Reageren uitgeschakeld

Groene grondstoffen

2010
05.12

Zeeland zet in op biomassa. Zeeland kan koploper worden in Europa op het gebied van de Biobased Economy, een economie op basis van groene grondstoffen. Dit staat in het onderzoek naar de kansen die een dergelijke economie biedt voor Zeeland. Het onderzoeksrapport is recent overhandigd aan (demissionair) minister van LNV Gerda Verburg. In een Biobased Economy wordt het gebruik van fossiele grondstoffen geleidelijk vervangen door groene grondstoffen.

De provincie heeft door Buck Consultants een onderzoek laten uitvoeren naar de kansen en mogelijkheden. Uit het gepresenteerde rapport blijkt dat Zeeland zich kan onderscheiden op zes thema’s:

  1. Realisatie van een installatie voor pyrolyse (ontleden van materiaal door het te verhitten zonder dat er zuurstof bij kan komen)
  2. Productie van biogas
  3. Rendabeler maken van biodiesel door benutting glycerol
  4. Rendabeler maken van de uienteelt door hoogwaardig gebruik van reststromen
  5. Praktijkonderzoek algenteelt (algen kunnen bv. gebruikt worden voor de voedselsector)
  6. Eiwittransitie (ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van plantaardige eiwitten als alternatief voor geïmporteerde plantaardige of dierlijke eiwitten)

De provincie stelt tot en met 2011 € 500.000 beschikbaar voor de integrale ketenaanpak waar de Biobased Economy deel van uitmaakt. Daarnaast worden andere financieringsbronnen benut zoals Pieken in de Delta, Operationeel Programma Zuid-Nederland en EU-regelingen. Via deze programma’s worden tevens financiële middelen van Zeeland ingezet. Gedeputeerde Marten Wiersma: “We moeten aan de slag met de uitkomsten van het rapport. Zo kunnen we, vanuit Zeeland, de Biobased Economy in Nederland verder van de grond krijgen. Daarvoor willen wij steun uit Den Haag en daarom hebben we het rapport overhandigd aan de minister. We hebben haar gevraagd om vanuit het Rijksbeleid de biobased-initiatieven in Zeeland en Zuidwest-Nederland te ondersteunen.”
Bron: mvo.nl

Tags: , , ,

Comments are closed.