functioneren. In 2008 ontving Eben Bayer uit de Verenigde Staten dehoofdprijs voor zijn biologische isolatiemateriaal Greensulate. En het eerste jaar (2007) won deNederlander Igor Kluin met de Qbox voor decentrale energieopwekking.

Quotes van supporters van de Postcode Lottery Green Challenge

Bill Clinton: “Ik ben blij dat de Postcode Loterij de Postcode Lottery Green Challenge heeftgelanceerd. Hiermee worden ondernemers aangemoedigd om nieuwe manieren te ontwikkelenwaarmee we het hoofd kunnen bieden aan één van de grootste vraagstukken van onze tijd:klimaatverandering.

“Sir Richard Branson (jurylid van de Postcode Lottery Green Challenge 2007): “Mensen zullen nietstoppen met consumeren. In plaats hiervan moeten we de consument een groen alternatief biedenom de klimaatverandering een halt toe te roepen. De Postcode Lottery Green Challenge stimuleertde ontwikkeling van zulke alternatieven.”

Nick Christy (winnaar Postcode Lottery Green Challenge 2011): “Dankzij de Postcode Lottery GreenChallenge zijn we goed op weg naar de ontwikkeling van ‘s werelds meest efficiënte douche. Eendouche is de op een na grootste energieverbruiker in een huis en de grootste verbruiker vandrinkwater. Onze douche verbruikt 70% minder water en maakt daarmee echt een verschil in demondiale CO2-uitstoot. Deelname aan de Postcode Lottery Green Challenge was een van de bestedingen die ik ooit heb gedaan. Het heeft mijn leven veranderd, mijn ogen geopend en me in contactgebracht met interessante en leuke mensen.”

Reageren uitgeschakeld

Pieperpad wordt groen Bijenpad


2012
05.02

Het Pieperpad, een 1000 kilometer lange fietsroute langs biologische boerderijen van Friesland tot Zeeland, wordt vanaf vandaag tijdelijk omgetoverd tot Bijenpad. De nationale campagne ‘Bijen houden van bio’ deelt duizenden zakjes bij-vriendelijk bloemzaad uit om het Pieperpad deze zomer te transformeren tot bijenparadijs. Omdat de route al biologisch is, zijn de omstandigheden optimaal. Iedereen die zin heeft om mee te fietsen en te zaaien, kan op www.bijenpad.nl een routeboekje met zakjes bloemenzaad aanvragen.“Wauw, @natureandmore deelt 400.000 zakjes bloemenzaad gratis uit om een #bijenpad te zaaien door NL!” twitterde Greenpeace afgelopen vrijdag. Dankzij de aandacht van Greenpeace stromen de aanvragen voor zaadjes al binnen van alle kanten: schoolkinderen, biologen en fietsliefhebbers. Het doel van de nationale campagne ‘Bijen houden van bio’, die op 22 april jl van start ging, is om de bijenstand te verbeteren en te wijzen op de positieve rol die biologische, pesticidenvrije landbouw hierbij kan spelen.Bijen spelen een cruciale rol in onze voedselvoorziening, omdat zij zorgen voor de bestuiving van talloze soorten groenten en fruit. In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland. Volgens veel wetenschappers spelen pesticiden (neonicotinen) hierbij een belangrijke rol. in de biologische landbouw wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de natuur, zonder chemische kunstgrepen. Hierdoor ontstaat een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers. Met de bloemzaadjes kan iedereen zelf meteen aan de slag om de bijen te helpen. De nationale campagne ‘Bijen houden van bio’ is een initiatief van Nature & More, Bionext, De Bijenstichting en De Bolster.