Archive for the ‘Groene Samenleving’ Category

Reageren uitgeschakeld

Randstad wordt Groene Metropool


2011
07.03

Randstad wordt Groene Metropool
Minder files, schonere lucht en meer en beter openbaar vervoer. Dat zijn de uitgangspunten van een nieuw mobiliteitsplan van Milieudefensie voor Rotterdam en Den Haag. De Randstad als groene metropool. Campagneleider Willem Verhaak doet zondag de plannen uit de doeken aan de hand van een levensgrote maquette.
De groene mobiliteit moet met name worden bereikt door het invoeren van kilometerbeprijzing voor gewone voertuigen in de spits en voor het vrachtvervoer. Plannen van om dit systeem landelijk in te voeren sneuvelden. Volgens Milieudefensie blijven de files en verslechtert de leefbaarheid zonder die beprijzing.
Het Havenbedrijf Rotterdam, en ook de plaatselijke wethouder Milieu zijn positief over de plannen van de milieuorganisatie.
Bron; milieudefensie.nl

Reageren uitgeschakeld

Stientje van Veldhoven groenste politicus


2011
06.15

Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) is uitgeroepen tot groenste politicus van het parlementaire jaar 2010-2011. Van Veldhoven valt op door haar heldere en niet dogmatische inzet tijdens debatten.Van Veldhoven wijst voortdurend op het belang van het herstel van de natuur. Ze pleit in de Kamer voor redelijke bezuinigingsplannen die het natuurbeleid zoveel mogelijk ontzien. Op de tweede en derde plaats eindigden Lutz Jacobi (PvdA) en Henk van Gerven (SP).
Groene KamerzetelVan Veldhoven voelt zich met de prijs vereerd: “Het kabinet gaat slecht om met de verantwoordelijkheid voor behoud van de natuur. De natuur blijft voor iedereen, ook voor de toekomstige generaties. Ik zal er voor blijven vechten.” Ze kreeg de prijs, een “groene Kamerzetel” voor de duur van een jaar, uit handen van algemeen directeur van Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff. Volgens De Graeff is deze prijs geen overbodige luxe omdat op de natuur fors wordt bezuinigd. “We snappen dat er bezuinigd moet worden,” aldus De Graeff, “maar dat de bezuinigingen in de orde van 60% zijn, vinden we krankzinnig.” Vierde verkiezingDe verkiezing tot groenste politicus vond 14 juni plaats in Den Haag. Het is de vierde keer dat Natuurmonumenten het groenste Kamerlid aanwijst. In 2008 viel die eer te beurt aan Hugo Polderman (SP), in 2009 Lutz Jacobi (PvdA) en  vorig jaar Esther Ouwehand (Partij van de Dieren). Natuurmonumenten wil met deze verkiezing aandacht vragen voor natuur en landschap in zowel de Tweede Kamer als de rest van Nederland.

Reageren uitgeschakeld

Groen is het cement van de buurt


2010
12.22
Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt mensen bij elkaar. Onderzoek van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) heeft het nu ook onomwonden bevestigd, buurtgroen heeft een positief effect op de samenhang in de buurt.
Het effect van groen blijkt groter te zijn naarmate een buurt sterker verstedelijkt is. Kleinschalig groen, zoals buurt- en wijkgroen, heeft een groter effect op de sociale cohesie dan grote parken. Deze laatste dragen niet bij aan sociale contacten tussen bewoners, zo blijkt. Op donderdag 9 december organiseren Alterra, het ministerie van EL&I, Ymere en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam een mini-symposium over de onderzoekresultaten.
Buurtgroen heeft positief effect
Het thema sociale cohesie staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Vooral als probleem. Het ontbreken van sociale cohesie wordt gezien als oorzaak van kwaden als overlast, onveiligheid, verloedering en criminaliteit. Kan meer groen een bijdrage leveren aan de oplossing?
Tot op heden was er weinig bekend over de relatie tussen groen in de stad en sociale cohesie. In opdracht van het ministerie van LNV (nu opgegaan in EL&I) heeft Alterra hier voor het eerst wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat met name buurtgroen een positief effect heeft. Dit geldt voor plantsoenen, volkstuinen, natuurlijk groen en water. Het positieve effect neemt toe naarmate een buurt sterker verstedelijkt is. Dit komt waarschijnlijk door de ruimtedruk in deze buurten, waardoor er meer mensen van de groene voorzieningen gebruik maken en deze plekken een belangrijke rol gaan spelen bij de sociale processen in de buurt.
Kleinschalig groen
Grote parken daarentegen hebben geen positief effect op de sociale cohesie. Grote parken zijn door hun schaalniveau (‘stadsparken’) minder op een buurt gericht. Buurtbewoners ontmoeten elkaar makkelijker in kleinschaliger groen (‘wijkvoorzieningen’) dichter bij huis. Kleinschalig groen dicht bij huis heeft ook als effect dat buurtbewoners zich makkelijker inzetten voor behoud of zelfbeheer. Het lijkt er volgens de onderzoekers ook op dat activiteiten buiten meer impact hebben dan activiteiten binnen, vermoedelijk omdat deze activiteiten zichtbaarder zijn voor de buurt en daardoor laagdrempeliger. Kleinschalig buurtgroen leidt in hoge mate tot wat wellicht het belangrijkste is bij sociale cohesie, namelijk sociale contacten. En dat leidt weer tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling en soms ook tot aanpassing van normen en waarden. In het onderzoek zijn diverse projecten geanalyseerd waaruit dit bleek.
Ymere en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam ondersteunen de conclusie dat met name kleinschalig groen een positief effect heeft op de sociale samenhang in buurten. Ymere heeft inmiddels een aantal groenprojecten gerealiseerd die hier bewijs voor leveren.
Bron: degroenestad.nl – http://content.alterra.wur.nl
Reageren uitgeschakeld

Den Haag streeft naar een schone, groene en gezonde stad


2010
12.07
Werk mee aan een beter milieu in onze stad! De gemeente Den Haag streeft naar een schone en gezonde stad. Daarom stelt de gemeente € 450.000 beschikbaar voor milieuprojecten in de stad.
Met de ‘Subsidieregeling Milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente bedrijven en instellingen helpen bij het ontwikkelen van projecten die een bijdrage leveren aan een beter milieu in Den Haag. Ook moeten de projecten een voorbeeld zijn voor anderen. Projecten rond de thema’s lucht, geluid, water en klimaat kunnen voor maximaal € 25.000 aan subsidie krijgen. De regeling is gestart op 2 december 2010.
Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan een beter milieu in onze stad? Laat het ons weten en stuur uw idee in voor 15 januari 2011 en maak kans op deze subsidie!
Reageren uitgeschakeld

Groene omgeving belangrijk voor het welzijn en gezondheid van burgers


2010
11.23
Groen is letterlijk van levensbelang. Meerdere onderzoeken tonen inmiddels aan dat leven in een groene omgeving een aantal grote gezondheidsvoordelen heeft. Een kort overzicht meldt het wetenschappelijk nieuws van Faqt op haar site.
Zestienjarigen die in een zeer groene omgeving opgroeien, bleken volgens een Amerikaanse studie 6 kilogram minder dik dan stadskinderen uit de ergste betonjungles. Opmerkelijk genoeg maakte het inkomen, opleidingsniveau of sociale klasse van de ouders of (ook een mogelijkheid) de grootte van de tuin hierbij niets uit. De onderzoekers concludeerden daarom dat in een groene omgeving kinderen waarschijnlijk vaker buiten spelen, wat leidt tot meer beweging en minder vetzucht. Zes kilo maakt voor de meeste kinderen het verschil tussen een normaal gewicht en overgewicht.
Beelden van groen helpen tegen stress
Psycholoog Roger Ulrich, de pionier in dit onderzoek, ontdekte al begin jaren ’90 dat een groene omgeving het stressniveau van mensen verlaagt. Wanneer vrijwilligers na een film waarin iemand werd verwond, beelden van groene landschappen te zien kregen, kwamen ze meer tot rust dan wanneer ze rustige stedelijke plaatsen te zien kregen.
Lagere bloeddruk
Vervolgonderzoeken, waarbij de lichamelijke effecten van wandelingen in het groen werden gemeten, gaven nog duidelijker resultaten. Ze toonden een lagere bloeddruk, minder stresshormoon en een beter werkend immuunsysteem aan bij proefpersonen vergeleken bij een controlegroep die door een rustig gedeelte van de stad liep. Kortom: groen blijkt in ieder geval op korte termijn de gezondheid te bevorderen . Maar is dat ook op lange termijn zo?
Minder astma, hartaanvallen, depressie en diabetes op het platteland
Het voorlopige antwoord van de wetenschap hier op is: ja. Uit Nederlands epidemiologisch onderzoek bleek namelijk een rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoeveelheid groen binnen een straal van een kilometer rond de woning en het minder voorkomen van vijftien veel voorkomende ziektes als diabetes, astma, hartaanvallen, overspannenheid, depressie, hoofdpijn, spierpijn en pijn in de botten. Sommige ziektes bleken zelfs een kwart tot een derde minder voor te komen in groene leefomgevingen. Het verschil tussen oud en jong.
Opmerkelijk genoeg zijn dit nu net ziekten die de laatste halve eeuw veel vaker voorkomen. Het is dus heel goed mogelijk dat dit samenhangt met de sterke verstedelijking in de laatste decennia.
Conclusie: groen is van levensbelang
Een onderzoek dat gepubliceerd is in het medische toptijdschrift The Lancet maakt tenslotte duidelijk dat ook het sterftecijfer in stedelijke gebieden aanmerkelijk hoger ligt dan dat in landelijke gebieden. Aangetoond is een verschil van 5%, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de verschillen in sociale welstand.
Bron: http://www.faqt.nl/wetenschap/groene-omgeving-aantoonbaar-gezonder/?sms_ss=twitter&at_xt=4cdaf1e8692c7233,0
Reageren uitgeschakeld

Groen denken, groen doen


2010
09.20
Jongeren in debat over Beter Eten, tijdens het Beter Eten Festival in Den Bosch
Wil je meer moestuinen in de stad? Wil je een biologische hamburger van McDonalds? Met deze en andere vragen werden jongeren uitgenodigd deel te nemen aan een debat over Beter Eten, tijdens het Beter Eten Festival dat afgelopen weekend plaats vond in Den Bosch, Hoofdstad van de Smaak 2010.
In het kader van de Week van de Smaak organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met Het Groene Woud een jongerendebat onder leiding van Aldith Hunkar (bekend van het Jeugdjournaal). Demissionair minister Gerda Verburg was hier afgelopen vrijdag aanwezig om het officiële startsein van de Week van de Smaak te geven én met de jongeren in gesprek te gaan.

Beter eten chat
Zo’n 30 jongeren, variërend van studenten van het Koning Willem I College en Hogeschool Avans tot actieve leden van de organisaties Jongeren Milieu Actief (JMA) en de Youth Food Movement (YFM), gingen met elkaar het gesprek aan over wat volgens hen ‘beter eten’ is. Het gesprek werd via de chat door nog eens honderden jongeren thuis gevolgd.
Maatschappelijk verantwoord eten
Waar een groot deel van de deelnemers aan het begin nog niet zo goed wist wat ‘duurzaam’ of ‘beter’ voedsel zou moeten betekenen, wisten een aantal anderen met veel voorbeelden uit te leggen waarom zij zoveel mogelijk duurzame keuzes maken in hun voedselaankopen. Langzamerhand kwamen de tongen los en na een uur praten werden de meest interessante vragen gesteld door de jongeren die eerder zelf aangaven nooit na te denken over waar hun voedsel vandaan komt, of hoe het geproduceerd wordt! “We moeten ons verenigen en een tegengeluid geven” werd zelfs geroepen, “om duidelijk te maken dat wij vinden dat de overheid ons goede voorlichting moet geven over wat het verschil is tussen ‘gewone’ producten en de biologische variant.”
Smaaklessen op school
De jongeren koppelen naar de minister terug dat zij vinden dat de overheid moet zorgen dat alle kinderen les krijgen op een schooltuin en meer leren over eten en smaken, én dat het subsidiëren van de gangbare (industriële) melkproductie echt niet meer kan. Als het aan de jongeren ligt kan dit geld beter besteed worden om de biologische melkveehouderij te stimuleren zodat bio-producten betaalbaarder worden.
Om de dag mooi af te sluiten en na te praten over de toekomst van ons voedsel gingen wethouders, bestuursleden én ondernemers van Het Groene Woud met de jongeren aan tafel waar zij een kookworkshop volgden met producten uit de regio onder leiding van chefkok Evert Thielen van de Gertruda Hoeve in Son en Breugel.

Jongeren in debat over Beter Eten, tijdens het Beter Eten Festival in Den BoschWil je meer moestuinen in de stad? Wil je een biologische hamburger van McDonalds? Met deze en andere vragen werden jongeren uitgenodigd deel te nemen aan een debat over Beter Eten, tijdens het Beter Eten Festival dat afgelopen weekend plaats vond in Den Bosch, Hoofdstad van de Smaak 2010.In het kader van de Week van de Smaak organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met Het Groene Woud een jongerendebat onder leiding van Aldith Hunkar (bekend van het Jeugdjournaal). Demissionair minister Gerda Verburg was hier afgelopen vrijdag aanwezig om het officiële startsein van de Week van de Smaak te geven én met de jongeren in gesprek te gaan.Beter eten chatZo’n 30 jongeren, variërend van studenten van het Koning Willem I College en Hogeschool Avans tot actieve leden van de organisaties Jongeren Milieu Actief (JMA) en de Youth Food Movement (YFM), gingen met elkaar het gesprek aan over wat volgens hen ‘beter eten’ is. Het gesprek werd via de chat door nog eens honderden jongeren thuis gevolgd. Maatschappelijk verantwoord etenWaar een groot deel van de deelnemers aan het begin nog niet zo goed wist wat ‘duurzaam’ of ‘beter’ voedsel zou moeten betekenen, wisten een aantal anderen met veel voorbeelden uit te leggen waarom zij zoveel mogelijk duurzame keuzes maken in hun voedselaankopen. Langzamerhand kwamen de tongen los en na een uur praten werden de meest interessante vragen gesteld door de jongeren die eerder zelf aangaven nooit na te denken over waar hun voedsel vandaan komt, of hoe het geproduceerd wordt! “We moeten ons verenigen en een tegengeluid geven” werd zelfs geroepen, “om duidelijk te maken dat wij vinden dat de overheid ons goede voorlichting moet geven over wat het verschil is tussen ‘gewone’ producten en de biologische variant.

Reageren uitgeschakeld

Vitale groene stad


2010
06.28

Ministerie van LNV en Entente Florale tekenen voor ‘vitale groene stad’
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichting Entente Florale Nederland gaan voor de derde keer een samenwerkingsverband aan voor de periode 2011 – 2015. Minister Gerda Verburg en Entente Florale voorzitter Jaap Spros tekenden maandag 28 juni het convenant. Het thema voor de komende periode van vijf jaar is ‘de vitale groene stad’. Dit thema heeft tot doel het woon-, werk- en leefklimaat in de stedelijke omgeving te verbeteren.

De Entente Florale is een jaarlijkse groene competitie voor steden, kleine steden en dorpen om de titel groenste stad en dorp van Nederland. Met deze nationale wedstrijd wil de stichting het grote belang van groen onder de aandacht brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers.

Het ministerie van LNV en Entente Florale zien na tien jaar samenwerking nog steeds veel uitdagingen om samen een nieuwe periode aan te gaan. Peilingen bij de deelnemende gemeenten van de afgelopen competities wijzen uit dat deze hun deelname aan de Entente Florale competitie als zeer waardevol hebben ervaren. De uitdaging voor de komende periode is weergegeven in de titel: de vitale groene stad. Een stad kan alleen vitaal zijn als er naast aandacht voor wonen, werken en wegen ook voldoende aandacht wordt besteed aan het groen: groen in de directe woonomgeving en groen om te kunnen recreëren. En daarvoor is het nodig dat de gemeente alle belangen tegelijk meeneemt in besluitvorming over de inrichting van de stad of dorp en rekening houdt met vitaliteit op de lange termijn.

Voor de competitie Entente Florale 2010 zijn de steden Deventer, Ede Eindhoven, Heerhugowaard en Nijmegen èn de dorpen Bladel, Broek in Waterland (Gemeente Waterland), Elburg en Joure (gemeente Skarsterlân) genomineerd. Op 10 november aanstaande maakt de minister van LNV officieel de uitslag bekend in Vlaardingen, de stad die vorig jaar de titel de groenste stad kreeg.

Reageren uitgeschakeld

Europese Groene Index


2010
06.02
Europese Groene Index: Nederland achterblijver op milieugebied
Nederland behoort tot de achterblijvers in Europa op milieugebied. Bij een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen, eindigt Nederland op een 20ste plaats. De groene kampioen van Europa is Zweden, op de hielen gevolgd door Zwitserland en Noorwegen. Griekenland heeft de slechtste milieuomstandigheden. Dat blijkt uit de Groene Index die het tijdschrift Reader’s Digest in zijn juninummer publiceert. De index is gebaseerd op een aantal internationale milieustudies. Voor Europa zijn daaruit vijf hoofdindicatoren voor de beoordeling van de ecologische prestaties van een land geselecteerd.
”Onze groene index biedt Europeanen een duidelijk instrument waarmee ze de ecologische prestaties van hun land kunnen begrijpen. Voor Nederland lijkt te gelden dat de economie momenteel voorrang krijgt boven een beter milieu,” zegt Oele Steenks, hoofdredacteur Benelux van Reader’s Digest.
Op basis van de internationale milieurapporten die Reader’s Digest selecteerde blijkt dat Europa als geheel tot de mondiale voorhoede behoort. De capaciteit voor de productie van groene stroom zal van vitaal belang zijn bij het vasthouden van deze positie. ”We staan aan het begin van een tijdperk waarin iedereen elektriciteit kan opwekken om die te delen met anderen via een ‘supernetwerk’, net zoals we nu informatie produceren en delen via internet,” zegt Jeremy Rifkin, energieadviseur van veel EU-regeringen, in Reader’s Digest. ”Europa beschikt over de kennis om die omslag naar duurzame energie als eerste te maken en de wereld voor te gaan naar een nieuw economisch tijdperk.”
Bron: Reader’s Digest

Europese Groene Index: Nederland achterblijver op milieugebied Nederland behoort tot de achterblijvers in Europa op milieugebied. Bij een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen, eindigt Nederland op een 20ste plaats. De groene kampioen van Europa is Zweden, op de hielen gevolgd door Zwitserland en Noorwegen. Griekenland heeft de slechtste milieuomstandigheden. Dat blijkt uit de Groene Index die het tijdschrift Reader’s Digest in zijn juninummer publiceert. De index is gebaseerd op een aantal internationale milieustudies. Voor Europa zijn daaruit vijf hoofdindicatoren voor de beoordeling van de ecologische prestaties van een land geselecteerd.
”Onze groene index biedt Europeanen een duidelijk instrument waarmee ze de ecologische prestaties van hun land kunnen begrijpen. Voor Nederland lijkt te gelden dat de economie momenteel voorrang krijgt boven een beter milieu,” zegt Oele Steenks, hoofdredacteur Benelux van Reader’s Digest.
Op basis van de internationale milieurapporten die Reader’s Digest selecteerde blijkt dat Europa als geheel tot de mondiale voorhoede behoort. De capaciteit voor de productie van groene stroom zal van vitaal belang zijn bij het vasthouden van deze positie. ”We staan aan het begin van een tijdperk waarin iedereen elektriciteit kan opwekken om die te delen met anderen via een ‘supernetwerk’, net zoals we nu informatie produceren en delen via internet,” zegt Jeremy Rifkin, energieadviseur van veel EU-regeringen, in Reader’s Digest. ”Europa beschikt over de kennis om die omslag naar duurzame energie als eerste te maken en de wereld voor te gaan naar een nieuw economisch tijdperk.” Bron: Reader’s Digest

Reageren uitgeschakeld

Kwaliteitsatlas Groene Hart


2010
02.10

26 maart 2009
Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag de Kwaliteitsatlas van het Groene Hart gelanceerd. Dit is een website waarop de belangrijkste landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken van het Groene Hart worden beschreven en verbeeld. Dit zijn de openheid, de diversiteit, het veenweidekarakter, de rust en de stilte van het gebied.
Cramer noemde de Kwaliteitsatlas een belangrijk instrument in haar streven naar een mooi Nederland. Cramer werkt, samen met provincies en gemeenten, aan mooie steden en landschappen, zuinig ruimtegebruik en minder verrommeling. Zo werkt de bewindsvrouw aan het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, het beschermen van nationale landschappen en aan snelwegpanorama’s.
Inspiratie
De Atlas is ontwikkeld door de drie Groene Hart Provincies (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en de in het Groene Hart gelegen gemeenten. De minister prees de opstellers van de Atlas: ‘Mijn felicitaties met deze belangrijke stap.’ Volgens Cramer komt het er nu op aan dat de Kwaliteitsatlas daadwerkelijk wordt gebruikt door bijvoorbeeld bestuurders en ambtenaren bij vragen als: ‘wat maakt mijn gebied nou zo bijzonder?’ en ‘welke ontwikkelingen passen daar wel of niet bij?’ De Atlas moet daarbij dienen als bron van inspiratie.
Met de website kunnen bestuurders en ambtenaren, ontwikkelaars, en maatschappelijke organisaties en burgers nagaan hoe ze het landschap in hun omgeving het beste kunnen behouden of versterken. Provincies en gemeenten gaan de kwaliteitsatlas verwerken in hun structuurvisies, verordeningen en bestemmingsplannen.
De Kwaliteitsatlas Groene Hart is te vinden op: http://www.kwaliteitsatlas.nl. Behalve de eerder genoemde beelden bevat de Atlas ook een overzicht van het beleid van Rijk en provincies. Tevens is er een overzicht van projecten waarin met succes aan het behoud en de landschappelijke ontwikkeling van het Groene Hart wordt gewerkt.
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39145 )

Reageren uitgeschakeld

Groene groei is de enige uitweg


2010
02.10

5-03-2009
 Ban Ki-moon (secretaris-generaal van de Verenigde Naties) en Al Gore (voormalige vicepresident van de Verenigde Staten) luiden de alarmklok: 2009 is het jaar van de waarheid. Als we nu niet investeren in groene energie en in armoedebestrijding, en als we dit jaar in Kopenhagen geen robuust klimaatakkoord hebben, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Economische stimuli zijn thans aan de orde van de dag. Dat hoort ook zo, nu regeringen op alle continenten de wereldeconomie weer proberen aan te zwengelen. Maar de leiders die de economie op dit ogenblik de dringend noodzakelijke nieuwe zuurstof willen geven, zouden er met vereende krachten ook voor moeten zorgen dat het nieuwe feitelijke economische model dat hieruit zal ontstaan, duurzaam is voor onze planeet en onze toekomst.

Op dit ogenblik hebben we nood aan zowel stimuli als investeringen op lange termijn. Ons antwoord op de crisis moet één wereldwijd economisch beleid zijn waarmee we twee doelstellingen kunnen realiseren: tegemoetkomen aan onze dringende en onmiddellijke economische en sociale behoeften, en een nieuwe, groene wereldeconomie op de rails zetten. Dat heet thans ‘groene groei’

Wat houdt dit dan concreet in?
Ten eerste vereist een gesynchroniseerde wereldwijde recessie een gesynchroniseerd wereldwijd antwoord. Ten tweede moet het bij de stimuli die de economie opnieuw aanzwengelen, om weldoordachte en goed uitgevoerde herstelmaatregelen gaan, die ons tegelijk de nieuwe, koolstofarme weg naar groene groei tonen.
De afschaffing van de subsidies voor fossiele brandstoffen – momenteel wereldwijd driehonderd miljard dollar per jaar – zou de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst zes procent verminderen en zou overal ter wereld bijdragen tot een stijging van het bruto binnenlands product. De ontwikkeling van hernieuwbare energie brengt soelaas op de plaatsen waar de nood het grootst is. Nu al zijn ontluikende economieën goed voor veertig procent van de bestaande hernieuwbare energiebronnen overal ter wereld, en voor zeventig procent van de zonneboilercapaciteit.

Leiders overal ter wereld en met name in de Verenigde Staten en China worden er zich stilaan van bewust dat groen geen optie maar een noodzaak is, als ze hun economieën willen recht trekken en banen willen scheppen. Enkele cijfers: op dit ogenblik stelt de sector van de hernieuwbare energie wereldwijd 2,3 miljoen mensen tewerk: meer dan het aantal rechtstreekse banen in de olie- en gassector. In de Verenigde Staten is de windenergiesector nu al een grotere werkgever dan de hele mijnsector.

De herstelplannen van president Barack Obama en van de Chinese overheid zijn een belangrijke stap in de goede richting en hun groene maatregelen moeten dringend worden toegepast. We dringen er echter bij alle regeringen op aan om groene stimuli in te voeren op het vlak van energiebesparing, hernieuwbare grondstoffen, openbaar vervoer, nieuwe intelligente elektriciteitsnetten en herbebossing, en om hun inspanningen op elkaar af te stemmen zodat de resultaten snel volgen.

Daarnaast ook beleidsstrategieën nodig om de armoede te bestrijden. Regeringen van de geïndustrialiseerde landen moeten daarom over de grenzen heen hulp aanbieden en onmiddellijk investeren in rendabele projecten die de productiviteit van de armsten verhogen. Ook de sociale vangnetten moeten worden verstevigd. Een armoedebestrijdingsbeleid houdt ook in dat we investeren in een beter grondgebruik, waterbescherming en droogtebestendige gewassen. Zo kunnen we boeren helpen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat, anders kunnen chronische hongersnood en ondervoeding het resultaat zijn.

Er is in Kopenhagen een robuust klimaatakkoord nodig. Het tempo van de klimaatgesprekken moet drastisch worden verhoogd en het thema moet aandacht krijgen op het hoogste niveau, liefst nog vandaag. Dat is de basis voor een echt duurzaam economisch herstel waar wij én de kinderen van onze kinderen in de komende decennia de vruchten van zullen plukken.

Investeren in groene economie is geen optionele kost. Het is een slimme investering voor een eerlijkere, welvarende toekomst.

Bron: DS : humanieuws.wordpress.com