Archive for november, 2010

Reageren uitgeschakeld

Groene omgeving belangrijk voor het welzijn en gezondheid van burgers


2010
11.23
Groen is letterlijk van levensbelang. Meerdere onderzoeken tonen inmiddels aan dat leven in een groene omgeving een aantal grote gezondheidsvoordelen heeft. Een kort overzicht meldt het wetenschappelijk nieuws van Faqt op haar site.
Zestienjarigen die in een zeer groene omgeving opgroeien, bleken volgens een Amerikaanse studie 6 kilogram minder dik dan stadskinderen uit de ergste betonjungles. Opmerkelijk genoeg maakte het inkomen, opleidingsniveau of sociale klasse van de ouders of (ook een mogelijkheid) de grootte van de tuin hierbij niets uit. De onderzoekers concludeerden daarom dat in een groene omgeving kinderen waarschijnlijk vaker buiten spelen, wat leidt tot meer beweging en minder vetzucht. Zes kilo maakt voor de meeste kinderen het verschil tussen een normaal gewicht en overgewicht.
Beelden van groen helpen tegen stress
Psycholoog Roger Ulrich, de pionier in dit onderzoek, ontdekte al begin jaren ’90 dat een groene omgeving het stressniveau van mensen verlaagt. Wanneer vrijwilligers na een film waarin iemand werd verwond, beelden van groene landschappen te zien kregen, kwamen ze meer tot rust dan wanneer ze rustige stedelijke plaatsen te zien kregen.
Lagere bloeddruk
Vervolgonderzoeken, waarbij de lichamelijke effecten van wandelingen in het groen werden gemeten, gaven nog duidelijker resultaten. Ze toonden een lagere bloeddruk, minder stresshormoon en een beter werkend immuunsysteem aan bij proefpersonen vergeleken bij een controlegroep die door een rustig gedeelte van de stad liep. Kortom: groen blijkt in ieder geval op korte termijn de gezondheid te bevorderen . Maar is dat ook op lange termijn zo?
Minder astma, hartaanvallen, depressie en diabetes op het platteland
Het voorlopige antwoord van de wetenschap hier op is: ja. Uit Nederlands epidemiologisch onderzoek bleek namelijk een rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoeveelheid groen binnen een straal van een kilometer rond de woning en het minder voorkomen van vijftien veel voorkomende ziektes als diabetes, astma, hartaanvallen, overspannenheid, depressie, hoofdpijn, spierpijn en pijn in de botten. Sommige ziektes bleken zelfs een kwart tot een derde minder voor te komen in groene leefomgevingen. Het verschil tussen oud en jong.
Opmerkelijk genoeg zijn dit nu net ziekten die de laatste halve eeuw veel vaker voorkomen. Het is dus heel goed mogelijk dat dit samenhangt met de sterke verstedelijking in de laatste decennia.
Conclusie: groen is van levensbelang
Een onderzoek dat gepubliceerd is in het medische toptijdschrift The Lancet maakt tenslotte duidelijk dat ook het sterftecijfer in stedelijke gebieden aanmerkelijk hoger ligt dan dat in landelijke gebieden. Aangetoond is een verschil van 5%, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de verschillen in sociale welstand.
Bron: http://www.faqt.nl/wetenschap/groene-omgeving-aantoonbaar-gezonder/?sms_ss=twitter&at_xt=4cdaf1e8692c7233,0
Reageren uitgeschakeld

Groeneconferentie 2010 over ‘de groene stad’


2010
11.18
Met: de Groene Vogel, de Groene Pluim, de Groene Emmy
De Groen Stad staat centraal bij de zevende Groeneconferentie van het Rotterdams Milieucentrum – dinsdag 14 december – in de Arminiuskerk. Zoals ieder jaar worden er ook prijzen uitgereikt: de vrijwilligersprijs ‘de Groene Vogel’ en de ‘Groene Pluim’ voor de groenste overheidsdienaar van het jaar en dit jaar ook een ‘Groene Emmy Award’. Een nieuwe prijs voor het groenste lokale TV of radio programma van 2010. Ook de winnaars van de wedstrijd Milieuvriendelijkstetuin van Rotterdam worden 14 december bekend gemaakt.
Reageren uitgeschakeld

25.000m2 groene daken in Rotterdam


2010
11.15
De gemeente Rotterdam zal tot en met 2011 zo’n 25.000m2 gemeentelijk vastgoed voorzien van een groen dak.
In Rotterdam is de afgelopen twee jaar ruim 40.000m2 groen dak gerealiseerd waarvan ruim 5.000m2 op gemeentelijk vastgoed. Groene daken moeten Rotterdam een groener aanzien geven, vormen een buffer bij regenafvoer, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak.
Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Naar verwachting zal eind 2011 in totaal zo’n 80.000m2 groen dak in Rotterdam zijn aangelegd.

25.000m2 groene daken in RotterdamDe gemeente Rotterdam zal tot en met 2011 zo’n 25.000m2 gemeentelijk vastgoed voorzien van een groen dak. In Rotterdam is de afgelopen twee jaar ruim 40.000m2 groen dak gerealiseerd waarvan ruim 5.000m2 op gemeentelijk vastgoed. Groene daken moeten Rotterdam een groener aanzien geven, vormen een buffer bij regenafvoer, nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en zorgen voor een langere levensduur van een dak.
Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Naar verwachting zal eind 2011 in totaal zo’n 80.000m2 groen dak in Rotterdam zijn aangelegd.

Reageren uitgeschakeld

Verhagen: ‘Zo snel mogelijk voorrang groene stroom’


2010
11.10
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil zo snel mogelijk de voorrang van groene stroom op het elektriciteitsnet regelen.
‘De inzet van mijn beleid is dat we in Nederland op zo kort mogelijke termijn zekerstellen dat ook in situaties van transportschaarste duurzaam geproduceerde elektriciteit onbelemmerd getransporteerd kan worden. Er moet dus snel een volwaardig en transparant systeem van congestiemanagement worden gerealiseerd waarbij duurzame energie voorrang krijgt op het net’, aldus de minister in een brief aan de Eerste Kamer.
De minister schrijft de brief in verband met een wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt. Kern van de brief is dat voorrang voor duurzame stroom nu zo snel mogelijk van de grond komt. Over de manier van verrekenen wordt pas later besloten. ‘De voorrang voor groene stroom is te essentieel voor het van de grond komen van duurzame elektriciteit in Nederland waardoor dit niet kan wachten’, aldus Verhagen.
Overleg met Europese Commissie
Minister Verhagen benadrukt dat het systeem van verrekenen (zgn. kostentoedeling) ook op langere termijn robuust moet zijn. In het oorspronkelijke wetsvoorstel worden de kosten van het congestiemanagement bij transportschaarste neergelegd bij producenten van grijze stroom in het congestiegebied.
De Raad van State heeft eerder in een advies aangegeven dat het wenselijk is dat de minister overleg voert met de Europese Commissie over dit systeem van kostentoedeling. De minister vindt dit systeem economisch gezien nog steeds de beste optie en zal na overleg met de Europese Commissie, NMa en betrokken marktpartijen bezien of aanpassingen van de wet en de oorspronkelijk voorgestelde methode van kostentoedeling nodig zijn. Door dit artikel in de wet niet in werking te laten treden, wordt het mogelijk de wetbehandeling af te ronden en de wet zo snel mogelijk in werking te laten treden. Voorrang voor duurzaam op het net is dan een feit.
Achtergronden nieuwe energiebeleid
Nederland kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale kennispositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken. Zo kiezen we op korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.