Archive for the ‘Groen Doen’ Category

Reageren uitgeschakeld

Lowlands wordt steeds ‘groener’


2011
08.19

Het Lowlands Festival wordt steeds ‘groener’. Duurzaam ondernemen en consumeren gaan op het driedaagse popfestival hand in hand. Zo is alle patat afkomstig van biologische aardappelen. Een succesnummer zijn de milieucampings die samen met Oxfam Novib zijn ontwikkeld. Vorig jaar waren het er twee, van 20 tot en met 22 augustus zijn dat er al vier op een totaal van zeven. De milieucampings dragen de prikkelende naam ‘Green Ghetto’s’. ,,Want het moet niet te belerend en te braaf worden”, vertelt marketingmanager Bente Bollmann met een knipoog.
Per dag bezoeken 55.000 mensen het festival. Zij verbruiken dagelijks net zo veel energie als de stad Assen. Lowlands werkt dit jaar voor het eerst uitsluitend met bekers, bestek en borden die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Nieuw is de inzet van zogeheten cup-collectors. De bezoekers kunnen hun statiegelddrinkbeker afstaan aan deze vrolijk uitgedoste inzamelaars. Het statiegeld vloeit terug in de kas van Lowlands, dat met dit geld nieuwe duurzame initiatieven financiert. Een kwart van de maaltijden die op het festival worden geserveerd, is biologisch.
De organisatie van Lowlands wil bezuinigen op het brandstofverbruik. Er wordt zo’n 330.000 kilometer afgelegd om alles aan en af te voeren. Door onder meer vaste opslagplaatsen op het terrein wordt hier flink op bezuinigd. Om het milieu te sparen is het verboden om flyers en samples uit te delen. Het papieren programmaboekje van Lowlands zelf wordt nog wel gedoogd. Maar ook hier denkt de organisatie al een stap verder: ,,In de toekomst worden alle boekjes vervangen door applicaties die je op je mobieltje kunt checken”, zegt Bollmann.
Het Lowlandsfestival produceert per editie 500 ton afval en verbruikt 120.000 liter diesel voor generatoren die stroom opwekken. Ook wordt er tijdens het festival 10.000 kuub water verbruikt.
Bron: ANP

Reageren uitgeschakeld

Groen onderwijs en bedrijfsleven pakken tekort aan medewerkers samen aan


2011
03.26

Het groen onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven slaan de handen ineen om het dreigend tekort aan gekwalificeerde medewerkers te kunnen vangen. Ze hebben daartoe in Dronten vanmiddag een gezamenlijk manifest ondertekend op de tweede Onderwijsdag van LTO Nederland en de Groene kennis Coöperatie (GKC).
Het manifest werd naast de organiserende partijen ondertekend door bestuurders van de AOC Raad, de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) en de gezamenlijke productschappen. Ze gaan hun gezamenlijke inspanningen bundelen en meer richten en afstemmen met als doel aantrekkelijk en goed onderwijs voor vitale agro en tuinbouwsectoren.
De inzet van de organisaties heeft betrekking op vier speerpunten. Dat zijn onder meer een leven lang leren voor medewerkers en zij-instromers (regelmatige om- en bijscholing en een goed aanbod aan opleidingen) en een versterking van de kwaliteit van opleidingen voor het agrocluster (differentiatie en verbreding van expertise met meer aandacht voor handel, ICT en techniek, logistiek, kwaliteitszorg en ketengericht ondernemerschap).
Verder dienen de informatie voor leerlingen medewerkers en het imago van agrarische sectoren en onderwijs te worden verbeterd. De manifestpartners gaan nauw samenwerken door lopende campagnes op elkaar af te stemmen. Het imago van het agrarisch bedrijfsleven richting doelgroepen (basis-, voortgezet en beroepsonderwijs, studenten, ouders en intermediairs) moet worden versterkt. Nieuwe en betrouwbare kennis moet snel zijn weg vinden naar de bedrijven, in lespakketten voor leerlingen en scholingsarrangementen voor medewerkers, staat in het manifest. Om de onderlinge kennisuitwisselingen tussen onderwijsinstellingen en de beroepspraktijk te bevorderen willen de vijf ondertekenende partijen netwerken gaan opzetten van ondernemers, onderwijs, onderzoek om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur.
De personen die vanmiddag op de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH Dronten) het manifest hebben ondertekend: Noud Janssen (LTO Nederland), Vinus Zachariasse (GKC), Medy van der Laan (AOC-Raad), Ruud Galle (NCR) en Steven Lak namens de gezamenlijke productschappen.
Dronten, 24 maart 2011 Dit is een gezamenlijk persbericht van de Groene kennis Coöperatie (GKC), AOC-Raad, de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR), de gezamenlijke productschappen en LTO Nederland.

Reageren uitgeschakeld

Amsterdam krijgt groene ‘allee met allure’


2011
02.17
Wie vanaf het Centraal Station Amsterdam binnenloopt, zal in de toekomst geen kale pleinen en straten meer aantreffen, maar een groene ‘allee met allure’. Dat besliste de gemeenteraad woensdagavond tijdens de vaststelling van de Structuurvisie 2040. De stad wil zo een entree creëren van internationaal niveau.
De Rode Loper is de benaming voor het bovengrondse tracé van het Centrumgedeelte van de Noord/Zuidlijn en loopt van het Damrak, via de Vijzelgracht naar de Ferdinand Bolstraat. Daarmee is de Rode Loper synoniem aan het visitekaartje van de hoofdstad.
De gemeenteraad besliste woensdagavond dat het tracé zal worden voorzien van bomenrijen die een groene ‘allee met allure’ zullen creëren; een karakteristieke en sfeervolle stadsstraat met dubbele bomenrijen. De motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren en werd door alle raadsleden gesteund.
“Het centrum van Amsterdam is zo mooi dat het zonde zou zijn om er géén bomenrijen neer te zetten. De afgelopen jaren zijn er helaas nogal wat bomen gekapt in dit gebied. Onze fractie is erg blij dat alle gemeenteraadsleden het visitekaartje van Amsterdam groener willen maken. De bomenrijen zullen bezoekers van Amsterdam bovendien op een natuurlijke manier door de stad heen leiden”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.
Momenteel is de inspraakprocedure over het herinrichtingsplan van de Rode Loper in volle gang.
Bron:  Partij voor de Dieren Amsterdam
Reageren uitgeschakeld

Groene Huishoudbeurs


2011
02.13
Langzaam maar zeker begint het thema ‘duurzaamheid’ ook door te dringen tot de Huishoudbeurs. Dit jaar presenteren duurzame bedrijven hun producten in het speciale Urgenda Groen Paviljoen. Maar hoe duurzaam is de rest van de beurs?
Samen met onder meer Good!, People 4 Earth, de Nederlandse Vrouwenraad en tal van ondernemers laat Urgenda op de Huishoudbeurs zien dat ‘duurzaam’ leven en genieten prima samen kunnen gaan. Met o.a. workshops, modeshows en proeverijen op het gebied van afval, mode en voedsel. Urgenda gaat de komende jaren stappen zetten om de huishoudbeurs te verduurzamen, we richten ons op de huisvrouw, maar ook op de standhouders, de organisatie van de huishoudbeurs en de RAI.
Tijdens de aankomende beurseditie van 12-20 februari wordt de ‘Groene Ster Award’ uitgereikt aan de meest duurzame standhouder van de Huishoudbeurs. Gekeken wordt naar de stand en de gepresenteerde producten en diensten op de beursvloer. De vijf meest ‘groene’ standhouders worden geselecteerd en door een vakjury bezocht gedurende de eerste beursdag, 12 februari 2011.
Bron: Urgenda

Een duurzame beurs

Reageren uitgeschakeld

Het Groen Museum in Rotterdam


2011
01.03
Een mooi en inspirend initiatief van een Rotterdamse kunstenaar is het Groen Museum in Rotterdam. In navolging van een internationale gemeenschap van gelijkgestemden heeft deze kunstenaar het woord bij de daad gevoegd en een tijdloos object en traject gerealiseerd in een ecologische tuin in het Oude Noorden van Rotterdam. Ik  (de redactie) heb het geluk gehad te mogen genieten  van een exclusieve en zeker niet alledaagse rondleiding.
GreenMuseum is een online museum dat de ontwikkeling van een duurzame toekomst ondersteunt door mensen te helpen bij het creëren, bij het presenteren en waarderen van kunst die onze relatie verbeterd met de natuurlijke wereld.
GreenMuseum.org
Het is een groeiende online gemeenschap van kunstenaars, wetenschappers, curatoren, schrijvers, non-profitorganisaties en bedrijven die zich inzetten voor het ontwikkelen en delen van creatieve en innovatieve strategieën voor wereldwijde sociale en ecologische kwesties aan te pakken, door een geest van vrijwilligheid, mededogen en vrijgevigheid.
Reageren uitgeschakeld

Groeneconferentie 2010 over ‘de groene stad’


2010
11.18
Met: de Groene Vogel, de Groene Pluim, de Groene Emmy
De Groen Stad staat centraal bij de zevende Groeneconferentie van het Rotterdams Milieucentrum – dinsdag 14 december – in de Arminiuskerk. Zoals ieder jaar worden er ook prijzen uitgereikt: de vrijwilligersprijs ‘de Groene Vogel’ en de ‘Groene Pluim’ voor de groenste overheidsdienaar van het jaar en dit jaar ook een ‘Groene Emmy Award’. Een nieuwe prijs voor het groenste lokale TV of radio programma van 2010. Ook de winnaars van de wedstrijd Milieuvriendelijkstetuin van Rotterdam worden 14 december bekend gemaakt.
Reageren uitgeschakeld

Groene grafitti voor Poezenbootkatten


2010
10.13
Met behulp van een hogedrukspuit vraagt de Sophia KattenBond aandacht voor zwerfkatten in Amsterdam. Op diverse plaatsen in de stad is ‘groene grafitti’ geplaatst, met de boodschap: Sms ‘POES’ naar 4333 en doneer eenmalig Є 1,50. De opbrengst van deze sms-actie gaat naar De Poezenboot, het drijvende asiel op het Singel dat zich ontfermt over Amsterdamse zwerfkatten. Op 4 oktober werd de eerste ‘spuit’ gezet door Cats-musicalster Marleen van der Loo.

Zwerfkatten
In Amsterdam leven duizenden zwerfkatten. “Dagelijks komen er nieuwe katten bij, gedumpt door mensen die zich te laat realiseren dat een kat meer nodig heeft dan een kattenbak en een blik voer”, vertelt Dorith Gelberg van de Sophia KattenBond. Vaak zijn deze zwervers niet gecastreerd, wat leidt tot talloze nestjes kittens. “Hun toekomst ziet er weinig rooskleurig uit”, zegt Gelberg. “Het straatleven is hard en brengt allerlei ziekes en parasieten met zich mee. De dieren lijden honger en kou en sterven vaak vroegtijdig.”

De Poezenboot
De Poezenboot in Amsterdam ontfermt zich over deze dieren. Al sinds 1966 worden hier katten opgevangen die rondzwerven of worden afgestaan. Nadat ze onderzocht en gecastreerd zijn, wordt voor hen een liefdevol thuis gezocht. Gelberg: “Om dit goede werk te kunnen blijven doen, is financiële steun hard nodig. Niet alleen voor de verzorging van de katten, maar ook voor de boot zelf. Die ligt namelijk niet goed vast aan de kade, waardoor de katten en de vrijwilligers veel last van hebben van schommelingen”.

Sms ‘POES’ NAAR 4333
Het vastleggen van De Poezenboot kost ruim Є 2.000,-, een bedrag dat dit drijvende asiel niet zomaar kan ophoesten. Ook het opvangen en laten castreren van het groeiende aantal zwerfkatten kost veel geld. Om De Poezenboot te helpen, organiseerde de Sophia KattenBond een sms-actie. “Iedereen die het woord ‘POES’ naar 4333 sms’t, doneert eenmalig Є 1,50″, zegt Gelberg. “Deze KattenActie loopt tot 1 januari 2011 en de opbrengst komt geheel ten goede aan De Poezenboot.”

Groene grafitti
Om de sms-actie onder de aandacht te brengen, werd de Sophia KattenBond geholpen door de milieuvriendelijke reclamemakers van GreenGrafitti. Met behulp van een sjabloon, water en een hogedrukspuit verspreidden zij de sms-boodschap door heel Amsterdam. Op maandag 4 oktober, Werelddierendag, vond de aftrap van de actie plaats. Op het dak van De Poezenboot werd de eerste groene grafitti voor zwerfkatten geplaatst door Cats-musicalster Marleen van der Loo.

Reageren uitgeschakeld

Groot groen dak voor Erasmus MC


2010
09.29
Op de nieuwe bovenetage van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is donderdag 16 september door wethouder Alexandra van Huffelen en Anton Westerlaken (RvB Erasmus MC) een groen dak van 3000m2 geopend. Daarmee is dit dak het grootste gesubsidieerde groene dak van Rotterdam. Het groene dak op het Sophia Kinderziekenhuis is het begin van totaal 12.500m2 groen dak dat uiteindelijk op de verschillende daken van het nieuwe Erasmus MC zal worden gerealiseerd.
Groene daken dragen bij aan een schonere lucht, beperken de wateroverlast bij extreme regenbuien, zorgen voor een langere levensduur van het dak en maken de stad groener. Bovendien bieden ze een aantrekkelijker uitzicht voor mensen in omliggende gebouwen. Twee jaar geleden is de gemeente Rotterdam in samenwerking met de waterschappen gestart met een subsidieregeling om groene daken te stimuleren. Het groene dak op het Erasmus MC – Sophia is het eerste resultaat van de overeenkomst die november 2008 tussen het Erasmus MC, Vriendenfonds Erasmus MC en de gemeente Rotterdam is afgesloten en leidt tot 12.500m2 groen dak in 2017.
Samen werken aan een duurzaam Rotterdam “Als Erasmus MC vinden we het vanzelfsprekend onze bijdrage te leveren aan een duurzaam Rotterdam. Daarnaast is groen een belangrijk onderdeel van onze nieuwbouw: het is bekend dat een groene omgeving bijdraagt aan het herstel van mensen”, aldus Anton Westerlaken (RvB Erasmus MC). De groene daken op het Erasmus MC worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Vriendenfonds Erasmus MC en de gemeente Rotterdam.
Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): “Ik ben er trots op dat we in samenwerking met Erasmus MC 12.500m2 aan groen dak in de stad kunnen realiseren. Want alleen samen met bewoners, ondernemingen en instellingen kunnen we Rotterdam duurzamer, aantrekkelijker en economisch sterker maken”.
Bron: RCI
Reageren uitgeschakeld

Rotterdam Gaat Groen


2010
09.16
Rotterdam staat zondag 19 september in het teken van duurzame mobiliteit. Tijdens Rotterdam Gaat Groen kunnen bezoekers kennis maken met schoon vervoer. Rotterdam sluit hiermee aan bij de Europese Mobiliteitsweek, van 12 t/m 19 september.
Het evenement vindt plaats op de Binnenrotte (ter hoogte van de Meent) van 12.00 tot 17.00 uur. Rotterdam Gaat Groen laat zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van schoon gebruik, schone voertuigen en schone brandstoffen. De schoonste voertuigen worden getoond, looproutes worden gepromoot, net als de fiets, het openbaar vervoer en schone auto’s. Ook krijgen allerlei vormen van elektrisch vervoer aandacht. Te bewonderen zijn de elektrische racewagen Tesla en de nieuwste elektrische Toyota Prius Plug-In, maar ook de allernieuwste elektrische velomobiel (een éénpersoons snelle driewiel fiets), tuk-tuk, fietstaxi en de E-busz bus van de RET. Ook kunnen bezoekers een proefrit te maken op een e-fiets, e-scooter of Segway. Om 13.00 uur lanceert wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen, de Binnenstadservice Rotterdam. Dit biedt een alternatief voor binnenstedelijk goederenvervoer. Ondernemers uit de binnenstad van Rotterdam kunnen hun goederen laten afleveren bij het adres van Binnenstadservice. Vervolgens worden de goederen slim gebundeld en met schone voertuigen (aardgas of elektrisch) vervoerd naar de winkels. Hierdoor is er minder verkeer in de binnenstad en is het ook beter voor de luchtkwaliteit. De Binnenstadservice is gratis voor ondernemers. Alle bewaakte fietsenstallingen in het centrum zijn op 19 september gratis. Vanaf 12.00 uur worden die dag op de P+R terreinen Slinge, Alexander, Kralingse Zoom, Capelsebrug en Melachtonweg gratis dagkaarten van de RET uitgedeeld.
Bron: echo.nl
Reageren uitgeschakeld

Subsidie groene daken


2010
09.08

Voor bedrijven en inwoners van Stadsdeel Zuid is een subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken of gevels. Voor elk van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel is op dit moment nog een aparte verordening. De letterlijke tekst van de verordeningen vindt u via de link in de rechterkolom. Ook kunt u hiernaast het aanvraagformulier in PDF downloaden. 

Mooi, mooi, mooi!
Een groen dak is mooi, maar ook als u niet op het groene dak uitkijkt, heeft het voordelen: het isoleert (zowel zomers als ‘s winters), buffert regenwater, vangt een niet te verwaarlozen hoeveelheid fijn stof af, is geluiddempend en heeft een gunstige invloed op de stadsfauna.

Voor wie?
De subsidieverordening is bedoeld voor bijna iedereen die een groen dak of gevel wil. Bewoners in de vorm van eigenaren, huurders en Verenigingen Van Eigenaren (VVE), van woningen, bijgebouwen en woonboten. Maar ook als u bijvoorbeeld woont boven een dichtbebouwde binnentuin en u liever uitkijkt over groen in plaats van een kaal dak (en het te beplanten dak van de benedenbuurman is) mag u deze subsidie aanvragen. Als u geen eigenaar bent, moet de eigenaar uiteraard wel toestemming geven.

Kijk op: www.subsidiegroenedaken.nl