Reageren uitgeschakeld

Subsidie groene daken

2010
09.08

Voor bedrijven en inwoners van Stadsdeel Zuid is een subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken of gevels. Voor elk van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel is op dit moment nog een aparte verordening. De letterlijke tekst van de verordeningen vindt u via de link in de rechterkolom. Ook kunt u hiernaast het aanvraagformulier in PDF downloaden. 

Mooi, mooi, mooi!
Een groen dak is mooi, maar ook als u niet op het groene dak uitkijkt, heeft het voordelen: het isoleert (zowel zomers als ‘s winters), buffert regenwater, vangt een niet te verwaarlozen hoeveelheid fijn stof af, is geluiddempend en heeft een gunstige invloed op de stadsfauna.

Voor wie?
De subsidieverordening is bedoeld voor bijna iedereen die een groen dak of gevel wil. Bewoners in de vorm van eigenaren, huurders en Verenigingen Van Eigenaren (VVE), van woningen, bijgebouwen en woonboten. Maar ook als u bijvoorbeeld woont boven een dichtbebouwde binnentuin en u liever uitkijkt over groen in plaats van een kaal dak (en het te beplanten dak van de benedenbuurman is) mag u deze subsidie aanvragen. Als u geen eigenaar bent, moet de eigenaar uiteraard wel toestemming geven.

Kijk op: www.subsidiegroenedaken.nl

Tags: ,

Comments are closed.