Reageren uitgeschakeld

Groene Handdruk, groene initiatieven

2010
09.02

Ken je ook iemand die zich extra inzet voor de natuur in de stad? Meld dat dan nu aan voor een Groene Handdruk! De Groene Handdruk is een trofee met aanmoedigingsprijs (maximaal € 350,-) voor groene initiatieven van bewoners binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Wees er snel bij, want er zijn slechts 20 Groene Handdrukken te vergeven!

2010 is het jaar van de biodiversiteit. Wereldwijd wordt er extra aandacht gevraagd voor het behoud en de bescherming van zoveel mogelijk dier- en plantensoorten. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch zet zich hiervoor in. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van de Stadsdommel waarbij zoveel mogelijk ruimte voor de natuur is gemaakt. Of in de Diezemonding, waar sinds enige tijd Rode Geuzen (grote runderen) en konikspaarden (wilde paarden) grazen.

Een voorbeeld van een initiatief voor biodiversiteit is het ophangen van vogelhuisjes.

Maar ook in je eigen tuin, of woonomgeving kun je helpen om de natuur in en om de stad te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanplanten van planten of struiken waar insecten op af komen. Of het aanleggen van geveltuinen of het ophangen van nestkasten.

Verbeteren van natuur

Iedereen kan in aanmerking komen voor een Groene Handdruk. Als het maar gaat om een project waarin mensen samenwerken om de natuur te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buurtbewoners die een actie willen ondernemen, personeel of bewoners van verzorgingsinstellingen, leerlingen, ouders, docenten van scholen, personeel van kinderdagverblijven of BSO-locaties, of personeel van bedrijven.

 Initiatieven voor biodiversiteit zijn bijvoorbeeld:

 - aanleg van groene speelplek in buurt of schoolplein

- aanschaf en plaatsen van natuurlijk plantmateriaal

- educatieve of communicatieve actie binnen school, bedrijf, buurt

Duurzame Driehoek

De Groene Handdruk is een aanvulling op de projecten van de Duurzame Driehoek die gericht zijn op bevordering van biodiversiteit. De Duurzame Driehoek is een samenwerkingsverband van gemeenten binnen de driehoek Tilburg – Eindhoven – ’s-Hertogenbosch. Zie ook de website: www.duurzamedriehoek.nl.

Aanvraag indienen

Om jezelf of iemand anders aan te melden voor een Groene Handdruk kun je een e-mail sturen naar de afdeling Milieu van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vergeet niet erbij aan te geven waarom je vindt dat jouw initiatief een Groene Handdruk verdient.

Een adviescommissie beslist of jouw initiatief wordt beloond met een Groene Handruk. In de adviescommissie zitten vertegenwoordigers van de Bossche Milieugroep, het IVN en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Reeds beloonde initiatieven met een Groene Handdruk:

•Eendenkooi Maaspoort
•GPS Bossche Milieugroep

Tags: ,

Comments are closed.