Reageren uitgeschakeld

Groen onderwijs en bedrijfsleven pakken tekort aan medewerkers samen aan

2011
03.26

Het groen onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven slaan de handen ineen om het dreigend tekort aan gekwalificeerde medewerkers te kunnen vangen. Ze hebben daartoe in Dronten vanmiddag een gezamenlijk manifest ondertekend op de tweede Onderwijsdag van LTO Nederland en de Groene kennis Coöperatie (GKC).
Het manifest werd naast de organiserende partijen ondertekend door bestuurders van de AOC Raad, de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) en de gezamenlijke productschappen. Ze gaan hun gezamenlijke inspanningen bundelen en meer richten en afstemmen met als doel aantrekkelijk en goed onderwijs voor vitale agro en tuinbouwsectoren.
De inzet van de organisaties heeft betrekking op vier speerpunten. Dat zijn onder meer een leven lang leren voor medewerkers en zij-instromers (regelmatige om- en bijscholing en een goed aanbod aan opleidingen) en een versterking van de kwaliteit van opleidingen voor het agrocluster (differentiatie en verbreding van expertise met meer aandacht voor handel, ICT en techniek, logistiek, kwaliteitszorg en ketengericht ondernemerschap).
Verder dienen de informatie voor leerlingen medewerkers en het imago van agrarische sectoren en onderwijs te worden verbeterd. De manifestpartners gaan nauw samenwerken door lopende campagnes op elkaar af te stemmen. Het imago van het agrarisch bedrijfsleven richting doelgroepen (basis-, voortgezet en beroepsonderwijs, studenten, ouders en intermediairs) moet worden versterkt. Nieuwe en betrouwbare kennis moet snel zijn weg vinden naar de bedrijven, in lespakketten voor leerlingen en scholingsarrangementen voor medewerkers, staat in het manifest. Om de onderlinge kennisuitwisselingen tussen onderwijsinstellingen en de beroepspraktijk te bevorderen willen de vijf ondertekenende partijen netwerken gaan opzetten van ondernemers, onderwijs, onderzoek om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur.
De personen die vanmiddag op de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH Dronten) het manifest hebben ondertekend: Noud Janssen (LTO Nederland), Vinus Zachariasse (GKC), Medy van der Laan (AOC-Raad), Ruud Galle (NCR) en Steven Lak namens de gezamenlijke productschappen.
Dronten, 24 maart 2011 Dit is een gezamenlijk persbericht van de Groene kennis Coöperatie (GKC), AOC-Raad, de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR), de gezamenlijke productschappen en LTO Nederland.

Comments are closed.