Reageren uitgeschakeld

Kwaliteitsatlas Groene Hart

2010
02.10

26 maart 2009
Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag de Kwaliteitsatlas van het Groene Hart gelanceerd. Dit is een website waarop de belangrijkste landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken van het Groene Hart worden beschreven en verbeeld. Dit zijn de openheid, de diversiteit, het veenweidekarakter, de rust en de stilte van het gebied.
Cramer noemde de Kwaliteitsatlas een belangrijk instrument in haar streven naar een mooi Nederland. Cramer werkt, samen met provincies en gemeenten, aan mooie steden en landschappen, zuinig ruimtegebruik en minder verrommeling. Zo werkt de bewindsvrouw aan het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, het beschermen van nationale landschappen en aan snelwegpanorama’s.
Inspiratie
De Atlas is ontwikkeld door de drie Groene Hart Provincies (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en de in het Groene Hart gelegen gemeenten. De minister prees de opstellers van de Atlas: ‘Mijn felicitaties met deze belangrijke stap.’ Volgens Cramer komt het er nu op aan dat de Kwaliteitsatlas daadwerkelijk wordt gebruikt door bijvoorbeeld bestuurders en ambtenaren bij vragen als: ‘wat maakt mijn gebied nou zo bijzonder?’ en ‘welke ontwikkelingen passen daar wel of niet bij?’ De Atlas moet daarbij dienen als bron van inspiratie.
Met de website kunnen bestuurders en ambtenaren, ontwikkelaars, en maatschappelijke organisaties en burgers nagaan hoe ze het landschap in hun omgeving het beste kunnen behouden of versterken. Provincies en gemeenten gaan de kwaliteitsatlas verwerken in hun structuurvisies, verordeningen en bestemmingsplannen.
De Kwaliteitsatlas Groene Hart is te vinden op: http://www.kwaliteitsatlas.nl. Behalve de eerder genoemde beelden bevat de Atlas ook een overzicht van het beleid van Rijk en provincies. Tevens is er een overzicht van projecten waarin met succes aan het behoud en de landschappelijke ontwikkeling van het Groene Hart wordt gewerkt.
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39145 )

Comments are closed.