Reageren uitgeschakeld

Rotterdam maakt zwembaden groener

2011
04.07

Onderhoud- en Energieprestatiecontract met Strukton maakt zwembaden energiezuiniger en comfortabeler.

Rotterdam start met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden. Het pilotproject dat onderdeel is van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ moet leiden tot 34% besparing op de energiekosten, wat neerkomt op een bedrag van 3,4 miljoen. Dit leidt tot een verlaging van bijna 2000 ton minder CO2 uitstoot per jaar en een verhoging van de water- en luchtkwaliteit van de baden. Daarnaast besteedt de gemeente het gehele beheer en onderhoud van de gemeentelijke zwembaden voor de komende 10 jaar uit wat een besparing oplevert van 1,1 miljoen euro. Dit is het resultaat van een aanbestedingsprocedure die gewonnen is door Strukton met Hellebrekers Technieken als onderaannemer. Door het vergroenen van de zwembaden gaat de hoeveelheid chloor omlaag. Hierdoor wordt het voor veel CARA-patiënten ook prettiger om in de baden te zwemmen.
In het pilotproject wordt gestart met de zwembaden aangezien deze grootverbruikers zijn van energie en water. Als eerste worden de Sportcentra Schuttersveld, de Wilgenring, West en de zwembaden Hoogvliet, IJsselmonde, Overschie, Alexander, Charlois en Afrikaanderplein aangepakt. Doel is om op termijn al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, bestaande uit 1500 gebouwen, duurzaam te maken. Naast zwembaden gaat het hierbij onder meer om sporthallen, scholen, musea en theaters.

Minder energie en beter wate
r
Voorbeelden van de energiebesparende maatregelen zijn het aanbrengen van ECO-verlichting en warmtepompen, optimaliseren van HR en VR ketels,  isolatie van glijbanen, aanwezigheidsdetectie en het afdekken van zwembadbassins. De komende 10 jaar levert dit een besparing op de energiekosten van 34% ten opzichte van de energierekening van 2009. Dit komt neer op een bedrag van € 3,4 miljoen Netto Contante Waarde, waaruit de investeringen voor energiebesparende maatregelen worden bekostigd. In totaal wordt 43% minder gas, 24% minder elektriciteit, 35% minder warmte en 9% minder water verbruikt. Deze besparing in energieverbruik heeft een verlaging van de CO2 uitstoot van bijna 2000 ton per jaar tot gevolg. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van ca. 500 Rotterdamse woningen. De totale onderhoudskosten in de zwembaden gaat de komende 10 jaar met 15% omlaag, in totaal 1,1 miljoen euro Netto Contante Waarde. Door het vergroenen van de zwembaden gaat de hoeveelheid chloor in de omlaag. Hierdoor wordt het prettiger voor veel CARA patiënten om er te zwemmen en hebben bezoekers minder last van ogen en huidirritatie.

Maatwerk
De energiebesparende maatregelen worden getroffen volgens het zogeheten ‘Building Retrofit concept. Het concept is ontwikkeld door het Clinton Climate Initiative (CCI), dat als partner en klankbord fungeert voor de gemeente Rotterdam. Het principe van het Building Retrofit concept is gebaseerd op het realiseren van energie- en waterbesparing over een bepaalde periode, waarbij de investering wordt betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende die looptijd. Het concept van Building Retrofit wordt in opdracht van het CCI al met succes toegepast in onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. In Nederland doet Rotterdam als eerste ervaring op met deze methode.

Geen extra kosten
De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van 10 jaar. Het contract, het zogenoemde Onderhouds- en Energieprestatiecontract, dat de gemeente nu afsluit met Strukton is het eerste van zijn soort in Nederland en op maat gemaakt door naast energiebesparing en CO2-reductie, ook de elementen onderhoud beheer, kwaliteit en comfort te integreren. Strukton zet hiervoor een Energy Service Company (ESCo) op voor dit project. De ESCo start in april 2011 met het beheer en onderhoud van de negen zwembaden.

Meer over wonen, werken en leven in Rotterdam

 

Comments are closed.