Reageren uitgeschakeld

Groeneconferentie ‘DUURZAAM DOOR!’

2012
12.10

Wethouder van Huffelen opent Groeneconferentie ‘DUURZAAM DOOR!’ in Rotterdam
Donderdagmiddag 13 december – 13.00 uur – Het Schieblock – Rotterdam

Donderdagmiddag 13 december organiseert het Rotterdams Milieucentrum haar jaarlijkse Groeneconferentie. De conferentie staat dit keer helemaal in het teken van DUURZAAM DOOR in Rotterdam met Natuur – en Milieueducatie  (NME). De conferentie wordt  geopend door de wethouder duurzaamheid, buitenruimte en binnenstad Alexandra van Huffelen. Aanvang 13. 00 uur – 13 december – in het Schieblock (De Dependance) – Schiekade 189 – Rotterdam.

Onder druk
De Natuur – en Milieueducatie in Rotterdam staat de afgelopen jaren danig onder druk. Centra voor Natuur en Milieueducatie en educatieve tuinen worden gesloten omdat deelgemeenten moeten bezuinigen en ook is het aanbod gericht op voortgezet onderwijs tot een minimum teruggeschroefd.

Nieuwe ontwikkelingen
Maar er zijn ook veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Natuur – en Milieueducatie in Rotterdam. Zo nemen ouders en scholen bijvoorbeeld het heft in eigen handen en organiseren (in de deelgemeente Noord) zelf de schooltuinen. Ook krijgen andere partijen zoals ‘de Speeldernis’ en het Buurtlab de ruimte om NME te organiseren in diverse Rotterdamse wijken.  Ook wordt het aanbod van NME verbreed met meer dan natuur alleen, ook duurzaamheid (in al haar facetten) gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de NME van daagde dag. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een ‘duurzame doorgaande leerlijn klimaat, energie en natuur’ voor en in samenwerking met het voortgezet onderwijs in Rotterdam.  De bedenkers van deze leerlijn vertellen op de Groeneconferentie hier meer over.

www.010rotterdam.nl

www.duurzaamverder.nl

 

Reageren uitgeschakeld

REGIO ROTTERDAM TELT BIJNA 5000 GROENE BEDDEN

2012
12.04

De regio Rotterdam telt bijna 5000 groene hotelbedden. De hotels waartoe zij behoren zijn in het bezit van een Green Key. Dit internationale keurmerk wordt toegekend aan bedrijven in de toerisme– en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid. De verduurzaming van de Rotterdamse hotel- en congressector is het resultaat van het convenant ‘Duurzame Hotels en Congreslocaties’.
Van de 29 hotels en congreslocaties die het convenant in juni 2010 ondertekenden, mogen 22 zich houder van het Green Key label noemen. Negentien van hen behaalden een gouden Green Key, de hoogste onderscheiding. De verduurzaming van de hotelsector resulteerde in 2011 in ruim een half miljoen groene overnachtingen, bijna zestig procent van het totaal aantal overnachtingen in Rotterdam.
De resultaten werden gisteren bekend gemaakt tijdens de afsluitende bijeenkomst in de Van Nelle Ontwerpfabriek, houder van een gouden Green Key én een van de oudste groene congreslocaties van Nederland. De Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid) was blij met de opbrengsten van het convenant: ,,De toeristische en hospitality sector is voor Rotterdam een uithangbord om ons duurzame imago te verstevigen. Ook voor de zakelijke markt zelf is het van waarde. Opdrachtgevers vragen om een Green Key en duurzame eventbedrijven en ook steeds  meer consumenten kiezen voor eerlijke producten. Bedrijven die daar slim op in weten te spelen, zijn de concurrentie een stapje voor.’’
Dat ook ondernemers zelf de waarde van het Green Key label inzien, werd gisteren ook duidelijk. ,,Wij doen het 20% beter dan andere congreslocaties in het landelijke platform waarin wij participeren, en ik durf te beweren dat dat komt door duurzame opdrachtgevers die bewust kiezen voor ons als ‘groene’ locatie,’’ aldus een van de ondernemers. De grote klappers zitten in LED-verlichting en waterbesparing. Een andere ondernemer: ,,De hoeveelheid water die bespaard kan worden was voor ons een eyeopener. Van 1200 naar 800 kuub per maand!’’
Met de deelnemers aan het convenant wordt de komende periode gepraat over een mogelijk vervolg van dit initiatief. Daarnaast wordt gekeken naar toepassing van het Green Key Keurmerk voor de Rotterdamse musea en theaters en de kleinere horeca in de stad.
Het convenant ‘Duurzame Hotels en Congreslocaties’ werd in 2010 afgesloten om gehoor te geven aan de toenemende vraag van zakelijke evenementenorganisatoren en gasten naar de duurzaamheidsprestaties van de bedrijven. Rotterdam Marketing, Rotterdam Climate Initiative, de gemeente Rotterdam en Koninklijke Horeca Nederland ondertekenden daarom mede de overeenkomst. Een duurzame hotel- en congressector in Rotterdam draagt bij aan de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative om 50% CO2-reductie en een sterkere Rotterdamse economie te realiseren. Het milieukeurmerk helpt daarnaast bij de profilering van Rotterdam als duurzame (zakelijke) bestemming.
Om voor een Green Key-certificering in aanmerking te komen, moeten ondernemers voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De deelnemers aan het convenant investeerden onder meer in duurzame apparatuur en verlichting, kopen hun producten duurzaam en doen aan afvalscheiding. Hoeveel energie er wordt bespaard, is in 2013 zichtbaar.

Reageren uitgeschakeld

Samen werken aan meer groen dankzij Groen en Doen

2012
09.26

De nieuwe regeling Groen en Doen stimuleert en ondersteunt vrijwilligersactiviteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad.
De Groen en Doen subsidieregeling is opgericht in opdracht van het ministerie van E,L&I. Deze regeling is een waardering voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor (stads) natuur en bestaat uit twee delen:- Subsidievouchers voor opleidingsactiviteiten- Prijsvraag voor projecten die een bijdrage leveren aan vrijwilligerswerkVrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen van 1 oktober tot en met 9 november een subsidievoucher aanvragen ter waarde van €1000,- via de website www.groenendoen.nu. Hiermee kunnen opleidingsactiviteiten bekostigd worden die minstens het bedrag van de voucher bevatten. Groen en Doen wil op deze manier kennis en vaardigheden van (toekomstige) vrijwilligers vergroten.

Voor grootschalige projecten die minimaal €50.000,- kosten heeft Groen en Doen een competitie opgericht. Door middel van social voting en een jurybeoordeling worden 2 winnende projecten geselecteerd. Beide winnaars ontvangen een bedrag van €50.000,- voor de uitvoering van het project. Staatssecretaris Henk Bleker tekende op 13 september de regeling die garant staat voor het verstrekken van de ruim 600 subsidievouchers aan vrijwilligersactiviteiten. Groen en Doen wordt uitgevoerd door Dienst Regelingen en Agentschap NL in samenwerking met Stichting GreenWish. Rinske van Noortwijk, mede-oprichter van Stichting GreenWish legt uit: “Groen en Doen is een snelle regeling voor iedereen. Wij hopen dat we ook mensen kunnen bereiken en motiveren deel te nemen die (nog) niet zo thuis zijn in de ‘groene hoek’. “

Op de website www.groenendoen.nu kunnen vanaf 1 oktober activiteiten en projecten zich aanmelden voor de financiële ondersteuning. Groen en Doen wil laten zien hoe leuk en waardevol het is om zelf in het groen aan de slag te gaan. Daarom worden op deze site de activiteiten en projecten en hun voortgang ook bijgehouden door middel van een interactieve kaart.

Reageren uitgeschakeld

Laatste kans inschrijven Groen Dichterbij Icoonproject!

2012
09.18

Kom in aanmerking voor professionele ondersteuning en € 20.000,-

Groen Dichterbij is nog een paar dagen op zoek naar toonaangevende groene buurtprojecten in Nederland. Inschrijven kan nog tot 24 september.

Nieuwe en bestaande projecten met uitbreidingsplannen kunnen zich nog enkele dagen inschrijven om het Groen Dichterbij Icoonproject van de provincie te worden. Groen Dichterbij is nog op zoek naar projecten die groen én sociaal zijn en die met hun kennis en uitstraling een voorbeeld zijn voor andere projecten. In iedere provincie ontvangt het Icoonproject steun van een professioneel team en een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,- om de plannen uit te voeren. Inschrijven kan op www.groendichterbij.nl

Groen doet goed!

Samen bezig zijn met groen creëert meer contact en betrokkenheid tussen buren. Daarom stimuleert Groen Dichterbij mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving, bijvoorbeeld met een gezamenlijke moestuin of het onderhoud van parkjes, boomspiegels en historische bomenrijen.  Zo brengt groen mensen bij elkaar. Groen Dichterbij is een initiatief van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Tot 24 september inschrijving Groen Dichterbij IcoonprojectenMaak kans op professionele ondersteuning en een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,-. Een jury kiest per provincie een winnaar uit drie genomineerden. De uitreiking aan de winnaars vindt plaats op 24 november.

Reageren uitgeschakeld

De Groene kieswijzer

2012
08.20

Op 12 september kunnen we weer met zijn allen naar de stembus. Vrijwel alle politieke partijen uit de Tweede Kamer hebben inmiddels een verkiezingsprogramma gepresenteerd. Veel aandacht voor veiligheid, zorg en natuurlijk de economische en financiële crisis. Maar wat willen de heren en dames politici op het gebied van natuur en milieu?Stichting Natuur en Milieu presenteert zondag de Groene Kieswijzer. Aan de hand van 15 stellingen over energie, dierenwelzijn, natuur en milieu kan je bepalen welke politieke partij het beste bij je past.Bij de Europese verkiezingen in 2009 lanceerden de natuur- en milieubeschermingsorganisaties voor het eerst een groene kieswijzer. Met uitzondering van de PVV werkten alle partijen in de Tweede Kamer toen mee aan de analyse van de verkiezingsprogramma’s. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 werd de kieswijzer door 50.000 mensen gebruikt.

Reageren uitgeschakeld

Groene ondernemers maken kans op 500.000 euro

2012
05.03

De Nationale Postcode Loterij daagt mensen overal ter wereld uit omeen duurzaam, creatief en innovatief ondernemersplan te ontwikkelen. De winnaar van dePostcode Lottery Green Challenge – de jaarlijkse, internationale wedstrijd voor groeneondernemersplannen – krijgt 500.000 euro om zijn of haar plan te realiseren. Daarnaast is 200.000euro beschikbaar voor één of twee andere veelbelovende groene plannen. De Postcode Loterij wiler met deze internationale wedstrijd voor zorgen dat slimme groene producten en diensten dieanders op de plank blijven liggen het grote publiek bereiken. De inschrijving voor de zesde editievan de Postcode Lottery Green Challenge gaat vandaag van start. Tot en met dinsdag 31 juli is hetmogelijk plannen in te zenden via www.greenchallenge.info. De winnaar wordt op 23 september inNew York bekendgemaakt.

Eén slim en creatief idee kan het verschil maken
“Door de klimaatverandering staan we voor de uitdaging een nieuwe, groene leefstijl te omarmen.Eén slim en creatief idee kan hierbij een groot verschil maken. Daarom roepen we mensen overal terwereld op hun groene ondernemersplan in te zenden”, benadrukt Marieke van Schaik, ManagingDirector van de Postcode Loterij. “Met de Postcode Lottery Green Challenge willen we ervoor zorgendat baanbrekende duurzame oplossingen daadwerkelijk ontwikkeld worden en op de markt komen.Voorwaarde is dat de producten en diensten de CO2-uitstoot verminderen en hoog scoren op design,gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. Het plan moet binnen twee jaar te realiseren zijn.”

Selectieprocedure
Van de inzenders wordt een uitgebreid ondernemersplan gevraagd, zodat een deskundige prejurykan beoordelen of het idee levensvatbaar is. Na 31 juli kiest de prejury vijf tot zeven finalisten.Op maandag 17 september presenteren de finalisten op het multimediacongres PICNIC ’12 inAmsterdam hun plannen voor de internationale vakjury en genodigden. Voor het eerst in degeschiedenis van de wedstrijd gaan uiteindelijk drie finalisten na de presentaties en een jurygesprekdoor naar New York. Op 23 september maakt de vakjury daar tijdens een speciaal diner -georganiseerd door de Postcode Loterij en het Clinton Global Initiative – de winnaar bekend. GlobalInitiative is de jaarlijkse bijeenkomst van Bill Clinton waar voortrekkers uit de hele wereldbijeenkomen om de aanpak van problemen, zoals klimaatverandering, te bespreken.

Succesvolle eerdere winnaars
Vorig jaar won de Australiër Nick Christy met zijn duurzame douche. Dit douchesysteem reduceertwater- en energieverbruik met 70 procent, zonder in te leveren op comfort. In 2010 won deAmerikaan Scot Frank met zijn draagbare, betaalbare en multi-inzetbare zonnecollector SolSource. In 2009 was Engelsman Dean Gregory de winnaar met The Power Collective: windmolens dienauwelijks zichtbaar op een dak functioneren. In 2008 ontving Eben Bayer uit de Verenigde Staten dehoofdprijs voor zijn biologische isolatiemateriaal Greensulate. En het eerste jaar (2007) won deNederlander Igor Kluin met de Qbox voor decentrale energieopwekking.

Quotes van supporters van de Postcode Lottery Green Challenge

Bill Clinton: “Ik ben blij dat de Postcode Loterij de Postcode Lottery Green Challenge heeftgelanceerd. Hiermee worden ondernemers aangemoedigd om nieuwe manieren te ontwikkelenwaarmee we het hoofd kunnen bieden aan één van de grootste vraagstukken van onze tijd:klimaatverandering.

“Sir Richard Branson (jurylid van de Postcode Lottery Green Challenge 2007): “Mensen zullen nietstoppen met consumeren. In plaats hiervan moeten we de consument een groen alternatief biedenom de klimaatverandering een halt toe te roepen. De Postcode Lottery Green Challenge stimuleertde ontwikkeling van zulke alternatieven.”

Nick Christy (winnaar Postcode Lottery Green Challenge 2011): “Dankzij de Postcode Lottery GreenChallenge zijn we goed op weg naar de ontwikkeling van ‘s werelds meest efficiënte douche. Eendouche is de op een na grootste energieverbruiker in een huis en de grootste verbruiker vandrinkwater. Onze douche verbruikt 70% minder water en maakt daarmee echt een verschil in demondiale CO2-uitstoot. Deelname aan de Postcode Lottery Green Challenge was een van de bestedingen die ik ooit heb gedaan. Het heeft mijn leven veranderd, mijn ogen geopend en me in contactgebracht met interessante en leuke mensen.”

Reageren uitgeschakeld

Pieperpad wordt groen Bijenpad

2012
05.02

Het Pieperpad, een 1000 kilometer lange fietsroute langs biologische boerderijen van Friesland tot Zeeland, wordt vanaf vandaag tijdelijk omgetoverd tot Bijenpad. De nationale campagne ‘Bijen houden van bio’ deelt duizenden zakjes bij-vriendelijk bloemzaad uit om het Pieperpad deze zomer te transformeren tot bijenparadijs. Omdat de route al biologisch is, zijn de omstandigheden optimaal. Iedereen die zin heeft om mee te fietsen en te zaaien, kan op www.bijenpad.nl een routeboekje met zakjes bloemenzaad aanvragen.“Wauw, @natureandmore deelt 400.000 zakjes bloemenzaad gratis uit om een #bijenpad te zaaien door NL!” twitterde Greenpeace afgelopen vrijdag. Dankzij de aandacht van Greenpeace stromen de aanvragen voor zaadjes al binnen van alle kanten: schoolkinderen, biologen en fietsliefhebbers. Het doel van de nationale campagne ‘Bijen houden van bio’, die op 22 april jl van start ging, is om de bijenstand te verbeteren en te wijzen op de positieve rol die biologische, pesticidenvrije landbouw hierbij kan spelen.Bijen spelen een cruciale rol in onze voedselvoorziening, omdat zij zorgen voor de bestuiving van talloze soorten groenten en fruit. In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland. Volgens veel wetenschappers spelen pesticiden (neonicotinen) hierbij een belangrijke rol. in de biologische landbouw wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de natuur, zonder chemische kunstgrepen. Hierdoor ontstaat een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers. Met de bloemzaadjes kan iedereen zelf meteen aan de slag om de bijen te helpen. De nationale campagne ‘Bijen houden van bio’ is een initiatief van Nature & More, Bionext, De Bijenstichting en De Bolster.

Reageren uitgeschakeld

Schoolpleinen moeten groener!

2012
03.16

Brede steun voor motie Partij voor de Dieren voor speelnatuur. De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde vandaag de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister gaat nu met gemeenten in gesprek over vergroening van schoolpleinen en de inrichting van meer natuurlijke speelplaatsen.

Terwijl de natuur een niet te onderschatten rol speelt bij de gezondheid van mensen, zet het beleid van het kabinet Rutte de natuur onder zware druk. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid. Onderzoek wijst keer op keer uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Vooral voor opgroeiende kinderen is dat van groot belang: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn.

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Veel plekken die bedoeld zijn als speelplaats zijn nu saai en troosteloos ingericht. Dat is niet alleen jammer voor de kinderen; het heeft ook grote gevolgen voor hun gezondheid. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken veel vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen ravotten in het groen.
“Behalve dat voldoende groen in de leefomgeving de kans op overgewicht vermindert, leveren groene schoolpleinen en speeltuinen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo biedt een natuurlijke speelplaats veel meer ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen. Verschillende scholen en speeltuinverenigingen hebben laten zien dat het creëren van natuurlijke speelplaatsen niet moeilijk hoeft te zijn: op steeds meer schoolpleinen en speeltuinen in Nederland prikkelen bomen, struiken en slootjes inmiddels de kinderfantasie. De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en werd daar vandaag in gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. Minister Schippers heeft nu de opdracht met gemeenten in gesprek te gaan om de groene metamorfose van schoolplein en speeltuin te stimuleren.

Reageren uitgeschakeld

The Green Collective organiseert symposium voor groene creatieven

2012
03.08

Op maandag 19 maart vindt The Green Collective Symposium plaats in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Op dit symposium zal ‘groen’ ondernemerschap en design centraal staan. Deelname is gratis en inschrijven kan via www.green-collective.com/symposium-tgc.
Het symposium is bedoeld voor zowel startende als ervaren ontwerpers in de creatieve industrie- voor zowel mode, design als architectuur. Zij zullen worden uitgedaagd te denken over de impact die zij als ontwerper hebben op onze leefomgeving, en hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot groene ondernemers.
Programma en deelnemersHet gevarieerde programma bevat onder meer praktijkgerichte business workshops (zoals Green Marketing, Financial Planning, Networking) maar ook verdiepende lezingen over biodiversiteit en presentaties over de toekomst van architectuur, design en mode. De dag wordt afgetrapt door projectleider Holly Syrett (The Green Collective). ‘Wij zijn Koel’ oprichter Aart van Veller is de gespreksleider en tot de gastsprekers behoren onder meer Thomas Rau (Rau architecten), Max Bruinsma (Hoofdredacteur Items), Ronald Rietveld (Rietveld Landscape) en prijswinnende ontwerpers Christien Meindertsma en Chris Kabel. Sustainable consultants van CREM gaan toelichten waarom biodiversiteit zo belangrijk is en hoe deze behouden kan worden. Reinoud Wolff van Goed&Groen zal een workshop ‘green marketing’ verzorgen. Toonaangevende organisaties als Baker McKenzie, ValueFirst, Rabobank en De Kamer van Koophandel behandelen onderwerpen als intellectueel eigendomsrecht, het schrijven van een business plan, financieel plannen en ‘hoe leer je netwerken’.
The Green CollectiveHet symposium is een initiatief van The Green Collective, het netwerkplatform achter The Green Architecture Competition (Nederlands Architectuurinstituut), The Green Design Competition (Dutch Design Week) en The Green Fashion Competition (Amsterdam Fashion Week). The Green Collective stimuleert interdisciplinaire samenwerking, duurzame innovatie en ondernemerschap in de creatieve industrie en is een samenwerking van Amsterdam Fashion Week, Dutch Design Week en het Nederlands Architectuurinstituut. Alle initiatieven worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Maandag 19 Maart 2012 (9.30u-18.00u)
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Toegang: Gratis
Voertaal: Engels

Reageren uitgeschakeld

Nieuwe groene ‘superkeurmerken’ uitgereikt

2012
02.10

‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ voor zeven organisaties. Zeven organisaties hebben het nieuwe keurmerk ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ ontvangen, het eerste en enige groene ‘superkeurmerk’ voor organisaties die controleerbaar hun CO2-voetafafdruk reduceren tot nul.
Iedere organisatie stoot CO2 uit. Hoeveel dat is, is afhankelijk van het type organisatie en haar activiteiten. Maar hoe groot of klein die uitstoot ook is: steeds meer organisaties willen hun CO2-voetafdruk reduceren om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Wie zich aantoonbaar inspant voor een beter klimaat, kan sinds januari 2012 in aanmerking komen voor ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’. Recent zijn de eerste zeven keurmerken uitgereikt aan:
• Cordaid, categorie ‘Onderneming’
• Sogeti, categorie ‘Onderneming’
• Oggu, categorie ‘Product’
• Leoxx, categorie ‘Product’
• Asito, categorie ‘Onderneming’
• Mercure hotels, categorie ‘Dienst’
• Terberg, categorie ‘Product’
Verschillende categorieën
Het keurmerk kan toegekend worden aan de gehele organisatie, aan het product of aan de dienst. Andere categorieën zijn ‘evenement’, ‘vliegen’ en ‘rijden’. Voor elke categorie gelden strenge criteria. Om in aanmerking te komen, wordt allereerst de CO2-uitstoot in kaart gebracht. Vervolgens moet de organisatie gericht actie ondernemen om de uitstoot terug te dringen. Uitgangspunt daarbij is dat de CO2-uitstoot controleerbaar moet zijn teruggebracht tot nul zodat er echt sprake is van ‘klimaatneutraal’. Voorbeelden van concrete activiteiten die de eerste ontvangers van het ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’-keurmerk hebben ondernomen zijn vermeld in de bijlage.
Objectieve toetsing
Om het keurmerk te verkrijgen, zijn de plannen en initiatieven van de aanvragers objectief beoordeeld en gecontroleerd door Climate Neutral Group. Het terugdringen van de CO2-uitstoot gebeurt in de eerste plaats via energiebesparing en verduurzaming. Het restant wordt extern gereduceerd via investeringen in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, vooralsnog de enige manier om geheel klimaatneutraal te worden. Directeur René Toet van Climate Neutral Group: “We toetsen die stappen aan een helder protocol. Met het verkregen predicaat kunnen bedrijven transparant maken wat het resultaat is van hun inspanningen. Als dit andere organisaties inspireert, komt een klimaatneutraal Nederland steeds dichterbij. Dat zou mooi zijn.” Organisaties die het keurmerk ontvangen, mogen een jaar lang het ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’-logo voeren.
Over ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’
Het keurmerk ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ wordt uitgegeven door Climate Neutral Group. Climate Neutral Group is al ruim tien jaar actief in de strijd tegen klimaatverandering, met als missie om zoveel mogelijk organisaties te helpen klimaatneutraal te ondernemen. ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ is gebaseerd op standaarden zoals ICROA, PAS2060 en het Carbon neutral protocol, maar gaat in de uitvoering en eisen een stap verder. Het is een standaard en concrete aanpak voor organisaties die hun bijdrage aan het klimaatprobleem willen verminderen én de resultaten zichtbaar willen maken voor de buitenwereld.